DK | EN

Maskindirektivet - huskepunkter og faldgruber

Workshoppen giver deltagerne mulighed for at få en genopfriskning af de krav maskindirektivet 2006/42/EF stiller til fabrikanter m.v., og om huskepunkter og faldgrupper i forhold til dette og specielt i forhold til, at der den 1. juli 2013 trådte en ny bekendtgørelse, "Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af maskiner" i kraft.
Bekendtgørelsen gælder for maskiner m.v., der bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller tages i brug efter bekendtgørelsens ikrafttræden.
For maskiner m.v., der er bragt i omsætning, gjort tilgængelige på markedet eller taget i brug før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Bekendtgørelsen er én de af de mange nye "implementeringsbekendtgørelser" der trådte i kraft i løbet af sommeren 2013 og som omhandler indretning visse produkter som Arbejdstilsynet fører tilsyn med. I dette tilfælde produkter iht. maskindirektivet.
Maskindirektivet er aktuelt både for dig som er køber eller sælger af maskiner m.m.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------