Coronavirus

Maskinmesterskolen er lukket frem til 13. april 2020. Undervisning og studieaktiviteter fortsætter online

I forlængelse af statsministerens pressekonference den 23/3 vil MSK, i lighed med alle andre uddannelsesinstitutioner landet over, holde lukket for fysisk fremmøde indtil videre frem til og med 13. april, som er 2. påskedag. 

Der vil på UFM hjemmeside kunne findes svar på en række spørgsmål her https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19.

Der er nedsat en række task-forces på tværs af uddannelsesinstitutionerne, som arbejder med at udarbejde løsninger og svar på alt det, som covid-19 situationen rejser i forhold til studerendes studieforløb, eksamener, praktik, værkstedskoleforløb osv. Vi informerer løbende i takt med, at vi får mere afklaring.

 Skolen vil gerne fortsat appellere til, at alle i denne ekstraordinære situation udviser samfundssind og følger sundhedsmyndighederne og andre myndigheders løbende anbefalinger for både fremmøde på arbejdspladsen og social færden.

 Hvis studerende har spørgsmål, kan de rette henvendelse til studievejledningen på studievejleder@msk.dk eller pr. telefon 21 34 16 13 / 30 66 61 25 

Skolens medarbejdere er i videst muligt omfang tilgængelige på mail. Du finder dem under fanen ”om skolen” og medarbejdere. 

Du kan kontakte skolen på info@msk.dk eller på telefon 78745600