20180411 simulator 1009.JPG

Årsberetning 2017

MSK i vækst

MSK har også i 2017 haft vækst i antallet af studerende. Antallet af maskinmesterstuderende er gået fra 440 i 2013 til 760 studenterårsværk (STÅ) i 2017, og dimittendledigheden er fortsat meget lav. Skolens nye og udvidede rammer på Gyrithe Lemches Vej 20 vil forhåbentlig være med til at fortsætte denne udvikling.

Ny skole

MSK’s nye domicil på Gyrithe Lemches Vej 20 i Lyngby blev taget i brug pr. 1. august 2017. Byggeri og renovering har gennem hele byggeperioden fulgt planerne, og vi kunne rykke ind på 11.593 m2 nyindrettet, veludstyret og moderne uddannelsesinstitution. Skolen har været i fuldt brug siden efterårssemestret 2017.

Ambitionen er, at den nye skole skal danne et prominent maritimt og industrielt uddannelses – og udviklingscenter.

Ejendommen kommer til at danne en fantastisk ramme for Maskinmesterskolen Københavns videre udvikling. Her kan vi de næste år forfølge vores vision om at være den førende maritime uddannelsesinstitution og ikke mindst udvikle vores industrielle spor samt styrke Danmarks internationale position som maritim og polyteknisk spydspids.

Institutionsakkreditering

MSK skal i løbet af 2018 og 2019 institutionsakkrediteres. MSK skal institutionsakkrediteres for at sikre, at vi som uddannelsesinstitution har et kvalitetssystem, der garanterer, at vi udbyder uddannelse af høj kvalitet, og relevans for samfundet. Dette kræver en indsats på alle niveauer af MSK, så kvaliteten på MSK udvikles og sikres.  MSK prøver selvfølgelig at opnå en positiv akkreditering.

Derfor har arbejdet med at videreudvikle MSK’s kvalitetsarbejde i 2017 været stort. Organisationen arbejder kontinuerligt på at adressere kravene i institutionsakkrediteringen og udvikle MSK’s kvalitetsarbejde frem mod i første omgang 2018, hvor MSK’s institutionsakkreditering påbegyndes.

Campus Bornholm

Campus Bornholm opnåede en endelig godkendelse i december 2016 og har nu etableret sig på solskinsøen. Det blev en realitet efter at Uddannelses – og Forskningsministeriet sammen med Søfartsstyrelsen var på tilsynsbesøg på Campus Bornholm, hvor uddannelsen er tilknyttet.

Initiativet til uddannelsen blev taget af det Bornholmske erhvervsliv, der efterspørger maskinmestre og derfor ønskede en uddannelse på øen. Udbuddet af maskinmesteruddannelsen på Bornholm er resultatet at et godt samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, Campus Bornholm og MSK.

Desværre fik vi ikke nok tilmeldinger til at kunne oprette et nyt hold i august 2017, hvorfor de allerede optagne blev overført til København. Vi håber dog med en øget og mere målrettet kampagnen at kunne starte op igen i august 2018.

Forskning og udvikling

På forsknings – og udviklingsområdet har MSK været involveret ti to forskning – og udviklingsprojekter med deltagelse af 5 undervisere. Projekterne omhandler ”Energirigtig drift af bygninger med det rette indeklima”, et Ph.D.-projekt med DTU Facility Management samt et mindre projekt med Dansk Brandteknisk Institut omkring speciel detektering af brand.

Internationalisering

I løbet af 2017 havde MSK flere spændende besøg, fra nogle af vores samarbejdspartnere i udlandet. Skolen havde blandt andet i foråret besøg af to delegatoiner fra Korea Maritime and Ocean University med President Han-li Park i spidsen, samt besøg af Vice President and int. director Men Yingming fra Shanghai Maritime University, i forbindelse med skolens officielle indvielse i september 2017.

