DK | EN
20170329 MSK 1000.JPG

Fremtidens bygningdrift har brug for maskinmestre

Maskinmesterskolen København udbyder Technical Facility Management som valgfag på femte semester, fordi man forudser et voksende jobmarked for maskinmestre med at optimere bygningsdrift.

Af Joel Goodstein – Foto Lars Møller

Populært sagt går god bygningsdrift ud på at skabe det bedst mulige indeklima med det mindst mulige energiforbrug. Denne kombination af drift og optimering ligner en oplagt opgave for maskinmestre, og optimering af bygningsdrift er et voksende jobmarked for maskinmestre.

Sådan lyder vurderingen fra Maskinmesterskolen København (MSK). Derfor har Technical Facility Management det seneste halvandet år været et valgfag på femte semester af maskinmesteruddannelsen, hvor tredje hold netop har gennemført faget.

»Vores klare indtryk er, at bygningsdrift, energioptimering og facility management er et arbejdsmarked i stigning for maskinmestre. Det er baggrunden for, at vi etablerede valgfaget, hvor fjerde hold snart går i gang,« siger Tommy Birkebæk, lektor på MSK.

Han mener, at maskinmestre med deres helhedstilgang har gode forudsætninger for at komme ind på markedet for teknisk facility management.

»Vi ser en række nye aktører på markedet for bygningsdrift og teknisk facility management. Typisk er bygningsdrift jo ikke en kerneaktivitet for dem, som ejer en bygning, og derfor er det oplagt at bruge eksperter i drift og optimering til den opgave - ikke mindst på grund af de konstant øgede krav om optimeringer og nye regler og standarder, man skal leve op til. Her kommer maskinmestrene naturligt ind i billedet med deres brede viden om mange aspekter af bygningsdrift. Både når det gælder de tekniske løsninger og de økonomiske perspektiver,« siger Tommy Birkebæk videre.

Bedre indeklima med mindre energi

Peter Oldendow-Jantzen er uddannet først elektriker og siden maskinmester, hvor han valgte Technical Facility Management som valgfag. Efter afsluttet uddannelse er han nu selvstændig med sin bror Daniel, som også er maskinmester, i firmaet Oldendow-Jantzen el-teknik & energioptimering.

»Jeg brænder for automatik og bygningsdrift og energioptimering, og jeg vil gerne have en rolle, hvor man som rådgiver kommunikerer med både topledelse og teknikere. Men vi vil gerne mere end rådgivning. Vi vil gerne komme med bud på hele projekter,« siger Peter Oldendow-Jantzen, som også er autoriseret el-installatør.

Oldendow-Jantzen el-teknik & energioptimering har været i gang siden starten af 2016 med opgaver inden for el-teknik, LED-belysning, PLC-programmering og energiscreeningsrapporter for virksomheder og kommuner. De to brødre ser et stort potentiale på markedet for bygningsdrift, energioptimering og facility management.

»Vi vil gerne hjælpe organisationer, virksomheder, kommuner og driftsansvarlige med at få bedre styr på deres bygningsdrift. Vi kommer fra uddannelsen med den nyeste viden, og vi ved, at virksomhederne tænker meget i tilbagebetalingstider, så der er selvfølgelig en forventning om, at vi skal kunne tjene os selv hjem for kunderne ved at foreslå løsninger, som giver dem gevinster på drift og energi. Optimalt kan vi hjælpe med at skabe et bedre indeklima og arbejdsmiljø ved et mindre energiforbrug,« siger Peter Oldendow-Jantzen.

Kritisk tilgang

Han har været glad for, at Technical Facility Management indeholder en række mere generelle fag som projektledelse, finansiering og investering.

»Valgfaget er så tilpas bredt, at man også kan bruge det i andre sammenhænge end teknisk facility management. Projektledelse og økonomi er jo noget, man kan få brug for i mange typer opgaver som maskinmester. Vi skal kunne tage ansvaret for opgaver på ledelsens vegne og udarbejde selvstændige projekter fra bunden, hvis det er opgaven, som bliver stillet,« siger Peter Oldendow-Jantzen.

Han er også klar til rollen som ”dørvogter” på kundernes vegne.

»Vi kommer med en kritisk tilgang til leverandører og deres produkter. Når det gælder for eksempel LED-belysning, er der utrolig mange leverandører på et nærmest uoverskueligt marked. Her kommer vi med en viden om, hvad man skal undersøge, spørge ind til og få dokumenteret, inden man vælger leverandør og teknologi. Kan løsningerne tale sammen med de ønskede protokoller, hvis man skal ud i mere intelligent lysstyring? Her tror jeg, vi kan give det nødvendige kritiske og fornuftige modspil, som kan hjælpe vores kunder til at få den rigtige løsning,« siger Peter Oldendow-Jantzen.

