DK | EN

Optagelse

Ansøgning om optagelse på maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København kan ske to gange om året:

Sommer: Her ansøger du via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på følgende adresse www.optagelse.dk.
Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00. Husk at uploade CV og motiveret ansøgning.

Vinter: Her skal du printe, udfylde og indsende denne ansøgningsblanket til MSK eller på mail: adm@msk.dk
Ansøgningsfrist: 1. december kl. 12.00

Ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit, CV og motiveret ansøgning. (Husk at uploade eller vedlægge den motiverede ansøgning).

Optagelseskriterier

Erhvervsuddannelsesbaggrund
Ansøgere med en erhvervsuddannelse kan søge direkte ind på maskinmesteruddannelsen, forudsat at man har de adgangsgivende fag (matematik og fysik på minimum B-niveau samt dansk og engelsk på minimum C-niveau).

Gymnasial baggrund
Ansøgere med en gymnasial baggrund starter sin maskinmesteruddannelse på Værkstedsskolen.

Adgangskursus (DTU) 
Ansøgere med en erhvervsuddannelse men uden de adgangsgivende fag (matematik og fysik på minimum B-niveau samt dansk og engelsk på minimum C-niveau) skal søge ind på DTU og MSK's adgangskursus først: Ansøgningsskema for adgangskursus (Følg anvisningen på hjemmesiden)

 • Optagelseskrav - gymnasial baggrund

  Gymnasial baggrund 
  Ansøgere med en gymnasial baggrund (studentereksamen (STX), HF, HTX eller HHX) starter sin maskinmesteruddannelse på Værkstedsskolen.

  Der foretages en vurdering af ansøgeren ud fra:

  • Gennemsnit for den adgangsgivende eksamen
  • CV
  • Motiveret begrundelse for ansøgningen
 • Optagelseskrav - erhvervsuddannelse

  En godkendt erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk samt fysik eller kemi, hvoraf to fag skal være på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau - eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller tilsvarende.

  Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------