I 2017 har vi derudover også udbygget vores internationale samarbejde. MSK besøgte i foråret 2017 Memorial University på Newfoundland – Canada. Dette resulterede i en fem årig samarbejdsaftale, til gavn for både studerende og ansatte på begge uddannelsesinstitutioner. Derudover havde MSK i maj besøg fra ENIDH - Escola Superior Náutica Infante D. Henrique. Skolen havde henvendt sig til MSK med henblik på at se nærmere på mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

 • 2017 nøgletal

  Økonomi

  Omsætning: i alt: 70.986

  Årets resultat: -1.803

  Egenkapital: 49.015

   

  Antal

  Medarbejdere årsværk: 62

  Årselever: 775

   

  Frafald

  Optag 2017: 268 studerende

  Frafald 2017: 51 studerende

   

  Internationalisering

  • 6 studerende fra MSK var på semesterophold hos Korea Maritime and Ocean University
  • 2 studerende fra MSK var på semesterophold på University of Tasmania
  • 1 studerende fra MSK var på semesterophold på Memorial University of Newfoundland
  • 1 studerende fra MSK var på semesterophold på NTNU i Trondheim
  • 8 studerende fra Kina og Sydkorea deltog på de maritime valgfag på MSK

  Korte ophold:

  • 77 studerende fra MSK har været på et to ugers simulatorkursus på Shanghai Maritime University

   Antal timer

  Konfrontationstimer: 24 timer/ugen, 17 uger pr. semester

 • Legater 2017

  2017 blev et rekordår for uddeling af legater til studerende på MSK:

   

  1. Mag. Halvor Pedersen Legat: 9 x 5.000 kr.
  2. Jan Jørgen Lübek Pedersen Legat: 8 x 5.000 kr.
  3. Max Fogedgaards Fond: 5 x 4.000 kr.
  4. Københavns Maskinmesterskoles Rejselegat: 7 x 500 kr.
  5. Kraemers Legat: 13 x 4.000 kr.
  6. Laurits Andersens Rejselegat: 1 x 25.000 kr.
  7. Knus Højgaards Legat: 4 x 27.000 kr.

  I alt udbetalt: 275.500 kr.

 • Dimittender fra MSK 2017

  Dimitteret januar 2017

  Bari Useinovski

  Beinir Eydunsson Danielsen

  Carsten Lumholtz

  Christian Brodersen

  Christian Bruun Lindstrøm

  Christian Frost Nielsen

  Christian Kofoed Svendsen

  David Koch Fogde

  Emil Oskar Mouritsen

  Eric Hass Hansen

  Frank Christian Sørensen

  Frederik Ernst Rugaard

  Frederik Jarl Daae

  Henrik Fornitz Nielsen

  Hjalti Sondum Dalsgard

  Jacob Kirk

  Jacob Lillevang

  Jens Porup Thomsen

  Jesper Bruun

  Jim Varnholst

  Johan Schmidt-Jørgensen

  Jon Selmer Friborg

  Jon Strandberg Christensen

  Jonas Larsen

  Jonas Lundh

  Jonas Højrup Hougaard Olsen

  Jonas Vestergaard Kjær Pedersen

  Kasper Sørensen

  Kasper Boesen Johansen

  Kasper Jegind Jonassen

  Kenneth Rasmussen

  Lasse Philip Rasmussen

  Lukas Vigger Valentinsen

  Mads Hornbæk

  Marc Tangrid Pamperin

  Mark Johnny Knudsen

  Martin Fløjborg

  Martin Ulvedal Rewers

  Mathias Hermann Olesen

  Mathias Wandahl Gloor Niss

  Michael Dennis Linder-Madsen

  Michael Højlund Blak

  Michael Rasmus Kristensen

  Michael Rohrberg Chrestensen

  Mikkel Klaris

  Mikkel Terkildsen

  Mikkel Toft

  Morten Holmenlund

  Morten Bregner Kristensen

  Mujtaba Murtaza Abdulridha

  Nicki Pagh Børgesen

  Nicklas Pedersen

  Nicklas Scheel

  Nicolai Korsbæk Thomsen

  Nicolai Morten Shmilowitz Larsen

  Niels-Christian Storm Thomsen

  Oliver Adam Birck Hansen

  Patrick William Dahlsen

  Peter Oldendow-Jantzen

  Philip Klarup

  Philip Holst Ryding

  Rune Ziegler Hougaard Andersen

  Serhat Duman

  Simon Enkeshafi

  Simon Meyer Pedersen

  Sofus Rafen

  Steffen Pedersen

  Søren Sixten Friis Bach

  Thomas Schaltz Nygaard

  Thomas Thorup Hald

  Thor Emil Langhoff Meyer

  Tore Gilbro Dansholm

  Victor Clement Nielsen

   

  Dimitteret februar 2017

  Nicolas Stistrup

  Nicklas Nygaard Larsen

  Jonas Gavnholt Dueholm

  Rasmus Lykkegaard Kristensen

   