En øjenåbner

Esben Rosleff Bækmark er netop færdiguddannet som maskinmester. Han har valgt Technical Facility Management på femte semester og har efterfølgende været i bachelorpraktik og lavet bachelorprojekt hos Sweco i Facility Management-afdelingen - i Commissioning & CTS-gruppen.

»Jeg har i min bachelorpraktik arbejdet med commissioning, så valgfaget i Technical Facility Management har i høj grad været relevant som optakt til mit sidste semester og mit bachelorprojekt om commissioning,« siger Esben Rosleff Bækmark

Efter nogle år som elektriker vil han nu gerne arbejde mere overordnet med planlægning og rådgivning af opgaver inden for bygningsdrift, energioptimering og commissioning.

»Man hører om bygninger, som stadig ikke virker efter hensigten flere år efter, de er leveret. Jeg synes, det kunne være interessant at arbejde med ideudvikling, rådgivning og planlægningsfasen op til et nybyggeri. Jo tidligere man laver ændringer, desto billigere og nemmere bliver det at implementere. Man skal ind og rådgive bygherren, inden entreprenørerne går i gang,« siger Esben Rosleff Bækmark.

Senere i driftsfasen er teknisk facility management også et godt jobmarked for maskinmestre.

»For mig har valgfaget Technical Facility Management været en øjenåbner, som i høj grad berører den rolle, maskinmestrene har til de andre parter i en driftsorganisation. Faget har hjulpet mig meget med at afklare min rolle som et bindeled mellem ledelse og teknikere. Vi skal som maskinmestre kunne tale med alle, uanset hvor de er i organisationen. Herudover er det et område, hvor der hele tiden kommer nye krav fra både kunder og myndigheder, og det vil kræve en øget professionalisering af den type driftsopgaver, som vi kan tilbyde at løse som maskinmestre, fordi vi har de rette kompetencer med fra uddannelsen,« siger han videre.

Stor bredde i opgaver

Med Technical Facility Management kommer de maskinmesterstuderende forbi fag, de tidligere har fået en teknisk indføring i, men nu skal de til at tænke i større, overordnede sammenhænge og i optimeringsmuligheder. De kan ikke længere se på køl, varme, vand, el, ventilation, KNX, lysstyring, plc og motorer hver for sig, men må nu danne sig et billede af, hvordan alle disse teknologier spiller sammen i en bygning – med henblik på at optimere driften. Ligeledes må de sætte sig ind i bygningsreglementer og energiledelsesstandarder.

Problemstillingerne har stor bredde - lige fra at finde ud af om anlæg modarbejder hinanden i en bygning til at identificere brugeradfærd til at finde ud af om en bygning overholder bygningsreglementet eller arbejdsmiljøkrav til at beregne tilbagebetalingstider på nye investeringer til rådgivning om valg af tekniske løsninger og kommunikationsprotokoller - og mange andre typer opgaver.

Valgfaget er således et intenst forløb med cirka 20 timers undervisning om ugen i et helt semester, og der er også lagt to ugers praktik ind, hvor de studerende er på en virksomhed og skal løse opgaver relateret til teknisk facility management og efterfølgende skrive en opgave.

Esben Rosleff Bækmark var i praktik på et hospital, hvor opgaven gik ud på at vurdere, om det kunne betale sig at samle flere decentrale UPS-anlæg på en fælles placering, som måske kunne skabe en større sikkerhed, fordi flere anlæg kunne tages i brug.

»Den opgave gjorde det tydeligt, hvor vigtigt det er at have gode driftsdata til rådighed. Vi kunne ikke få driftsdata for UPS-anlæggene, og det gjorde vores beregninger meget usikre. Det gjorde det også svært at beregne, om det kunne betale sig at skifte til nyere UPS-anlæg, og hvad tilbagebetalingstiden ville være,« siger Esben Rosleff Bækmark.

Data fra drift er et ømt punkt mange steder. Ofte mangler data helt eller delvist.

»Hvis man ønsker at følge energiledelsesstandarden 50001 er data uomgængelige, og kravene i bygningsreglementerne kræver også god dokumentation, så gode, valide data er et område, virksomheder skal tage alvorligt, og hvor jeg tror, der er plads til forbedring mange steder « siger Peter Oldendow-Jantzen.

