koele64.jpg

Forskning og udvikling

MSK har forsknings- og udviklingsaktiviteter som en selvstændig opgave. Underviserne skal deltage systematisk i forsknings og udviklingsarbejde i samarbejder med offentlige og private virksomheder og samarbejde med forskningsinstitutioner, herunder universiteterne. MSK skal sikre, at resultater af udviklingsarbejdet systematisk inddrages i uddannelserne, således at de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis styrkes.

MSK arbejder ud fra ministeriets centrale begrebsdefinitioner om anvendt forskning og udvikling, som er defineret ved både at have et overordnet nyhedselement, og et systematisk arbejde for at opnå ny viden. Endvidere skal anvendt forskning og udvikling bidrage til at sikre uddannelsernes vidensgrundlag indadtil, og samtidig udvikle erhverv og professioner udadtil.

Anvendt forskning og udvikling på MSK sigter mod at identificere, udforske og give svar på de problemstillinger, som karakteriser de respektive områder, der uddannes til – og i kombination med et styrket vidensgrundlag for uddannelserne. MSK skal således adressere aktuelle problemstillinger, der er tæt relateret til eller direkte udspringer af professions arbejdsfelter og de dertil hørende uddannelser. Uddannelsesopgaven rettet mod et praksisfelt er udgangspunktet; ikke forskningsopgaven. Anvendt forskning og udvikling er midlet til bedre uddannelse og praksis, ikke målet; uddannelse på MSK er ikke og skal ikke primært være en funktion af forskning. 

Den anvendte forskning og udvikling indebærer et samspil med eksterne samarbejdspartnere, orienterer sig mod praksis, og har en tydelig undersøgelsesdimension samt et reelt anvendelsesperspektiv. Anvendt forskning og udvikling på MSK skal tage udgangspunkt i udviklingen af og med professionspraksis på de samfunds- og erhvervsområder, skolen retter sig imod.

Igennem de mere end 100 år, som Maskinmesterskolen København har eksisteret, har vi aldrig gået på kompromis med fagligheden. Tværtimod har vi altid sat standarden for, hvor god en maskinmester må og skal være. Det er vi stolte af.

Samtidig føler vi os forpligtet til at videreformidle MSK’s akkumulerede viden til en helt anden gruppe modtagere, nemlig erhvervslivet. Herigennem kan vi skabe en synergieffekt til gavn for både skolen, de studerende og ikke mindst de berørte brancher.

MSK’s rolle som erhvervslivets sparringspartner og løftestang for maskinmesteruddannelsen nødvendiggør en uafbrudt forskning på fagligt relevante felter og en løbende udvikling af både fag og uddannelse.

Derfor etablerede vi for år tilbage vores videnscenter for anvendt køleteknik.

Desuden tilbyder MSK en mentorordning for de af skolens studerende, der ønsker at prøve kræfter med iværksætteri og ideudvikling.  

 

 • MAST - Maritime Applied Research Centre
  MAST.png

  MSK har etableret et maritimt anvendelsesorienteret forskningscenter MAST (Maritime Applied Research Center).

  MAST skal synliggøre MSK som et sted hvor der udøves praksisnær og anvendelsesorienteret forskning og udvikling indenfor den maritime sektor. Centret vil samle og formidle viden, der er relevant for Det Blå Danmark og både det danske og internationale arbejdsmarked. Centrets aktiviteter er tvær-disciplinære og udøves i spændingsfeltet mellem uddannelse, profession og forskning & udvikling. MAST skal sikre at forskning og udviklings resultater inkorporeres i relevant uddannelser udbudt på MSK.

  MAST har fokus på nedenstående tematiske områder:

  • Ship operation – ship & shore
  • Technology and innovation
  • Maritime Human Factors
  • Corporate Social Responsibility
  • Energy Efficiency.

   

  Medlemmer:

  Arne Jakobsen, Ph.d.

  Jan Skovgaard, Lektor

  Jan Runge, Lektor

  Casper Meilvang, Adjunkt

  Martin Reimert Bach Pedersen, Adjunkt

  In English:

  MAST ensures the visibility of The Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Management as a place of practice-near and applied research and development within the maritime sector. The Centre gathers and disseminates knowledge that is relevant for both the Danish and the international maritime sector. The Centre’s activities are cross disciplinary and are exercised across education, industry, research and development. MAST contributes with research and development results that are included in relevant educations offered at The Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Management.

