KURSUS I KØLETEKNIK

Certifikatgivende kursus i køle- og varmepumpeteknik samt håndtering af fremtidens brandbare kølemidler

Maskinmesterskolen København afholder certifikatgivende kursus i køle/varmepumpeteknik. Kurset henvender sig til alle personer, der ønsker at montere køle/varmepumpeanlæg op til 2,5 kg kølemiddelfyldning. indhold er tilpasset EU forordning 2015/2067 – F-gas kategori II.

I takt med stigende miljøkrav bliver de gamle sikkerhedskølemidler udfaset og de ”nye” miljøvenlige, men brandbare kølemidler, vinder frem. MSK har inddraget håndtering af brandbare kølemidler som en naturlig del af kurset.

Adgangskrav: Ingen

Pris: 14.000 kr. + moms

Varighed: Kurset strækker sig over i alt 10 arbejdsdage fordelt på 5 uger á 2 arbejdsdage.

Tidsrum: Kursusdagene er tirsdage og onsdage kl. 08:00-15:30 i uge 8-12. Der er start den 23/2-21

Certifikat: Der udstedes et F-gas kategori II certifikat der giver tilladelse til at arbejde og montere køle/varmepumpeanlæg op til 2,5 kg. Det er ligeledes muligt at opnå KMO-registrering.

Tilmeld kursus:

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS