Vessel Manager

Uddannelsen som Vessel Manager er en efteruddannelse målrettet maskinmestre, navigatører, dual skibsofficerer, skibsingeniører eller lignende. Derudover kræves minimum to års relevant erhvervserfaring. Formålet med uddannelsen er at give nuværende og fremtidige skibsinspektører, superintendents samt tilsvarende nøglepersoner et kompetenceløft. Efter endt uddannelse vil deltagerne tilføre sin arbejdsplads nye kompetencer samt øget specialviden og færdigheder. Endvidere vil deltagerne blive en del af et netværk som vil understøtte den fortsatte udvikling af personlige og faglige kompetencer.

Uddannelsen, der er på diplom niveau, består af seks moduler svarende til 30 ECTS og foregår på engelsk. Målet med uddannelsen er at sikre fremtidige Vessel Managers en nødvendig kombination af viden, kompetencer og færdigheder. Uddannelsen er på diplom niveau, den foregår på engelsk og henvender sig bredt til både det nationale og internationale maritime miljø. Læringsudbyttet for uddannelsen svarer til niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Pris: 15.000 kr. pr. modul, i alt 90.000 kr. for hele uddannelsen.

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS