Studievejledning

Vores studievejledere kan vejlede dig, hvis du ønsker at vide noget om uddannelsesmuligheder, adgangskrav, merit, Statens Uddannelsesstøtte m.v.

Der er studievejledning følgende datoer.

Peter Bruun
Studievejleder for maskinmesteruddannelsen, værkstedsskole og sagsbehandler for Statens Uddannelsesstøtte.

Kontakt
Telefon: 2944 8412
Mail: studievejleder@msk.dk

 • Dispensationsansøgning

  Hvad kan jeg søge dispensation til?

  Hvis du oplever, at du ikke kan leve op til reglerne i Studieordningen, kan du søge om dispensation på baggrund af såkaldt usædvanlige forhold. Du kan fx søge om dispensation til:

  • Mere end tre prøveforsøg
  • Forlænget studietid udover normeret tid + 2 år, jf. Studieordningen
  • At tage et semester om

  For at kunne få dispensation, skal der foreligge usædvanlige forhold og det kan f.eks. være dokumenteret sygdom hos den studerende selv eller nærmeste familie eller dødsfald i nærmeste familie. Der vil normalt IKKE kunne gives dispensation på baggrund af følgende forhold: erhvervsarbejde, frivilligt arbejde, borgerligt ombud eller manglende kendskab til reglerne.

  Hvordan beskriver jeg mine usædvanlige forhold?

  Når du søger om dispensation, skal du beskrive og dokumentere, hvilke forhold der forhindrer dig i at leve op til reglerne i Studieordningen.

  At få dispensation kræver, at Dispensationsudvalget, der skal behandle din ansøgning om dispensation, kan se, at din situation indeholder såkaldt usædvanlige forhold, når de sammenligner din situation med andre studerendes situation.

  Hvordan bliver mine usædvanlige forhold vurderet?

  I hver sag skal Dispensationsudvalget foretage et skøn. Det betyder blandt andet, at man indenfor de fleste dispensationsområder ikke på forhånd kan sige, hvilke situationer der er usædvanlige. Men usædvanlige forhold kan defineres som noget uberegneligt, der rammer den enkelte og hvor omfang og tidsmæssig placering forhindrer ansøgeren i at følge en given regel. Et usædvanligt forhold vil typisk være udefrakommende og umuligt for den studerende at påvirke.

  I vurderingen af din ansøgning skal Dispensationsudvalget forholde sig til de argumenter og den dokumentation, du præsenterer.

  Hvor og hvornår sender jeg min dispensationsansøgning?

  Du udfylder blanketten ”Ansøgning om dispensation”, som sendes til adm@msk.dk.Du vil få svar på din ansøgning senest 14 dage efter modtagelsen via din studiemail. I ferieperioder må der forventes længere svartid.

 • Praktik til sø

  Du kan søge ind på uddannelsen uden rederikontrakt og stadig komme ud at sejle. Her vil Danske Rederiers praktikpladskontor hjælpe dig. Læs mere på blaapraktik.dk.