DK | EN

Kølekursus: Kategori II

I henhold til EU's forordning nr. 303/2008, skal alle, der samler/sammenkobler to eller flere køle-/varmepumpeenheder, der indeholder HFC kølemiddel, eller servicerer eller vedligeholder disse, hvor der ved udførelsen af opgaven foretages indgreb i kølekredsen, være autoriseret til dette.

For at blive autoriseret skal vedkommende have gennemført et godkendt kølekursus og afsluttet dette med tilfredsstillende resultat.

Bestået kølekursus dokumenteres med et personligt certifikat.

Bemærk: Sikkerhedssko skal medbringes!

 • Yderligere information

  Kursusmål

  Målet er, at kursisten består de to skriftlige prøver og den i kurset indlagte praktik. Der vil ligeledes blive gennemgået det nødvendige pensum i forhold til ADR bekendtgørelsen, der muliggør, at kursusdeltageren, efter bestået prøve, må transportere kølemidler der ikke overskrider frimængdegrænsen.

  Målgruppe

  Medarbejdere der monterer/servicerer køle-/varmepumpeanlæg med mindre end 2,5 kg HFC kølemiddel.
  Medarbejdere der rådgiver om køle-/varmepumper.

  Målgruppebaggrund

  Der er ikke formelle krav til målgruppen, men det vil være en fordel, at kursisten har arbejdet med køle-/varmepumpeanlæg.

  Kursusform

  Kurset er fordelt på 3 uger.
  1. uge på MSK, 2. uge i virksomheden med praktik og repetition af det teoretiske stof og 3. uge på MSK med afsluttende prøve.

  Datoer og tider

  Startdato: Ikke fastsat.
  Slutdato: Ikke fastsat.

  Tider

  Mandage til og med torsdage: 15:00 til 21:00.
  Fredage: 08:10 til 13:00.

  Praktiske oplysninger

  Mødested
  Maskinmesterskolen København
  Gyrithe Lemches Vej 20
  2800 Kgs. Lyngby.
  Telefon 78 74 56 00

  Tilmelding og frister
  Tilmelding kan ske til MSK på følgende måder:
  Via hjemmesiden
  Telefon:78 74 56 00
  E-Mail: tbd@msk.dk
  Tilmelding senest: Ikke fastsat

   

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------