Køle_78#664C.jpg

MSK IT

 • Generel IT-vejledning for nye studerende

  Velkommen til Maskinmesterskolen København

  I dette dokument finder du en række informationer, som du skal bruge for at tilgå IT systemerne på MSK, samt de webapplikationer som bruges i undervisningen.

   

  Brugernavn og adgangskode til MSK IT systemer:

  Du får udleveret en midlertidig adgangs kode ved skolestart på din første dag

  Skifter du koden hjemmefra, via mobil hotspot eller mobil browser kan du gøre det her: https://password.msk.dk:8443

  Vi forslår at du gør det straks, da denne kode er den samme du skal bruge til alle skolens systemer.

  Dit brugernavn er dit studienummer plus ”@student.msk.dk”, dvs. studienummer@student.msk.dk

  Med dette og den udleverede adgangskode kan du lave en personlig kode.

   

  NOTE:

  Din kode skal være 8 til 16 karakterer lang og indeholde mindst et stort bogstav, et lille bogstav og et tal eller et speciel tegn. Koden kan ikke genbruges og koden må ikke indeholde nogen sekvens af dit kontonavn.

  Er koden skiftet så vent op til 30 min på at ændringen er opdateret i alle IT systemer. 

  Vil du senere skifte kode når du befinder dig på skolens net (eduroam), skal du bruge dette link.

  https://password.msk.dk

   

  Trådløst Netværk på MSK:

  På hele MSK Campus er der trådløst netværk, SSID / Netværksnavn er eduroam (også her logges ind med dit eget bruger id og kode til skolen)

  Du kan starte med (via mobilt hotspot) at hente eduroam certifikatet fra https://cat.eduroam.org Vælg “The Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Management” som uddannelsessted, og hent / kør den MSI install pakke der bliver vist. Indtast bruger id (xxxxxxx@student.msk.dk) og password til MSK netværk, og accepter installationen af det nye certifikat. Er det første gang at installationen køres, vil man blive promptet 2 gange for installation af certifikater.

  Vejledninger til eduroam WIFI findes på http://www.msk.dk/om-skolen/msk-it/

  Bemærk at du ikke kan logge på WIFI før du har skiftet din adgangskode, som beskrevet øverst i dette dokument.

   

  Campusnet:

  MSK Campusnet tilgås via en Internet Browser, og kan benyttes uanset om du er på campus, hjemme eller et andet sted, så længe der blot er adgang til Internettet. Internet adressen til MSK Campusnet er:

  Https://campusnet.msk.dk

  Dit brugernavn og kode er det samme som du bruger i resten af systemet, dvs. studienummer@student.msk.dk

  Som noget af det første, er det vigtigt at du uploader et billede af dig selv på Campusnet, samt indtaster dit mobilnummer under menupunktet ”brugerprofil”.

   

  Wiseflow:

  Wiseflow er et online uddannelsessystem, som tilgås via en Internet Browser, og kan benyttes uanset om du er på campus, hjemme eller et andet sted, så længe der blot er adgang til Internettet. Internet adressen til Wiseflow er: Https://www.wiseflow.net

  Vælg LOG IN øverst på siden, og vælg WAYF som login type.

  Dit brugernavn er det samme som din MSK e-mail adresse, dvs. studienummer@student.msk.dk

  Din adgangskode er den som du selv har valgt, da du skiftede din adgangskode første gang du loggede på med dit brugernavn.

   

  Office 365 E-mail til studerende:

  Alle studerende hos MSK får stillet en gratis Office 365 e-mail adresse til rådighed. E-mail adressen er studienummer@student.msk.dk. Alt officiel e-mail korrespondance fra MSK til studerende, sker til denne e-mailadresse. De er de studerendes eget ansvar at logge på og læse de mails som sendes til deres e-mailadresse. Mails kan læses via Microsoft Office 365 online på adressen: https://outlook.office.com

   Dit brugernavn er det samme som din MSK e-mail adresse, dvs. studienummer@student.msk.dk

  Din adgangskode er den som du selv har valgt, da du skiftede din adgangskode første gang du loggede på med dit brugernavn. Det er også muligt automatisk at synkronisere Office 365 mails til tablets, smartphones m.m.

