Kvalitet

Rammerne for MSK’s arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af maskinmesteruddannelsens videngrundlag, niveau og indhold og relevans er beskrevet i MSK’s kvalitetspolitik. 

Kvalitetspolitikken sikrer, at MSK’s kvalitetsarbejde er i overensstemmelse med alle gældende love og bekendtgørelser, herunder den gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser samt bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Til dette formål har MSK et kvalitetssikringssystem, der indeholder retningslinjer, procedurer, praksisbeskrivelser m.m., der samlet set skal sikre, at kvaliteten som minimum opfylder alle gældende lovkrav, herunder STCW-konventionen.

Sammen med organisationens overordnede strategi og øvrige politikker samt den strategiske rammekontrakt danner MSK’s kvalitetspolitik en samlet ramme for realisering af målene for uddannelsen.

Opbygning

MSK’s kvalitetssikringssystemet er opdelt i følgende kategorier:

 • Lovgrundlag
 • Organisation og ansvar
 • Politikker og strategier
 • Kvalitetssikringssystem
 • Studieordninger/ undervisnings- og forløbsplaner
 • Procedurer
 • Instruktioner
 • Funktionsbeskrivelser
 • Praksisbeskrivelser
 • Undersøgelser og evalueringer
 • Nøgletal
 • Årshjul og årsplaner
 • Tilsyn og audits
 • Godkendelser 
 • Ansatte