DK | EN

Kølekursus: Kategori II

I henhold til EU's forordning nr. 303/2008, skal alle, der samler/sammenkobler to eller flere køle-/varmepumpeenheder, der indeholder HFC kølemiddel, eller servicerer eller vedligeholder disse, hvor der ved udførelsen af opgaven foretages indgreb i kølekredsen, være autoriseret til dette.

For at blive autoriseret skal vedkommende have gennemført et godkendt kølekursus og afsluttet dette med tilfredsstillende resultat.

Bestået kølekursus dokumenteres med et personligt certifikat.

Bemærk: Sikkerhedssko skal medbringes!

 • Yderligere information

  Kursusmål

  Målet er, at kursisten består de to skriftlige prøver og den i kurset indlagte praktik. Der vil ligeledes blive gennemgået det nødvendige pensum i forhold til ADR bekendtgørelsen, der muliggør, at kursusdeltageren, efter bestået prøve, må transportere kølemidler der ikke overskrider frimængdegrænsen.

  Målgruppe

  Medarbejdere der monterer/servicerer køle-/varmepumpeanlæg med mindre end 2,5 kg HFC kølemiddel.
  Medarbejdere der rådgiver om køle-/varmepumper.

  Målgruppebaggrund

  Der er ikke formelle krav til målgruppen, men det vil være en fordel, at kursisten har arbejdet med køle-/varmepumpeanlæg.

  Kursusform

  Kurset er fordelt på 3 uger.
  1. uge på MSK, 2. uge i virksomheden med praktik og repetition af det teoretiske stof og 3. uge på MSK med afsluttende prøve.

  Datoer og tider

  Startdato: Ikke fastsat.
  Slutdato: Ikke fastsat.

  Tider

  Mandage til og med torsdage: 15:00 til 21:00.
  Fredage: 08:10 til 13:00.

  Praktiske oplysninger

  Mødested
  Maskinmesterskolen København, MSK.
  Akademivej 56.
  Bygning 358.
  2800 Kgs. Lyngby.
  Telefon 45 25 76 00.
  Lokale 055.

  Tilmelding og frister
  Tilmelding kan ske til MSK på følgende måder:
  Via hjemmesiden, msk kursus
  Telefon: 45 25 76 00
  E-Mail: tbd@msk.dk
  Tilmelding senest: Ikke fastsat

   

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------