   

  Gratis Microsoft Office 2016 pakke til studerende hos MSK

  Alle studerende hos MSK mulighed for gratis at downloade nyeste version af Microsoft Office pakken til deres egen private PC eller MAC. For at hente Office pakken, logges på Microsoft Office 365 portalen via Https://outlook.office.com – Vælg ”Installer Office 2016 på din PC”.

   

  Microsoft Imagine

  Alle studerende hos MSK har mulighed for gratis at downloade forskelligt Microsoft Software til brug for understøttende undervisning. For at hente Microsoft Software fra Imagine, logges ind med den personlige skole mail på flg. Link. https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=c2180168-ab3e-e411-9403-b8ca3a5db7a1&vsro=8 – vælg ”Sign in” i øverste højre hjørne.

  Her skal man lige være opmærksom på at herfra kan installationsfilen kun hentes en gang

  Licenskoden vil stadig kunne findes ved login her. (gem filen!)

   

  Uautoriseret adgang til IT-systemer:

  Det er ikke tilladt for studerende at tiltvinge sig adgang, eller forsøge at få adgang til it systemer på MSK, der ikke tilgængelig for studerende. Forsøg på uautoriseret adgang til skolens it systemer, bliver registreret og kan medføre bortvisning fra skolen. Det er ikke tilladt at ændre på skolens it systemer, AV-udstyr , netværk, trådløse Access points m.m, eller fysisk at fjerne udstyr, kabler, adaptere m.m fra skolens område.

   

  IT Support:

  Har du brug for IT support til at logge på MSK IT systemer, er du velkommen til at tage kontakt til vores Servicedesk. Du finder dem på administrationsgangen i 237c dagligt mellem 8.30 og 12.15 (onsdag lukket). Husk at medbringe dit studiekort. Udenfor normal åbningstid kan en supportsag oprettes ved at skrive til support@komplex-it.dk Oplys navn, mailadresse, studienummer samt hvad henvendelsen drejer sig om – så kontakter vores IT support dig omkring din henvendelse.

  Drejer henvendelsen om nulstilling af adgangskode, skal du medsende et billede af dit studiekort.

 • PC krav til studerende

  Hardware:

  Gerne på en i7 processor eller som minimum på en 2ghz 64bit (Inventor vil ikke installere på processer der ikke understøtter SSE2) og minimum krav til hukommelse er 8GB ram men gerne 16 GB. Grafikkortet skal kunne køre Microsoft Direct3D revision 10 men gerne revision 11 opløsningen på din skærm skal være 1280x1024 eller højere. Vi anbefaler i øvrigt at din harddisk er SSD (ikke sata!)

  Din computer skal have kamera, mikrofon og højtaler.

  Software:

  Adobe Flash player 15

  Internet Explorer 11 (eller tilsvarende)

  En fuld installation af Microsoft Excel 2010, 13 eller 16

  (En fuld installation af Office365 er tilbudt og kan downloades for alle tilmeldte studerende via skole mail på outlook.office365.com)

  Microsoft .NET Framework 4.6

  Operativ systemet skal være Windows 64-bit, øvrige operativ systemer supporteres ikke

 • Eduroam Wifi

  Eduroam Installationsvejledninger for Maskinmesterskolen København

  Eduroam er et globalt samarbejde, hvor forsknings- og uddannelsesinstitutioner giver hinandens studerende og ansatte adgang til trådløse netværk på tværs af institutionerne.

  Dermed kan en studerende ved et dansk universitet gå på internettet på et universitet i udlandet uden at skulle registrere sig som bruger.

  Eduroam kan bruges i hele verden og er ganske gratis at benytte. Der er adgang på danske erhvervsskoler, universiteter og university colleges med millioner af logins hver måned.

  Eduroam er også tilgængeligt i større bynet og tilbyder stor sikkerhed for brugerne.

 • VIGTIGT! Eksamensinfo Eduroam

  Skriftlige eksamener der forgår i WISEflow sker via Eduroam!

  Når du sidder til eksamen på skolen er det vigtigt at du sikre dig at din pc er på WiFi via Eduroam og at dit flow er åbnet direkte herfra i en browser.
   
  Du må ikke være på via mobilt hotspot og skal også sikre dig at du ikke bruger vpn services såsom tor etc.
   
  Er du i tvivl om noget i denne sammenhæng er du selvfølgelig velkommen til at henvende dig hos IT inden din eksamen.
 • Wifi på mobiltelefon

  1. Vælg eduroam under trådløse netværk.
  2. Indtast brugernavn og adgangskode (PEAP - MS-CHAP v2) og tryk Tilslut.
  Eks. 1234567@student.msk.dk (studerende) eller abc@msk.dk (medarbejder)
  3. Tryk Godkend for at acceptere certifikatet.
  4. Du er nu forbundet til eduroam WiFi.

  Opsætnings eksempel for iPhone.

 • Campusnet

  Campusnet er de studerendes læringsplatform og centrale kanal for information om og fra MSK. Her finder du materiale fra undervisere, afleverer opgaver, o.l.

  Ansatte
  For ansatte fungerer Campusnet dels som den primære digitale kontaktflade med de studerende, og dels som "intranet" med information om organisationens udvikling og drift.

  Log på Campusnet
  Du logger på Campusnet her: Login til campusnet

  Studerende skal bruge uni-login-linket på Campusnet-siden til login
  Ansatte logger ind med deres mailadresse og den kode, der udleveres ved tiltrædelse(som kan ændres til en egendefineret kode).

   

 • Wiseflow - digital eksamen

  Her kan du finde information om digital eksamen via Wiseflow, hvad enten du er studerende, underviser, censor eller andet. Wiseflow er MSK's system til planlægning og afvikling af digital eksamen. Systemet bruges i forvejen af mange uddannelsesinstitutioner i Skandinavien og blev taget i brug på MSK i 2015. For de studerende betyder det at eksamensopgaver, der hidtil er blevet indleveret i papirform eller via Campusnet, nu afleveres digitalt i Wiseflow. For bedømmere og administratorer indebærer det en stribe nye processer og muligheder i forbindelse med at håndtere og vurdere de studerendes præstationer i de forskellige eksamenssituationer.

  Videoerne dækker det mest basale. Har du brug for mere info, eller blev dit spørgsmål ikke besvaret kan du se flere løsninger på Wiseflows hjemmeside ved at klikke her.

  Digital eksamen for studerende:
  Som studerende på MSK får du din egen profil i Wiseflow. Det er nemt at logge på Wiseflow. Du anvender blot dit sædvanlige Campusnet-login. Når du logger på kan du se hvilken eksamen du er tilmeldt. Typisk vil opgaveteksten skulle hentes i systemet, og efter besvarelse har du mulighed for at aflevere din eksamensopgave digitalt ved at uploade en fil. Når din eksamen er overstået og din præstation er vurderet, vil du kunne logge på systemet og se hvilken karakter du har opnået. Og når du har gennemgået flere eksamener vil der efterhånden opstå en historik, hvor du altid kan se hvilke eksamener du har gennemført og hvordan du har klaret dig. Se instruktionsvideoen for mere information om Wiseflow.

   

  Digital eksamen for administratorer:
  Wiseflow er et system som dels bruges til planlægning og administration af eksamen, dels bruges når eksamen gennemføres. For studieadministratorer betyder det at arbejdet med fysisk håndtering af opgaver og karakterlister forsvinder, til fordel for opgaven at planlægge og koordinere informationer i Wiseflow. Systemet er integreret med Censorsekretariatet, og på sigt vil der også blive en integration med det nye studieadministrative system SIS, så mange oplysninger vil kunne overføres automatisk mellem systemerne. Se instruktionsvideoen for mere information om Wiseflow.

