Robot_30#00A9.jpg

Internationalt

Som studerende på Maskinmesterskolen København får du en uddannelse med en markant international profil. Vi er stolte af vores stærke rødder i den danske søfartsindustri; og selvom vi nu leverer flere maskinmestre til lands end til vands, kan din uddannelse sagtens være billetten til et liv med hele verden som arbejdsplads.

Vi tilbyder dig en international uddannelse, der ruster dig til en spændende fremtid på tværs af geografiske, professionelle og kulturelle grænser. For som maskinmester står du unikt rustet til fremtidens erhvervs-mæssige udfordringer. Vores tætte samarbejde med universiteter rundt omkring i verden giver os – og dig – en bred vifte af muligheder for at opleve, hvor lille verden er blevet for folk, der forstår at binde den sammen.

Læs mere på www.gribverden.dk

Gribverden.dk er en hjemmeside med inspiration til og information om udgående mobilitet drevet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser – Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Hjemmeside fokus er at skabe en stærkere dialog mellem danske studerende om studierelaterede ud-landsophold og derved sikre, at flere studerende tager på studie- eller praktikop-hold i udlandet som del af deres videregående uddannelse eller en hel uddannelse i udlandet.