  MAST focuses on the following thematic areas:

  • Ship operation – ship & shore
  • Technology and innovation
  • Maritime Human Factors
  • Corporate Social Responsibility
  • Energy Efficiency

   

  Members:

  Arne Jakobsen, Ph.D.

  Jan Skovgaard, Associate Professor

  Jan Runge, Associate Professor

  Casper Meilvang, Assistant Professor

  Martin Reimert Bach Pedersen, Assistant Professor

   

   

 • Videnscenter for anvendt køleteknik
  koele03.jpg

  Center for anvendt Køleteknik er en faglig ramme for Maskinmesterskolen Københavns udadvendte aktiviteter indenfor Køle- og Varmepumpeteknik. I dette regi udvikles efteruddannelseskurser, udstedes kølecertifikater, og der udfoldes diverse udviklingsaktiviteter. Efteruddannelseskurserne udbydes af MSK Kursus.

  Centeret er gennem Maskinmesterskolen København medlem af KVCA (”Køleklyngen”), MMF’s Køle- og Varmepumpenetværk, KMO (”Kølebranchens Miljørordning”), Autoriserede Køle- og varmepumpefirmaers Brancheforening (AKB) og Dansk Køleforening. Derudover har Centeret et tæt samarbejde med DTU’s forskere og undervisere indenfor faget.

  FORMÅL

  • Udvikling af efteruddannelseskurser inden for Køle- Varmepumpeteknik.
  • Udstedelse af diverse kølecertifikater
  • Igangsætning af og deltagelse i udviklingsprojekter
  • Formidling af ”trends og up to date viden” til maskinmestrene – eksempelvis via artikler i Maskinmesteren
  • Stimulering af det faglige miljø på Maskinmesterskolen København


  RAMME

  Centeret har adgang til et laboratorium med en række demonstrations-køleanlæg, hvis instrumentering og udformning gør dem egnet til undervisningsbrug. Udover egentlige anlæg, som repræsenterer relevante anlægsudformninger og kølemidler, er et anlæg med glasrørs-fordamper og kondensator sat i drift.

  Lektor Morten Mandrupsen står i spidsen for Center for Anvendt Køleteknik.

  M: mm@msk.dk, T: 7874 5679

  CERTIFIKAT
  Ansøgningsskema for maskinmestre om kølemontørcertifikat

 • Iværksætteri, entreprenørskab og innovation
  Projekter66.jpg

  På Maskinmesterskolen København er der tradition for, at iværksætteri, entreprenørskab og innovation ikke bare er noget, vi taler om – det er også noget, vi tør og gør. Vi sætter en ære i at være opdateret på viden og fremme i forreste geled med hensyn til innovation og rådgivning.

  På MSK ønsker vi at understøtte og fremme interesse, kompetencer og spillerum for entreprenørskab og innovation både hos de studerende og hos MSK’s undervisere.

  Det sker på følgende områder:

  • Uddannelse i og om iværksætteri/entreprenørskab og innovation/idéudvikling. Desuden rådgivning og videreformidling af resultater.
  • Intern kompetenceudvikling: Etablering af fælles vidensgrundlag vedr. innovation og entreprenørskab, pædagogik, didaktik.
  • Netværk: Dannelse af relationer og samarbejde med innovative og entreprenante uddannelsessektorer samt erhvervslivet (maritime uddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsessteder, væksthuse, erhvervscentre, private virksomheder).


  MSK-mentor: Fra idé til business
   
  MSK ønsker også at hjælpe sine studerende med at omsætte ideer til forretning. Derfor tilbydes der personlig og fortrolig mentorrådgivning på MSK, således at det hurtigt kan anslås, om en idé er levedygtig, eller om den fortjener yderligere bearbejdning.

  Med en MSK-mentor er hjælpen nær, hvis man som studerende har spørgsmål inden for områder som f.eks.:

  • Start og udvikling af egen virksomhed
  • Idéudvikling
  • Opfinderhjælp
  • Produktudvikling
  • Produktionsmodning
  • Finansiering
  • Lovgivning og rettigheder
  • Mentorordning


  Danmark har et stort behov for flere erhvervseventyr og derfor flere iværksættere. Hvis drømmen om at være selvstændig skal blive til virkelighed, er det imidlertid vigtigt at afstikke kursen præcist fra begyndelsen.

  Kontakt:
  Uddannelsesleder, Tommy Birkebæk, tb@msk.dk, tlf. 7874 5693.