DK | EN

Optagelse

Ansøgning om optagelse på maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København kan ske to gange om året:

Sommer: Her ansøger du via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på følgende adresse www.optagelse.dk.
Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00. Husk at uploade CV og motiveret ansøgning.

Vinter: Her skal du printe, udfylde og indsende denne ansøgningsblanket til MSK eller på mail: adm@msk.dk
Ansøgningsfrist: 1. december kl. 12.00

Ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit, CV og motiveret ansøgning. (Husk at uploade eller vedlægge den motiverede ansøgning).

Optagelseskriterier

Erhvervsuddannelsesbaggrund
Ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse kan søge direkte ind på maskinmesteruddannelsen, forudsat at man har de adgangsgivende fag (matematik og fysik på minimum B-niveau samt dansk og engelsk på minimum C-niveau).

Gymnasial baggrund
Ansøgere med en gymnasial baggrund starter sin maskinmesteruddannelse på Værkstedsskolen.

Både gymnasial uddannelse og en relevant erhvervsuddannelse
Ansøgere med både en gymnasial uddannelse og en relevant erhvervsuddannelse
(fx EUX) kan starte direkte på uddannelsens teoretiske del.

Adgangskursus (DTU) 
Ansøgere med en erhvervsuddannelse men uden de adgangsgivende fag (matematik og fysik på minimum B-niveau samt dansk og engelsk på minimum C-niveau) skal søge ind på DTU og MSK's adgangskursus først: Ansøgningsskema for adgangskursus (Følg anvisningen på hjemmesiden)

Krav til danskkundskaber
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven i dansk eller har opnået tilsvarende kundskaber i dansk. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et niveau svarende til Studieprøven i dansk, skal du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgår i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

 • Optagelseskrav - gymnasial baggrund

  Gymnasial baggrund 
  Ansøgere med en gymnasial baggrund (studentereksamen (STX), HF, HTX eller HHX) starter sin maskinmesteruddannelse på Værkstedsskolen.

  Der foretages en vurdering af ansøgeren ud fra:

  • Gennemsnit for den adgangsgivende eksamen
  • CV
  • Motiveret begrundelse for ansøgningen
 • Optagelseskrav - erhvervsuddannelse

  En relevant erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk samt fysik eller kemi, hvoraf to fag skal være på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau - eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller tilsvarende.

  Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse.

 • Både gymnasial og erhvervsuddannelsesbaggrund

  Ansøgere med både en gymnasial uddannelse og en relevant erhvervsuddannelse
  (fx EUX) kan starte direkte på uddannelsens teoretiske del. Eventuel optagelse på MSK forudsætter, at man har bestået sin uddannelse.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------