  Dimitteret juni 2017

  Anders Kaa

  Anders Birk Hansen

  Anders Sigersen Jensen

  Andreas Krog

  Andreas Dencher Stær

  Andreas Michael Siezing

  Anton Bastholm Truelsen

  Asbjørn Olesen

  Ask Olof Gunnarsen

  Bjørn Etzerodt Härtel Husted

  Casper Danneberg Andersen

  Chenyu Zhang

  Christian Toft

  Christian Damborg Walsøe Pedersen

  Christina Elm Aamand

  Christoffer Wielandt Hels Grønager

  Claus Dahl Kærgaard

  Erik Munch Petersen

  Esben Kousgaard Schjelde

  Esben Rosleff Bækmark

  Frederik Emil Fenger

  Henrik Nørregren Madsen

  Jacob Stage

  Jacob Halkier Nicolajsen

  Jacob Heine Skov Christensen

  Jesper Lundberg

  Johan Kristian Kirsby

  Jonas Boye Thygesen

  Jonas Emil Stavnsbjerg

  Jonas Friis Pedersen

  Karen Kirstine Bak Larsen

  Kasper Gundestrup Sørensen

  Kim Møller

  Kristoffer Michel Riddertoft

  Lars Bjerretoft Espersen

  Lars Skovgaard Nielsen

  Lasse Sander

  Lasse Østergaard Boa

  Mads Conradsen

  Mahan Azimi Pour

  Marc Pablo Mateo Hillebrand Cano

  Maria Svarre

  Mathias Kjær

  Michael Fjord Larsen

  Mikkel Nielsen

  Mikkel Louis Verdun Jacobsen

  Morten Ellehede Christensen

  Morten Hartvig Kristiansen

  Morten Hjarsbæk Andersen

  Morten Theilade Eriksen

  Nicki Pheiffer Sunding

  Nicolai Oxbøll Clausen Assenholm

  Peter Brasby

  Rikke Julie Alstrup Larsen

  Ronak Yalcinkaya

  Samuel Andersson Moore

  Sasha Chrestine Kløigaard Krugstrup

  Simon Andreas Enggaard

  Thomas Skyum Jensen

  Thor Borup Larsen

  Tina Maria Collin Nissen

  Victor Sand Christensen

   

   

   

   

  International Students:

  Zuo Donghao

  Cao Xiaoyang

  Zhou Pengbo

  Maria Svarre

  Mathias Kjær

  Michael Fjord Larsen

  Mikkel Nielsen

  Mikkel Louis Verdun Jacobsen

  Morten Ellehede Christensen

  Morten Hartvig Kristiansen

  Morten Hjarlsbæk Andersen

  Morten Theilade Eriksen

  Nicki Pheiffer Sunding

  Nicolai Oxbøll Clausen Assenholm

  Peter Brasby

  Rikke Julie Alstrup Larsen

  Ronak Yalcinkaya

  Samuel Moore Andersson

  Sasha Chrestine Kløigaard Krugstrup

  Sebastian Østen Rasmuissen

  Simon Andreas Enggaard

  Thomas Skyum Jensen

  Thor Borup Larsen

  Tina Maria Collin Nissen

  Victor Sand Christensen

  Dimitteret september 2017

  Kristian Urban Stolarczyk Hansen

  Kristoffur Dam Joensen

Ny skole

Mandag d. 3. juli flyttede MSK permanent adresse, fra Akademivej på DTU til vores nye domicil på Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kongens Lyngby. De nye bygninger kommer til at danne ramme for Maskinmesterskolen Københavns videre udvikling.  

MSK flytter

Ny skole står klar til fremtidens maskinmestre

 Festlig åbningsreception på Maskinmesterskolen København

Internationalisering

Studerende fra MSK har været ude i verden, på både kortere og længere ophold og MSK har også i løbet af 2017 haft flere spændende besøg fra samarbejdspartnere i udlandet.

Besøg fra ENIDH – Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

Besøg fra Korea Maritime and Ocean University

Spændende besøg fra Vietnam

Mit hidtil vigtigste karrierevalg

International karrierepleje i Sydkorea

Campus Bornholm

Uddannelse på Solskinsøen

Første hold MSK-studerende på Bornholm færdige med Værkstedsskolen

Bornholmske studerende i virksomhedspraktik

Fremtidens maskinmestre

En maskinmesters mange muligheder

Ny testand for Man Diesel Turbo hædret som årets bedste projekt

Fremtidens bygningsdrift har brug for maskinmestre

-          http://www.msk.dk/om-skolen/nyheder/2017/fremtidens-bygningdrift-har-brug-for-maskinmestre/

Kasper brygger på en lys fremtid