Vessel Manager

A VESSEL MANAGER IS A HIGHLY QUALIFIED SPECIALIST, WHO OPTIMIZES SHIPS AND CREWS' TECHNICAL PERFORMANCE

Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Management's Vessel Manager programme (Certificate of Vessel Management) trains private sector superintendents responsible for the operation of typically between three and five ships. The Vessel Manager's work takes place in close dialogue with the crew and is, among other things, about analysing comprehensive data collected on the ships.

The results are used to fine-tune operations on both a technical and human level, so that both resources are used optimally.

The Vessel Manager programme is supplementary training which targets marine and technical engineers, navigators, dual ship officers, ship engineers or similar. In addition, a minimum of 2 years relevant professional experience is required. Admission to the programme is determined after a motivated application.

The duration of the programme is three semesters and comprises six modules equivalent to 30 ECTS and is widely used in both the national and international maritime environment. The learning outcomes for the Vessel Manager programme correspond to level 6 of the Danish Qualifications Framework for Lifelong Learning.

Ansøgningsskema

 

Uddannelsen som Vessel Manager er en efteruddannelse målrettet maskinmestre, navigatører, dual skibsofficerer, skibsingeniører eller lignende. Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring. Formålet med uddannelsen er at give nuværende og fremtidige skibsinspektører, superintendents samt tilsvarende nøglepersoner et kompetenceløft. Efter endt uddannelse vil deltagerne tilføre sin arbejdsplads nye kompetencer samt øget specialviden og færdigheder. Endvidere vil deltagerne blive en del af et netværk som vil understøtte den fortsatte udvikling af personlige og faglige kompetencer.

Uddannelsen, der er på diplom niveau, består af seks moduler svarende til 30 ECTS og foregår på engelsk. Målet med uddannelsen er at sikre fremtidige Vessel Managers en nødvendig kombination af viden, kompetencer og færdigheder. Uddannelsen er på diplom niveau, den foregår på engelsk og henvender sig bredt til både det nationale og internationale maritime miljø. Læringsudbyttet for uddannelsen svarer til niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Pris: 15.000 kr. pr. modul, i alt 90.000 kr. for hele uddannelsen.

Ansøgningsskema