DK | EN
Robot_22#1E87.jpg

Vessel Manager

BECOME A VESSEL MANAGER – We start our next intake on August 29, 2019.

The Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Management’s Vessel Manager Education (Certificate of Vessel Management) educates private or public employed inspectors, superintendents, vessel and technical managers with responsibility for operation or survey of ships.
The Vessel managers work is conducted in a close cooperation between ship and shore and includes among a range of tasks, the analysis of data acquired onboard.

The Vessel Manager Education is a lifelong education that targets marine engineers, navigators, dual officers, ship officers, pilots, ship engineers etc. It requires minimum two years of relevant work experience. Admission to the programme can be acquired by filling in the application form, which includes a letter of motivation. The education takes one year with 30 ECTS and is aimed at both the national and international maritime sector. The learning outcome for the Vessel Manager Education corresponds to level 6 in the Danish qualification framework for lifelong learning. The five modules can be taken individually as stand-alone courses. Price per module is 15.000 DKK. Price for the whole education is 80.000 DKK. Read more at www.msk.dk or contact the Programme Director, Mrs. Lisa L. Froholdt, lf@msk.dk.

 • Practical Information

  DURATION

  Total duration: 12 months part-time.

  APPLICATION
  To apply for the Vessel Manager Education please request the VME Application form which includes a motivation letter or contact Programme Director, Mrs. Lisa L. Froholdt at +45 51163884 or by email: lf@msk.dk

  FINANCE 
  Charges for the training programme: Tuition fee DKK 15.000 per module, totalling DKK 90.000 for the full program. In addition, there is residential stays as well as educational material.

 • Application Form

BLIV VESSEL MANAGER - MSK starter nyt hold den 29. august 2019.

Maskinmesterskolen Københavns Vessel Manager-uddannelse (Certificate of Vessel Management) uddanner private eller offentligt ansatte nuværende eller kommende inspektører, superintendents, lodser, vessel og technical managers med ansvar for drift eller tilsyn med skibe. Vessel Managerens arbejde foregår i tæt dialog mellem skib og land og handler blandt andet om at analysere data indsamlet på skibene.

Vessel Manager-uddannelsen er en efteruddannelse målrettet maskinmestre, navigatører, dual skibsofficerer, skibsingeniører eller lignende. Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring. Optagelsen på uddannelsen foretages ved godkendelsen af ansøgningsskema som skal inkludere en motiveret ansøgning.

Uddannelsen løber over et år til 30 ECTS og henvender sig bredt til både det nationale og internationale maritime miljø. Læringsudbyttet for Vessel Manager-uddannelsen svarer til niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Modulerne kan læses som ’stand-alone’ kurser hver for sig. Pris pr. modul. 15.000 kr. Pris for hele uddannelsen 80.000 kr.

Læs mere på www.msk.dk eller kontakt Programme Director, Lisa L. Froholdt, lf@msk.dk.

 • Praktiske oplysninger

  VARIGHED
  Samlet varighed: 12 måneder på deltid.

  TILDMELDING OG FRISTER
  Tilmelding foregår til Programme Director Lisa L. Froholdt, lf@msk.dk 

  ØKONOMI 
  Egenbetaling for uddannelsen: Undervisningsafgift kr. 15.000,- pr. modul, i alt kr. 90.000,-for hele uddannelsen. Derudover kommer udgifter til undervisningsmateriale og ophold.

 • Ansøgningsskema
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------