Cecilie Lauritzen.jpg

MSK GÅR ALDRIG NED PÅ UDSTYRET!

Man kan ikke få for meget gear! Omtrent sådan lyder mottoet for landets mange gadget-glade piger og drenge i alle aldre. Noget lignende er gældende på Maskinmesterskolen København (MSK), som går målrettet efter at implementere mere og mere ny teknologi i undervisningen.

Af Ole Jeppesen

MSK har nu i godt et år anvendt sin topmoderne Full Mission maskinrumssimulator i undervisningen – og det endda med stor succes. Simulatoren føjer sig til den allerede lange inventarliste over moderne isenkram såsom 3D printere og avancerede industrirobotter.

Både undervisere og studerende nyder mødet med den særdeles virkelighedstro illusion i simulatorrummet. Der er skam også fuldt drøn på motor- og sirenelyde i det virtuelle kontrol- og maskinrum. Op til 110 dB yder anlægget, så de fleste burde opdage, når noget er gået galt i arbejdsgangene.

Rektor Erik Andreassen deler begejstringen over det smarte isenkram.

”MSK prioriterer state-of-the-art faciliteter særdeles højt. Man kan ikke uddanne dygtige maskinmestre udelukkende med en kuglepen i hånden. Derfor vidste vi, at bl.a. det nye simulatorudstyr skulle være en del af vores nye skole,” siger han.

Fare på færde i simulatoren

Underviser Casper Meilvang har armene over hovedet, selvom alarmerne bimler og bamler omkring ham.

”Denne simulator er spitzenklasse. Fås ikke bedre. Vi kan simulere oversvømmelse, brand, olielækager og meget andet farligt – og vi kan nemt skifte mellem, om scenariet skal være et stort tankskib, potentielt en lille færge og på sigt også et kraftværk. Her kan de studerende få pulsen op og løse indviklede problemer, uden at vi risikerer skader på mennesker eller maskinel,” opsummerer Casper Meilvang.

Rektor Erik Andreassen supplerer:

”Hovedformålet med etableringen af et 3D-simulatormiljø på skolen har været at opnå en styrkelse af maskinmesteruddannelsen på MSK, udvikling af dertil knyttede læringsforløb samt en sikring af, at læringsudbyttet i praksis kan opnås. Alle tre dele er lykkedes til fulde,” siger Erik Andreassen med tydelig tilfredshed.

De studerende ’køber’ illusionen

Undervisningen foregår i to trin. Først bliver de studerende forberedt på simulatorens funktioner i databaren ved siden af simulatoren. Herefter går det løs med vidt forskellige læringsscenarier.

”Det er fedt, at vi på denne ’sikre’ måde kan forberede os på, hvad vil møde ude i den virkelige verden. Samtidig får vi mulighed for i praksis at afprøve teorien fra klasselokalet. Det er perfekt,” mener Cecilie Lauritzen, som er i fuld gang med sidste del af uddannelsen.

Hendes medstuderende, Casper Andersen, er også godt tilfreds med brugen af moderne teknologi:

”Når vi nu ikke har et skib liggende på land her i Lyngby, så er det fantastisk at kunne lave relevante øvelser i dette miljø. Nogen rynker måske på næsen over, at vi står i et rum med nogle computerskærme, men jeg garanterer for, at man får varmen, når der pludselig er ild i hovedmotoren. Også selvom ilden brænder oppe på en skærm,” tilføjer han.

Fremtiden er lige begyndt

Simulatoranlægget blev anskaffet ved hjælp af en donation på 6,3 mio. kr. fra Laurits Andersen Fond. Sideløbende blev også et 3D Printcenter etableret for skolens egne midler. Dertil kommer, at skolen altid er på udkig efter muligheden for at tage nye metoder i brug.

Rektor Erik Andreassen tillader sig i den anledning at skue lidt fremad:

”På længere sigt er jeg sikker på, at 3D-simulatormiljøet vil give MSK’s efter- og videreuddannelsesprogram et kvalitetsmæssigt løft samt muliggøre, at erhvervet vil kunne få udviklet og fremstillet mindre prototyper hos os. Samtidig vil der kunne udvikles særlige efteruddannelseskurser i simulatoren. Et virkelig godt eksempel på gevinsten ved opdaterede faciliteter,” slutter rektor Erik Andreassen.

FAKTA

Simulatoren af mærket Kongsberg simulerer et kontrol- og maskinrum på en VLCC (Very Large Crude Carrier) med en slow-speed motor. Der er et kontrolrum med pult og alarmer, hvor fra man skal styre både hovedmotorer og alt andet teknisk udstyr i maskinrummet. Selve ”motorerne” simuleres visuelt på storskærme og med 3D-animationer.

Der er tale om en meget avanceret og realistisk simulator. De algoritmer, som ligger bag softwaren og brugerfladen i simulatoren, er noget af det mest realistiske, når det gælder både elektriske systemer, mekanik og termodynamiske processer.