Studievejledningen

Her kan du finde information omkring vores SU-kontor, dispensation, merit og meget mere.

Kontakt

Vores studievejledere kan vejlede dig, hvis du ønsker at vide noget om uddannelsesmuligheder, adgangskrav, merit, Statens Uddannelsesstøtte m.v.

Peter Bruun
Studievejleder for maskinmesteruddannelsen, værkstedsskole og sagsbehandler for Statens Uddannelsesstøtte.

Studievejleders åbningstider findes her

Kontakt
Telefon: 2944 8412
Mail: studievejleder@msk.dk

SU-Kontoret

SU-kontoret er åbent mandag og torsdag kl. 10.00-12.00.
Kontakt Karin Achen ka@msk.dk, tlf. 7874 5674 eller ved personligt fremmøde (lokale 242).

Dispensationer

Hvad kan jeg søge dispensation til?

Hvis du oplever, at du ikke kan leve op til reglerne i Studieordningen, kan du søge om dispensation på baggrund af såkaldt usædvanlige forhold. Du kan fx søge om dispensation til:
Mere end tre prøveforsøg
Forlænget studietid udover normeret tid + 2 år, jf. Studieordningen
At tage et semester om
For at kunne få dispensation, skal der foreligge usædvanlige forhold og det kan f.eks. være dokumenteret sygdom hos den studerende selv eller nærmeste familie eller dødsfald i nærmeste familie. Der vil normalt IKKE kunne gives dispensation på baggrund af følgende forhold: erhvervsarbejde, frivilligt arbejde, borgerligt ombud eller manglende kendskab til reglerne.

Hvordan beskriver jeg mine usædvanlige forhold?

Når du søger om dispensation, skal du beskrive og dokumentere, hvilke forhold der forhindrer dig i at leve op til reglerne i Studieordningen.
At få dispensation kræver, at Dispensationsudvalget, der skal behandle din ansøgning om dispensation, kan se, at din situation indeholder såkaldt usædvanlige forhold, når de sammenligner din situation med andre studerendes situation.

Hvordan bliver mine usædvanlige forhold vurderet?

I hver sag skal Dispensationsudvalget foretage et skøn. Det betyder blandt andet, at man indenfor de fleste dispensationsområder ikke på forhånd kan sige, hvilke situationer der er usædvanlige. Men usædvanlige forhold kan defineres som noget uberegneligt, der rammer den enkelte og hvor omfang og tidsmæssig placering forhindrer ansøgeren i at følge en given regel. Et usædvanligt forhold vil typisk være udefrakommende og umuligt for den studerende at påvirke.
I vurderingen af din ansøgning skal Dispensationsudvalget forholde sig til de argumenter og den dokumentation, du præsenterer.

Hvor og hvornår sender jeg min dispensationsansøgning?

Du udfylder blanketten ”Ansøgning om dispensation”, som sendes til adm@msk.dk.Du vil få svar på din ansøgning senest 14 dage efter modtagelsen via din studiemail. I ferieperioder må der forventes længere svartid.

SPS

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Læs mere om SPS her: https://www.spsu.dk/

Hvis du spørgsmål om eller ønsker at søge SPS, f.eks. ved ordblindhed, bedes du kontakte Christina Bjerre cb@msk.dk eller tlf. 7874 5670.

Merit

Din tidligere uddannelse og erfaring kan måske give dig merit.

Merit er en godskrivning af kvalifikationer. Det betyder, at hvis du får bevilget merit, får du godkendt et uddannelseselement fra et tidligere forlæn, så det kan træde i stedet for dele af en ny uddannelse.

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse, om du tidligere har bestået eller gennemført danske eller udenlandske uddannelser – helt eller delvist. Du har også pligt til at oplyse om relevant beskæftigelse. Du skal vide, at det er obligatorisk at søge om merit hvad angår tidligere uddannelse. Det betyder, at det ikke er op til dig som ansøger, om du ønsker denne merit.

Merit betyder, at en eller flere af de uddannelsesdele eller fag, som du har bestået, træder i stedet for en eller flere uddannelsesdele eller fag på den uddannelse, du er optaget på. For de uddannelsesdele, du får merit for, vil du således ikke kunne deltage i undervisning eller gå til prøve.

Er du i tvivl så kontakt venligst studievejleder på mail studievejleder@msk.dk

Ansøgningsskema til merit

Forhåndsgodkendelse

Når du skal have valgfag på 8. semester har du udover de valgfag som MSK udbyder mulighed for at tage ECTS-pointene enten på en anden uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet.

Find blanketten til forhåndsgodkendelse af uddannelsesinstitutioner i Danmark her.

Find blanketten til forhåndsgodkendelse af uddannelsesinstitutioner i udlandet her.

Den udfyldte blanket sendes til uddannelseskoordinator Henrik Andersen pr. mail ha@msk.dk, med emnet “Forhåndsgodkendelse”.

Praktik til søs

Du kan søge ind på uddannelsen uden rederikontrakt og stadig komme ud at sejle. Her vil Danske Rederiers praktikpladskontor hjælpe dig. Læs mere på blaapraktik.dk.

Studietrivsel

Her kan du finder du værktøjer der kan hjælpe dig til at strukturere din hverdag som studerende på MSK

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS