Databeskyttelsespolitik

På denne side kan du læse om hvordan vi på Maskinmesterskolen Københavns (MSK) behandler dine data. Vi tager vores dataansvar alvorligt, og vi sikrer lovlig og transparent databehandling.

Siden vil løbende blive opdateret og forsat udbygget.

 • Databeskyttelsespolitik
 • Datasubjektets rettigheder - vejledning

  I forhold til Maskinmesterskolen Københavns forpligtelser jf. Persondataforordningen skal vi oplyse følgende.

  Dataansvarlig for Maskinmesterskolen København er:

  Erik Andreassen

  Gyrithe Lemches Vej 20

  2800 Kgs.Lyngby

  info@msk.dk

  Tilbagekaldelse af samtykke

  Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til enhver af de aktiviteter, hvor vi behandler dine persondata

  Dette kan du gøre ved at sende en e-mail til: info@msk.dk

  Yderligere rettigheder

  Hvad angår dine gemte persondata, har du over for den dataansvarlige ret til følgende forespørgsler:

  • Information (Du har ret til information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger).
  • Indsigt (Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger).
  • Berigtigelse (Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet).  
  • Sletning (I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer).
  • Begrænsning af behandlingen (Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset).
  • Indsigelse mod behandlingen (Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger).
  • Dataportabilitet (Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring)

  Klagemulighed til Datatilsynet (Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk)

  Ovenstående er gældende, medmindre vi kan dokumentere ufravigelige, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen anvendes til at gøre retlige krav gældende, til at udøve dem eller forsvare dem. Dette gælder også for en profilering, som er baseret på disse bestemmelser.

  Ønsker du at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, skal du sende en e-mail til: info@msk.dk