DK | EN
pokal.jpg

MSK indstiller lektor Finn Jørgensen til undervisningsprisen for de maritime uddannelsesinstitutioner

MSK indstiller lektor Finn Jørgensen til undervisningsprisen for de maritime uddannelsesinstitutioner. Finn er blevet indstillet af MSK's jury.

Baggrund
Uddannelses- og Forskningsministeriet udbyder nationale priser for inspirerende og engagerende undervisning på de videregående uddannelser. Hver pris er på 500.000 kroner og tildeles undervisere, som på ekstraordinær vis bidrager til god undervisning og et stærkt undervisningsmiljø. Der uddeles i alt syv undervisningspriser til undervisere fra universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og maritime uddannelsesinstitutioner.

Udvælgelseskriterier
Til grund for udvælgelsen lægges, at:

  • Underviseren bidrager ekstraordinært til at opnå stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende.
  • Underviseren formidler vanskeligt stof på en inspirerende måde og giver konstruktiv feedback til de studerende.
  • Underviseren spiller en væsentlig rolle for fornyelse og kvalitetsudvikling af undervisningen, fx gennem introduktion af nye undervisningsmetoder og ny teknologi eller inddragelse af ny forskningsbaseret viden, til gavn for de studerende.
  • Underviseren deler erfaringer med og inddrager kollegaer og feedback fra de studerende i udvikling af egen undervisning.
  • Underviseren understøtter relevans i undervisningen, fx gennem inddragelse af erfaringer fra praksis og inspiration fra eksterne parter.

I indstillingen skal alle fem kriterier indgå, men man kan godt tillægge dem forskellig vægt.

Alle ledere, medarbejdere og studerende på MSK kan indstille kandidater til undervisningsprisen. MSK kan indstille én kandidat til juryen for de maritime uddannelser. Indstillede kandidater skal være i et ansættelsesforhold på MSK. Der kan indstilles undervisere fra både M1-M3 (værkstedsskolen) og M4-M9. Kandidater kan ikke bringe sig selv i forslag. De studerende skal involveres i indstillingen og udvælgelsen af kandidater.