Fra forskning til undervisning

MSK deltager i Elforsk-projektet ENDRIN – Energirigtig drift af det rette indeklima i bygninger. Konkret tages udgangspunkt i Lyngby Storcenter, og resultaterne fra ENDRIN skal kanaliseres over i undervisningen på MSK’s valgfag Technical Facility Management.

»Målet med ENDRIN er at blive klogere på, hvordan man opnår det bedste indeklima med det mindst mulige energiforbrug – lidt forenklet sagt. Resultaterne fra projektet skal bruges i undervisning af både maskinmestre og af DTU’s ingeniørstuderende, foruden at det er viden, som kan bruges af de virksomheder, som deltager i projektet,« siger Arne Jakobsen, forskningsleder på MSK.

Han forventer at ENDRIN vil føre til en helt ny lærebog eller kompendium, som MSK skal bruge i fremtidens undervisning.

»Bygningsdrift og teknisk facility management består af mange discipliner, både tekniske og forretningsmæssige. Her har maskinmestre et godt udgangspunkt, fordi sammenhængen mellem de tekniske og forretningsmæssige discipliner ofte halter, og der er brug for et bindeled, for eksempel en maskinmester, som kan tage tøjlerne og skabe en sammenhæng. En maskinmester kan både forholde sig til konkrete tekniske løsninger, men kan også hæve sig op på et mere overordnet niveau og tænke mere strategisk, når det gælder bygningsdrift,« siger Arne Jakobsen.

I det hele taget passer Technical Facility Management godt til maskinmesterens faglige profil, mener han.

»En maskinmesters hverdag kan se meget omskiftelig ud: Det ene øjeblik skal man skifte olie, det næste øjeblik skal man udarbejde et strategioplæg. Den spændvidde i opgaverne kræver overblik og evnen til at håndtere mange forskellige opgaver nærmest samtidig. Det passer godt til bygningsdrift, som kan være en kompleks opgave, der både rummer akutte her-og-nu-problemer og mere langsigtet planlægning. Her er der brug for den bredde i kompetencerne, som maskinmestrene repræsenterer,« siger Arne Jakobsen.

 

FAKTABOKS

Technical Facility Management

Fag på Technical Facility Management, MSK

- Finansiering og økonomistyring

- Projektering, planlægning og commisionering

- Idriftsættelse, garantier, drift og vedligehold

- Optimering efter brugerbehov og økonomi

- Aktiv tilpasning og tværfaglig integration af og i faciliteter

- Energiledelse, certificering og anvendelse

- Projektledelse og projektstyring integreret i Facilities Management – mulighed for certificering

- Projektere et energirigtigt mekanisk ventilationsanlæg

- Fastlægge fysiske og funktionsmæssige krav til mekaniske ventilationsanlæg, herunder armaturer

- Vælge ventilationsaggregat og komponenter for opfyldelse af BR-krav

- Opstille, gennemføre og vurdere digitale simuleringer af indeklima og energi

- Økonomisk el-installationsdimensionering og standarder

- Automation til bygningsstyring, CTS og KNX - med mulighed for certificering

- Fra næste semester tilføjes et nyt fag: Tekniske installationer som omhandler solceller, varmepumper, solfanger, bioanlæg, fjernvarme, fjernkøling og VVS installationer i faciliteter.

I alt 20 ECTS

 

FAKTABOKS

ENDRIN - Energirigtig drift af det rette indeklima i bygninger

ENDRIN er et Elforsk-projekt, som vil mindske ”gabet” mellem det mulige lave energiforbrug i samspil med godt indeklima i forhold til de faktiske forhold i bygninger. I den forbindelse inddrages commissioning og facility management. På tekniksiden beskrives best practice, systemsamspil, bygningsdynamik og bedre brug af data. For at gøre det bedst muligt inddrages cases fra storcentre og kommunale bygninger. I casene kortlægges den nuværende situation, tiltag iværksættes og effekten på energiforbrug og indeklima analyseres. Den opsamlede viden bæres over i uddannelsen af ingeniører og maskinmestre samt efteruddannelse af ”blå mænd”. Videre vil projektet inddrage forretningsmæssige effekter, da disse er drivere i incitament strukturen.

Projektpartnere: Maskinmesterskolen København, DTU Byg - ICIEE (Center for Indeklima og Energi), DEAS, Frederiksberg Forsyning A/S, Better Buildings, DTU (Center for Facility Management), HØGHØJ Byggerådgivning, Honeywell Building Solutions, Force Technology, Oldendow-Jantzen el-teknik og energioptimering.

Støttet med 1,4 millioner kroner af Elforsk.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------