   

  Digital eksamen for bedømmere – censorer og eksaminatorer:
  Wiseflow er et system som dels bruges til planlægning og administration af eksamen, dels bruges når eksamen gennemføres og karakterer afgives. For bedømmere – eksaminatorer og censorer – betyder det, at den fysiske håndtering af opgaver og karakterlister forsvinder til fordel for arbejdet med information og filer i Wiseflow. Desuden betyder det adgang til automatisk plagieringskontrol, samt værktøjet Annotate, der kan bruges i forbindelse med at vurdere og kommentere de studerendes skriftlige arbejder. Se instruktionsvideoen for mere information om Wiseflow.

   

 • MS Office Proplus 2016
 • Download af Microsoftprodukter (MS Project)

  Instruktion for studerende vdr. adgang til Education Hub portalen, hvor software findes:

  Første gang du logger ind skal din konto aktiveres

  1) Start InPrivate (Ctrl+Shift+P) in Edge/Internet Explorer browser

  2) besøg

  https://signup.azure.com/studentverification?offerType=3/

  3) log-in med din studie konto

  4) Du vil nu blive ført til Education Hub.

  Klik her:

  Og her:

  I samme browser skift side til her:

  https://portal.azure.com/App/Welcome?appPageVersion=6.588.0.587317.200916-2234&configHash=pBUz2PB-Odbh&iepolyfills=true&l=en.en-us&pageVersion=6.588.0.587317.200916-2234#blade/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/software

  Klik her:

  Sæt flueben i ”I agree”.. og klik Accept

 • Webmail

  Du finder din webmail på dette link:

  https://Outlook.office365.com

  ---

  Ønsker du at opsætte din MSK mail på din mobil telefon skal du: 

  Gå i indstillinger - konti på din telefon.

  Slet hvis du allerede har en konto for MSK

  Lave en ny konto med nedenstående indstillinger: 
  • E-Post adresse: Din MSK mail adresse

  •  Server:            outlook.office365.com

  • Domain:           Obs!. Skal stå tom

  • Brugernavn:     Din MSK mail adresse

  • Adgangskode:  Adgangskode i ADM domænet (Samme som til mail konto / outlook)

  • Brug SSL:         JA – skal være slået til
 • Netværksdrev

  Hvis du har en VPN-forbindelse kan du tilgå nedenstående netværksddrev:

  \\uvfil01\A-Homedir$\”dit bruger id”

  \\uvfil01\Temp-Studerende$

  Er du i tvivl, så kontakt MSK's IT-service. 
 • Printeropsætning
  Opsætning af printer hos MSK:
   
  Åben en stifinder på din PC i søgefeltet skriv \\uvfil01\ + Enter
   
  Du vil nu se vores tilgængelige netværks printere
   

  Dobbeltklik på den ønskede printer fx Print237b-1 og accepter
   
  Du vil nu blive prompted for installations rettigheder her skal du bruge din lokal admin konto:
   
  .\”dit brugerid”
  Din kode
   
  Du vil nu kunne finde denne printer i Enheder og printere og
  via højreklik eventuelt vælge denne printer som ”standard printer”
   
   
  For de to store printere/kopimaskiner (Print237b-1 og Print237b-2) skal man yderligere
  indtaste brugernavn for at kunne printe dette gøres ved at:
  I Enheder og printere at højreklikke printerikonet for printeren og
  -vælg Udskriftsindstillinger
  -vælg fanen Jobhåndtering
  -Sæt flueben/marker Loginnavn og Kodeord og tast dine
  oplysninger ind her
  (Obs! Dine oplysninger er de samme som du bruger ude i printerrummet når du kopiere)
   

  Klik ok og du har nu gjort hvad der skal gøres for at printe til denne printer

   

 • Ordbogen.com
  Du har som studerende og ansat adgang til Ordbogen.com

  Du skal oprette dig selv som bruger med din MSK mail på http://www.ordbogen.com/ og vil herved få adgang diverse ordbøger!

  Ps. Du skal være opmærksom på at din kode og bruger på ordbogen ikke bliver synkroniseret med resten af skolens systemer så den kode
  du har her bliver ikke ændret når du skifter kode til din skole konto. (koden kan ændres i brugerindstillingerne på hjemmesiden).

   

 • Links