Robot_22#1E87.jpg

Vessel Manager

BECOME A VESSEL MANAGER – We start our next intake in fall 2021

The Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Management’s Vessel Manager Education (Certificate of Vessel Management) educates private or public employed inspectors, superintendents, vessel and technical managers with responsibility for operation or survey of ships.
The Vessel managers work is conducted in a close cooperation between ship and shore and includes among a range of tasks, the analysis of data acquired onboard.

The Vessel Manager Education is a lifelong education that targets marine engineers, navigators, dual officers, ship officers, pilots, ship engineers etc. It requires minimum two years of relevant work experience. Admission to the programme can be acquired by filling in the application form, which includes a letter of motivation. The education takes one year with 30 ECTS and is aimed at both the national and international maritime sector. The learning outcome for the Vessel Manager Education corresponds to level 6 in the Danish qualification framework for lifelong learning. The five modules can be taken individually as stand-alone courses.

Price: 90.000 DKK (One module cost 30.000 DKK, the other 4 is 15.000 DKK per module). There is a 10 % discount if You order alle 5 modules at the same time.

For more information please contact:

- For specific the Vessel Manager, Jan Skovgaard js@msk.dk 

- For general courses, Tommy Birkebæk  tb@msk.dk

 • Practical Information

  DURATION
  Total duration: 12 months part-time.

  APPLICATION
  To apply for the Vessel Manager Education please send the Application form to info@msk.dk

  FINANCE 
  Price: 90.000 DKK (One module cost 30.000 DKK, the other 4 is 15.000 DKK per module). There is a 10 % discount if You order alle 5 modules at the same time. In addition, there is residential stays as well as educational material.

 • Application Form

BLIV VESSEL MANAGER - Vi starter nyt hold op i efteråret 2021

Maskinmesterskolen Københavns Vessel Manager-uddannelse (Certificate of Vessel Management) uddanner private eller offentligt ansatte nuværende eller kommende inspektører, superintendents, lodser, vessel og technical managers med ansvar for drift eller tilsyn med skibe. Vessel Managerens arbejde foregår i tæt dialog mellem skib og land og handler blandt andet om at analysere data indsamlet på skibene.

Vessel Manager-uddannelsen er en efteruddannelse målrettet maskinmestre, navigatører, dual skibsofficerer, skibsingeniører eller lignende. Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring. Optagelsen på uddannelsen foretages ved godkendelsen af ansøgningsskema som skal inkludere en motiveret ansøgning.

Uddannelsen løber over et år til 30 ECTS og henvender sig bredt til både det nationale og internationale maritime miljø. Læringsudbyttet for Vessel Manager-uddannelsen svarer til niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Uddannelsen er bygget op omkring 5 moduler.

Pris: 90.000 kr. (Ét modul koster 30.000, de resterende fire koster 15.000 kr. pr. modul). Man får 10 % rabat hvis man bestiller alle fem moduler samtidig.

Modulerne kan læses som ’stand-alone’ kurser hver for sig.

For mere information venligst kontakt:

- Specifikt Vessel Manager, Jan Skovgaard js@msk.dk

- Generel information om kurser, Tommy Birkebæk tb@msk.dk

 • Praktiske oplysninger

  VARIGHED
  Samlet varighed: 12 måneder på deltid.

  TILMELDING OG FRISTER
  Tilmelding sker ved fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema til info@msk.dk

  ØKONOMI 
  Pris: 90.000 kr. (Ét modul koster 30.000, de resterende fire koster 15.000 kr. pr. modul). Man får 10 % rabat hvis man bestiller alle fem moduler samtidig. Derudover kommer udgifter til undervisningsmateriale og ophold.

 • Ansøgningsskema