DK | EN
akkreditering2019.jpg

MSK er indstillet til positiv institutionsakkreditering

MSK er indstillet til positiv institutionsakkreditering.
 
Samlet set er det akkrediteringspanelets vurdering, at ”MSK har et velfungerende kvalitetssikringssystem, som systematisk sikrer maskinmesteruddannelsens kvalitet og relevans og er karakteriseret ved at være grundigt, transparent og ved løbende at tilpasse de elementer, der indgår i kvalitetssikringsarbejdet.”
 
MSK har nu 15 arbejdsdage til at afgive et høringssvar. Den endelige afgørelse træffes på akkrediteringsrådets møde den 2. oktober.
 
Vi er ikke helt i mål endnu, men vi er et stort skridt tættere på.
 
Stor tak til alle der har bidraget :-)