Køle_14#22A8.jpg

Censor information

Kære censor

Denne side er tænkt som en hjælp til dig i forbindelse med dit engagement på Maskinmesterskolen København. Vi har samlet nogle dokumenter, som er relevante for dig som censor.

Alle eksamener afholdes i WISEflow, som er en digital eksamens platform. Det er derfor vigtigt, at du som censor har gennemset det materiale vedr. denne platform, der er tilgængeligt her på siden.

Efter eksamens perioden vil vi bede dig vurdere både praktiske forhold omkring eksamen, men også selve niveauet af eksamen. Vi bruger din besvarelse til at udvikle maskinmesteruddannelsen. Se nedenstående link.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen på adm@msk.dk eller på tlf. 7874 5600.

 

Videopræsentation af WISEflow

Anvendelse af 7-trinsskala

Censorafregning

Censortilbagemelding