koele76.jpg

Maskinmester

På Maskinmesterskolen København tilbyder vi vores studerende verdens bedste polytekniske lederuddannelse. Et kvalitetsstempel, der åbner døre til mange forskellige stillinger – til lands, til vands og på ledelsesgangen.

Virksomhedsøkonomi, organisationskultur og ledelse supplerer maskintekniske og praktiske fag, så du som færdiguddannet kandidat i dag mestrer både mennesker og maskiner.

Uddannelsen til maskinmester er en professionsbacheloruddannelse, som varer 3-4½ år afhængig af, hvilken uddannelsesbaggrund du har.

Ansøgere med en gymnasial baggrund (STX, HF, HTX eller HHX) starter uddannelsen med 9 mdr. på Værkstedsskolen og 9 mdr. i praktik, inden de tager hul på den treårige teoretiske del af maskinmesteruddannelsen.

 Uden håndværksmæssig uddannelse

Ansøgere med en relevant erhvervsuddannelsesbaggrund (EUD) kan starte direkte på den teoretiske del af maskinmesteruddannelsen, hvis de har de adgangsgivende fag (matematik, fysik, dansk og engelsk). Har man dem ikke, kan de tages på vores Adgangskursus på 6 mdr.

Med håndværksmæssig uddannelse

Ansøgere med både gymnasial og erhvervsuddannelsesbaggrund (EUX) kan starte direkte på det teoretiske forløb.

 

Læs mere om optagelse på maskinmesteruddannelsen her

 

Har du en relevant erhvervsuddannelse, kan du derimod starte direkte på den teoretiske del, hvis uddannelsen i øvrigt opfylder kravene beskrevet under Optagelse

 

 • Værkstedsskole
  koele78.jpg

  Hensigten med værkstedsskolen er at udstyre dig med et sæt basale håndværksmæssige teknikker, som har relevans for en maskinmester.Værkstedsskole-forløbet er inddelt i tre perioder:

  Et 6-måneders værkstedsforløb, et 3-måneders værkstedsprojekt og til sidst en 9-måneders virksomhedspraktik, hvor du overfører det, du har lært til virkeligheden.

  Maskinmesterskolen København råder over en stribe inspirerende værksteds-, laboratorie- og testfaciliteter, som inddrages i forløbet, så du løbende får indsigt i, hvordan teorien anvendes i praksis.

  FØLGENDE EMNER INDGÅR I VÆRKSTEDSFORLØBET (6 MDR.):
  Spåntagende bearbejdning
  Termisk sammenføjning
  Materialelære
  Teknisk dokumentation
  Motorlære
  Pneumatik/hydraulik
  Køleteknik
  Elektroteknik
  Arbejdssikkerhed
  Brandslukning

  VÆRKSTEDSPROJEKT (3 MDR.)
  I denne del af forløbet skal studerende i to- eller tremandsgrupper udarbejde et tværfagligt projekt. Dette sikrer, at du finder anvendelse for den viden og de færdigheder, som du har tilegnet dig i løbet af de første seks måneder.

  VIRKSOMHEDSPRAKTIK (9 MDR.)
  Efter de ni måneder på skolen er næste trin en ligeledes ni måneder lang virksomhedspraktik. Her får du lejlighed til at teste dine færdigheder og se effekten på en rigtig arbejdsplads. Du får erfaring med den praktiske anvendelse af de håndværksmæssige færdigheder, og du lærer at begå dig i en virksomhed. Skolen formidler gerne kontakt til et praktiksted i samråd med dig.

 • Teoretisk del
  EL71.jpg

  Den tre år lange teoretiske del af maskinmesteruddannelsen er udformet som en løbende og logisk udvikling af dig – fra lægmand til komplet maskinmester. Indledningsvist opbygger vi et solidt fundament af fag suppleret med øvelser i laboratorier og ved simulatorer.

  Efterhånden ændrer vi undervisningsformen i retning mod mere samarbejde de studerende imellem. Kernen er her en række spændende cases og projekter, hvor du er med til at vælge emnerne og indholdet. På samme måde opnår du igennem den teoretiske undervisning ledelses- og polytekniske kompetencer.

  PROFESSIONSPRAKTIK OG BACHELORPROJEKT 
  På uddannelsens sidste semester kommer du ud i en afsluttende virksomhedspraktik (professionspraktik). Her skal du ligeledes udarbejde dit bachelorprojekt. I løbet af dette semester lærer du for alvor at anvende dine færdigheder og løse problemer i den virkelige verden.

  FAG 
  Den teoretiske del af maskinmesteruddannelsen (3 år) indeholder følgende fag og emner: 
  Engelsk
  Metodelære
  Førstehjælp
  Termiske maskiner og anlæg
  Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr 
  Procesanalyse og automation 
  Management - økonomi, ledelse og sikkerhed 
  Valgfag 
  Professionspraktik 
  Bachelorprojekt

  VALGFAG 
  Valgfagene er placeret på 8. semester af uddannelsen. Via undervisningen i valgfagene har du som studerende mulighed for at skærpe din profil yderligere inden for følgende områder: Virksomheden, Energiforsyning, Tekniske anlæg og Maritime emner (i henhold til STCW-konventionen).

 • Eksamensbevis

  Se eksempel på et eksamensbevis fra MSK her.

 • Sønæringsbevis
  Frontpage_maskinmester.jpg

  Selvom maskinmestrene fra Københavns Maskinmesterskole nu om dage i højere grad gør karriere til lands, end de gør til vands, kan din uddannelse hos os stadig være billetten til et liv til søs.

  Som studerende på Maskinmesterskolen København kan du med de rette valgfag danne basis for at erhverve dig dit sønæringsbevis som vagthavende maskinmester iht. STCW III/1, STCW III/2 og STCW III/3. Læs mere om sønæringsbevis på Søfartsstyrelsens hjemmeside