DK | EN
20170808 MSK 1019.JPG

Ny skole står klar til fremtidens maskinmestre

Maskinmesterskolen København er flyttet til 12.000 kvadratmeter nye undervisningsfaciliteter i Lyngby, så skolen er klar til at uddanne endnu flere maskinmestre i fremtiden.

Af Joel Goodstein – Foto: Lars Møller

Med sine 230 meter fra gavl til gavl er det nye domicil for Maskinmesterskolen København en oplagt kandidat til landets længste skolebygning. Før var der folkeskole, ungdomsklub og 10. klassecenter. Men nu er det maskinmesterstuderende og undervisere, som til daglig skal færdes på de 12.000 kvadratmeter.

Den nye skole, der ligger på Gyrithe Lemches Vej i Lyngby som nabo til DTU, er en blanding af nybyggeri og istandsatte bygninger. Bygningen blev delvist raseret af en brand i 2011, som udbrændte den midterste del af den lange bygning. Nu er den udbrændte del genopført med stort lysindfald gennem glaspartier i taget og vinduer fra gulv til de høje lofter i undervisningslokaler og laboratorier. I den vestlige ende er skolebygningen forlænget og udvidet med en nybygning, der rummer værkstedsskolen.

»Vi har prøvet at finde en løsning, som tog hensyn til den praktiske hverdag på en skole, hvor det funktionelle skal være i højsæde, og samtidig har vi prøvet at skabe en arkitektonisk flot løsning. Men der er jo også et budget at tage hensyn til, når man skal vælge de bygningsmæssige og arkitektoniske løsninger. Vi har finansieret hele byggeriet selv uden ekstern støtte, og derfor er prisen selvfølgelig meget vigtig for os, da den eneste indtægt vi har, er vores studerende. Vi har holdt budgettet og er landet på en kvadratmeterpris inklusive køb af ejendommen på 11.000 kroner, hvilket jeg anser for yderst fornuftigt, når man ser på, hvad vi har fået for pengene,« siger Erik Andreassen, rektor for Maskinmesterskolen København.

Han fremhæver i den forbindelse samarbejdet med IC Arkitekterne, bygherrerådgiver Julie Bove og EK Entreprise, som har haft hovedentreprisen.

Lavere husleje per studerende

Erik Andreassen ser nu frem til at begynde et nyt kapitel i historien om Maskinmesterskolen København.

»Baggrunden er, at vi voksede ud af de faciliteter, vi havde til rådighed i lejemålet på DTU. Pladsmanglen er blot blevet mere og mere udtalt i takt med, at vi de senere år har fået flere studerende. I 2008 havde vi 200 studerende. Nu har vi 900 studerende, som har brug for moderne, fremtidssikrede faciliteter til både undervisning og det sociale liv, som også hører til en god skole,« siger Erik Andreassen, der har været rektor siden 2006.

Da maskinmesteruddannelsen blev en professionsbachelor, blev det besluttet at flytte den daværende Københavns Maskinmesterskole fra Jagtvej i København til DTU i Lyngby.

»Man satsede på, at der kunne skabes en synergi ved at flytte ind og være tæt på forskningen og uddannelserne på DTU, når man skulle til at uddanne professionsbachelorer, men med tiden måtte man erkende, at ingeniør- og maskinmesteruddannelserne er to forskellige ting, og at uddannelsen ikke behøver dele adresse med DTU. Da huslejen samtidig var meget høj, og man begyndte at få pladsproblemer, blev løsningen, at vi skulle have vores egen skole, og det er så heldigvis lykkedes nu. Vi har som håbet fået lavere huslejeudgifter per studerende på den nye skole, end vi havde på DTU, og det giver alt andet lige flere penge til undervisning og udvikling,« siger rektor Erik Andreassen, som også har planer om øget kursusvirksomhed på den ny skole.

Mere af alting

Ønskelisten til den ny skole har været ”mere af alting”: flere mødelokaler, laboratorier, værksteder, auditorier og undervisningslokaler.

»Nu har vi fået den plads og de faciliteter, vi har brug for med 900 studerende. Samtidig har vi fået en større og bedre værkstedsskole til den håndværksmæssige start på uddannelsen,« fortæller Erik Andreassen under en rundvisning på den nye skole.

På den tidligere adresse på DTU var det også småt med plads til skolens sociale liv uden for selve undervisningen.

»En god skole skal have plads til sociale aktiviteter blandt de studerende. Det manglede vi i høj grad på DTU, men på den nye skole har vi nu fået flere steder, hvor de studerende kan opholde sig og afholde egne aktiviteter,« siger rektor.

Den nye skole får tre auditorier af forskellig størrelse plus en kantine med plads til 300 personer, hvor Polyteknisk Boghandel også holder til.

»Vi skal kunne afvikle fælles aktiviteter for mange studerende på én gang. Vi skal styrke samhørigheden og dyrke fællesskabet, og det kræver de rigtige og tilstrækkelige fysiske rammer, og det har vi fået nu,« siger Erik Andreassen.

