DK | EN
20160621 vessel manager  1002.JPG

Vessel Manager-uddannelsen skal være international

Vessel Manager-uddannelsen er vigtig for både Maskinmesterskolen København og hele den maritime branche, siger rektor Erik Andreassen, som ønsker et tættere samarbejde med rederierne.

Af Joel Goodstein

Vessel Manager-uddannelsen er en vigtig uddannelse for Maskinmesterskolen København – også selv om rektor Erik Andreassen er afklaret med, at det nok aldrig bliver en stor uddannelse på skolen – hvis man tæller antallet af studerende.

»Rekrutteringsgrundlaget for Vessel Manager-uddannelsen i Danmark er begrænset til formodentlig nogle hundrede medarbejdere i rederierne. Derfor skal vi snart i gang med at markedsføre uddannelsen internationalt for at holde uddannelsen på et fornuftigt niveau,« siger Erik Andreassen.

Selv om det aldrig bliver en stor uddannelse, hvis man sammenligner med maskinmesteruddannelsen, er det alligevel en vigtig uddannelse for Maskinmesterskolen København, som ønsker en tættere tilknytning til rederierne.

»Vi ser Vessel Manager-uddannelsen som en del af vores langsigtede strategi om at have en stærk maritim profil. Men selv om vi har fået en fantastisk opbakning fra branchen, må vi også være realistiske og sige, at det er en nicheuddannelse. Som skole skal vi bruge den til at holde os ajour med, hvad der sker i den maritime branche, både kommercielt og når det gælder hele det regulatoriske område, så uddannelsen skal også gavne indholdet af maskinmesteruddannelsen. På den måde kan Vessel Manager-uddannelsen blive en naturlig overbygning på maskinmesteruddannelsen, men skal selvfølgelig være åben for andre faggrupper også,« siger Erik Andreassen.

Tættere tilknytning til rederier
Erik Andreassen sender en tak til de oprindelige idemænd Torben Ravn, Karin Tankers, og Stig Holm, Thome Ship Management, og til Jeppe Mulvad, NORDEN, som har været en del af holdet bag udviklingen af uddannelsen.

»Den Danske Maritime Fond har støttet udviklingen af uddannelsen, og de støtter nu også med scholarships til de studerende. For os bekræfter det, at ideen er god, og at der er et behov for uddannelsen, men også at uddannelsen har et begrænset kommercielt potentiale. Uddannelsen skal løbe rundt og hvile i sig selv økonomisk, men derudover er det vigtigste for os som maskinmesterskole, at vi nu har fået en endnu tættere tilknytning til rederierne og den maritime branche. Vi skal være en skole med en klar maritim profil,« siger Erik Andreassen.

Optaget på maskinmesterskolen stiger markant i disse år, og mange af de nyuddannede maskinmestre vil overveje en maritim karriere.

»Vi skal selvfølgelig præsentere Vessel Manager-uddannelsen for vores maskinmesterstuderende, så de er klar over, at de kan få en meget alsidig maritim karriere, hvis de på et tidspunkt ikke længere ønsker at arbejde til søs. På den måde kan man måske få flere maskinmestre end ellers til at overveje at begynde karrieren til søs, når de ved, at der er en uddannelse til Vessel Manager, som kan bruges bredt i branchen, hvis de går i land for at arbejde, siger Erik Andreassen. Første hold afsluttede uddannelsen i juni 2016. Andet hold er nu i gang med uddannelsen, og et tredje hold er foreløbig planlagt til start i januar 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------