DK | EN
EL10.jpg

Om skolen

Den 30. marts 1874 fik Danmark sin første lov om uddannelsen af maskinister. Den omfattede både almindelig maskinisteksamen og udvidet maskinisteksamen.  Adgangskravet var, at man skulle have arbejdet på et maskinværksted eller passet en skibsdampmaskine i et år.

Uddannelsen blev iværksat på en særlig afdeling på Kjøbenhavns Navigationsskole der modtog statstilskud hertil, samtidig med at der eksisterede flere private uddannelsessteder i København. I 1888 fik uddannelsen sin første egentlige lærebog der var om dampmaskiner.

I 1890 ophørte uddannelsen på Navigationsskolen, hvorefter uddannelsen kun skete på de private skoler der 16 år senere blev samlet på adressen Nørrebrogade 13 under navnet Kjøbenhavns Maskinistskole. Uddannelsens første lærebog i forbrændingsmotorer kom 1912, og skolen uddannede både maskinmestre og elinstallatører, deraf navnet Københavns Maskinmester- og Elinstallatørskole.

I 1943 flyttede skolen ind i en nybygning på Jagtvej 163. I 2005 flyttede skolen videre til et lejemål på DTU i Lyngby hvor der også var værkstedsuddannelse og forberedelseskursus. Samme år skete den sidste største ændring af maskinmesteruddannelsen, da den blev underlagt Bekendtgørelsen for Professionsbacheloruddannelser, hvorefter uddannelsens officielle navn er ”Professionsbachelor som Maskinmester.” Dermed er uddannelsen lagt i rammer der sikrer international anerkendelse og fortsat udvikling.

I 2008 ophørte skolen med at udbyde elinstallatøruddannelsen i forbindelse med etableringen af Københavns Erhvervsakademi, hvorefter navnet blev ændret til Maskinmesterskolen København (MSK). I 2017 flyttede skolen ind i eget nybyggeri med værkstedsskole, undervisningsfaciliteter og laboratorier på adressen Gyrithe Lemches Vej 20 i Lyngby.

Maskinmesterskolen Københavns adresse tæt på DTU og TEC`s elektrikeruddannelse er ideelt for det faglige miljø. Skolen har dermed en række gode og vigtige samarbejdspartnere som naboer. Det muliggør en relevant forskningsmæssig tilknytning til uddannelsens vigtigste fagområder og et godt samarbejde om forberedelseskurser og optag af nye studerende. Ligeledes giver det de studerende mulighed for at deltage i studiemiljøet omkring DTU Campus.

Velkommen til en innovativ og fremtidsorienteret skole!

ERIK ANDREASSEN

Rektor

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------