Ny uddannelsescampus

Den nye maskinmesterskole bliver en del af Campus Lyngby, som også skal rumme Knord og TEC Lyngby. Til daglig vil 1.800-2.000 elever og studerende have deres gang på de tre skoler. Ved at have et tæt samarbejde med naboskolerne håber man også på en afledt effekt, som på sigt kan rekruttere nye studerende til maskinmesteruddannelsen.

TEC har lejet sig ind i en del af den nye værksstedskole, som rummer blandt andet svejsekabiner, drejemaskiner, drejebænke, fræsere og projektborde. En stor glasfacade giver både naturligt lysindfald og udkig til omgivelserne. Hertil kommer laboratorier og værksteder for motorlære, elinstallationer og pneumatik m.m.

»Vi skal nu til at skabe et samarbejde og godt fælles miljø med de to naboskoler på matriklen. Når vi har blandt andet elektrikerlærlinge fra TEC gående på værkstedsskolen, er det oplagt en profilering af maskinmesteruddannelsen. Med den nye EUX-uddannelse kan man gå direkte videre på maskinmesteruddannelsen, og derfor er et samarbejde med skoler, der har EUX-uddannelsen selvfølgelig meget interessant for os,« siger Erik Andreassen.

Avanceret maskinrumssimulator

Den nye skole er også udstyret med en state-of-the-art maskinrumssimulator leveret af Kongsberg – takket være en generøs bevilling fra Laurits Andersens Fond.

Simulatoren skal gøre det ud for et kontrol- og maskinrum på en VLCC med en slow-speed motor. Der er et kontrolrum med pult og alarmer, hvor fra man skal styre både hovedmotorer og alt andet teknisk udstyr i maskinrummet. Selve ”motorerne” simuleres visuelt på storskærme og med 3D-animationer.

Ved hjælp af touchskærme kan man simulere, hvordan man tænder og slukker for motorer, pumper og andre komponenter. Et hold af 3-4 studerende vil typisk arbejde som team i simulatoren, samtidig med at de overvåges af en instruktør, og andre studerende kan følge med fra et tilstødende lokale.

»Instruktøren kan skabe forskellige fejl i maskinrummet, som de studerende så skal fejlfinde og reparere. Når der kommer en alarm, skal man gå ud i maskinrummet, som er repræsentereret ved de fire storskærme, og der er også skabe med ”eltavler”, som er touchskærme, man kan trykke på for at betjene,« siger Erik Andreassen.

På den måde er alle processer i et maskinrum repræsenteret i simulatoren. Støj og rystelser i et maskinrum simuleres med store gulvhøjtalere, der kan skabe et lydniveau op til 120 dB, så man skal iføre sig høreværn, når man går ud i ”maskinrummet”.

»Vi er meget glade for at have fået så avanceret et anlæg på skolen som vi forventer kan bruges i flere fag, både maritime fag, men også andre tekniske fag, hvor man har brug for at simulere tekniske processer. Simulatoren er et godt eksempel på, at vi nu er klar til at uddanne fremtidens maskinmestre,« siger Erik Andreassen.

FAKTA om ny skole

- Adresse: Gyrithe Lemches Vej 20, Lyngby

- 12.000 kvadratmeter

- Budget: 130 millioner kr.

- Kvadratmeterpris, inkl. køb af bygning: 11.000 kr.

- TEC Lyngby lejer sig ind i en del af værkstedsskolen til brug for sine erhvervsuddannelser

- Maskinmesterskolen København bliver en del af Campus Lyngby, som desuden omfatter Knord og TEC Lyngby

- Arkitekt: IC Arkitekter – Bygherrerådgiver: Julie Bove – Entreprenør: EK Entreprise

- Den officielle indvielse af skolen finder sted 28. september 2017.

 

 

Brede Juvik Olsen (t.v.), Project Engineer, Kongsberg Digital, sammen med rektor Erik Andreassen ved den nye maskinrumssimulator på Maskinmesterskolen København.

 

I flere laboratorier er der vinduer fra gulv til loft og automatisk dagslysstyring med store lameller.

Naturligt lysindfald i store mængder er udnyttet mange steder på den nye maskinmesterskole.

 

Den nye maskinmesterskole rummer flere auditorier - det største har plads til 200 personer.

Med digitale tavler kan de studerende downloade alt, hvad der er tegnet og skrevet på tavlen og efterfølgende afspille for eksempel udregningen af en formel.

Rektor Erik Andreassen i den nye værkstedsskole med drejebænke, fræsemaskiner, svejsekabiner m.m.

I 2011 blev den daværende ungdomsskole raseret af en brand. Den nedbrændte del af skolen er nu genopført som den højeste del af den nye bygning.

Den nye værkstedsskole er en tilbygning på Maskinmesterskole København. TEC Lyngby har lejet sin ind i en del af værkstedsskolen.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------