DK | EN
koele64.jpg

Forskning og udvikling

MSK har forsknings- og udviklingsaktiviteter som en selvstændig opgave. Underviserne skal deltage systematisk i forsknings og udviklingsarbejde i samarbejder med offentlige og private virksomheder og samarbejde med forskningsinstitutioner, herunder universiteterne. MSK skal sikre, at resultater af udviklingsarbejdet systematisk inddrages i uddannelserne, således at de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis styrkes.

MSK arbejder ud fra ministeriets centrale begrebsdefinitioner om anvendt forskning og udvikling, som er defineret ved både at have et overordnet nyhedselement, og et systematisk arbejde for at opnå ny viden. Endvidere skal anvendt forskning og udvikling bidrage til at sikre uddannelsernes vidensgrundlag indadtil, og samtidig udvikle erhverv og professioner udadtil.

Anvendt forskning og udvikling på MSK sigter mod at identificere, udforske og give svar på de problemstillinger, som karakteriser de respektive områder, der uddannes til – og i kombination med et styrket vidensgrundlag for uddannelserne. MSK skal således adressere aktuelle problemstillinger, der er tæt relateret til eller direkte udspringer af professions arbejdsfelter og de dertil hørende uddannelser. Uddannelsesopgaven rettet mod et praksisfelt er udgangspunktet; ikke forskningsopgaven. Anvendt forskning og udvikling er midlet til bedre uddannelse og praksis, ikke målet; uddannelse på MSK er ikke og skal ikke primært være en funktion af forskning. 

Den anvendte forskning og udvikling indebærer et samspil med eksterne samarbejdspartnere, orienterer sig mod praksis, og har en tydelig undersøgelsesdimension samt et reelt anvendelsesperspektiv. Anvendt forskning og udvikling på MSK skal tage udgangspunkt i udviklingen af og med professionspraksis på de samfunds- og erhvervsområder, skolen retter sig imod.

Igennem de mere end 100 år, som Maskinmesterskolen København har eksisteret, har vi aldrig gået på kompromis med fagligheden. Tværtimod har vi altid sat standarden for, hvor god en maskinmester må og skal være. Det er vi stolte af.

Samtidig føler vi os forpligtet til at videreformidle MSK’s akkumulerede viden til en helt anden gruppe modtagere, nemlig erhvervslivet. Herigennem kan vi skabe en synergieffekt til gavn for både skolen, de studerende og ikke mindst de berørte brancher.

MSK’s rolle som erhvervslivets sparringspartner og løftestang for maskinmesteruddannelsen nødvendiggør en uafbrudt forskning på fagligt relevante felter og en løbende udvikling af både fag og uddannelse.

Derfor etablerede vi for år tilbage vore videnscentre: Videnscenter for anvendt køleteknik og Videnscenter for iværksætteri og idéudvikling.

 • Videnscenter for anvendt køleteknik
  koele03.jpg

  Center for anvendt Køleteknik er en faglig ramme for Maskinmesterskolen Københavns udadvendte aktiviteter indenfor Køle- og Varmepumpeteknik. I dette regi udvikles efteruddannelseskurser, udstedes kølecertifikater, og der udfoldes diverse udviklingsaktiviteter. Efteruddannelseskurserne udbydes af MSK Kursus.

  Centeret er gennem Maskinmesterskolen København medlem af KVCA (”Køleklyngen”), MMF’s Køle- og Varmepumpenetværk, KMO (”Kølebranchens Miljørordning”), Autoriserede Køle- og varmepumpefirmaers Brancheforening (AKB) og Dansk Køleforening. Derudover har Centeret et tæt samarbejde med DTU’s forskere og undervisere indenfor faget.

  FORMÅL

  • Udvikling af efteruddannelseskurser inden for Køle- Varmepumpeteknik.
  • Udstedelse af diverse kølecertifikater
  • Igangsætning af og deltagelse i udviklingsprojekter
  • Formidling af ”trends og up to date viden” til maskinmestrene – eksempelvis via artikler i Maskinmesteren
  • Stimulering af det faglige miljø på Maskinmesterskolen København


  RAMME

  Centeret har adgang til et laboratorium med en række demonstrations-køleanlæg, hvis instrumentering og udformning gør dem egnet til undervisningsbrug. Udover egentlige anlæg, som repræsenterer relevante anlægsudformninger og kølemidler, er et anlæg med glasrørs-fordamper og kondensator sat i drift.

  Lektor Morten Mandrupsen står i spidsen for Center for Anvendt Køleteknik.

  M: mm@msk.dk, T: 78 74 56 79

  CERTIFIKAT
  Ansøgningsskema for maskinmestre om kølemontørcertifikat

 • Videnscenter for iværksætteri og idéudvikling
  Projekter66.jpg

  På Maskinmesterskolen København er der tradition for, at iværksætteri, entreprenørskab og innovation ikke bare er noget, vi taler om – det er også noget, vi tør og gør. Vi sætter en ære i at være opdateret på viden og fremme i forreste geled med hensyn til innovation og rådgivning.

  Center for Iværksætteri og Idéudvikling understøtter og fremmer interesse, kompetencer og spillerum for entreprenørskab og innovation både hos de studerende og hos MSK’s undervisere.

  Det sker på følgende områder:

  • Uddannelse i og om iværksætteri/entreprenørskab og innovation/idéudvikling. Desuden rådgivning og videreformidling af resultater.
  • Intern kompetenceudvikling: Etablering af fælles vidensgrundlag vedr. innovation og entreprenørskab, pædagogik, didaktik.
  • Netværk: Dannelse af relationer og samarbejde med innovative og entreprenante uddannelsessektorer samt erhvervslivet (maritime uddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsessteder, væksthuse, erhvervscentre, private virksomheder).


  Fra idé til business
   
  Center for Iværksætteri og Idéudvikling har også til formål at hjælpe studerende med at omsætte ideer til forretning. Derfor tilbydes der personlig og fortrolig mentorrådgivning på MSK, således at det hurtigt kan anslås, om en idé er levedygtig, eller om den fortjener yderligere bearbejdning.

  Med en MSK-mentor er hjælpen nær, hvis man som studerende har spørgsmål inden for områder som f.eks.:

  • Start og udvikling af egen virksomhed
  • Idéudvikling
  • Opfinderhjælp
  • Produktudvikling
  • Produktionsmodning
  • Finansiering
  • Lovgivning og rettigheder
  • Mentorordning


  Danmark har et stort behov for flere erhvervseventyr og derfor flere iværksættere. Hvis drømmen om at være selvstændig skal blive til virkelighed, er det imidlertid vigtigt at afstikke kursen præcist fra begyndelsen.

  Kontakt 
  Undervisning og rådgivning: 
  Allan Larsen, al@msk.dk, 78745641

  MSK-mentor: 
  Michael Sjolte, ms@msk.dk, 27643903

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------