Adgangskursus (ADK) til maskinmester

Har du en relevant erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring af minimum to års varighed, og vil du gerne læse til maskinmester, men mangler at opfylde de teoretiske optagelseskrav? Så kan du tage en adgangseksamen på vores adgangskursus. Det tager kun et 1/2 år.

Krav til adgangskurset
Adgangskurset er skræddersyet til dig, der ikke har en gymnasial uddannelse, men som kommer med en erhvervsfaglig baggrund som fx elektriker, smed eller mekaniker. For at blive optaget på adgangskurset, skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Er du i tvivl om adgangskravene til maskinmesteruddannelsen, kan du læse mere her.

Hvor kan du tage adgangskurset?
Du kan tage adgangskurset til maskinmesteruddannelsen hos DTU, som vi samarbejder med. Når du har bestået vores adgangskursus, kan du begynde på 4. semester i Lyngby eller i Kalundborg.

Undervisning og eksamen
Adgangskurset veksler mellem tavleundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Der undervises i fagene matematik B, fysik B, dansk C og engelsk C. Alle fag afsluttes med både skriftlig og mundtlig eksamen.

Studiestart i Kalundborg og Lyngby: 29. januar 2024

Ansøg adgangskursus

Udfyld ansøgningsblanket 2024 her

Bemærk, at du skal søge adgangskurset via DTU

Studieordning for adgangskursus

Læs mere om studieordning for adgangskursus til maritime professionsbacheloruddannelser her

5 hurtige om ADK

1. For dig med svendebrev eller anden relevant erhvervserfaring.

2. Kan læses i både København og Kalundborg.

3. Kurset kvalificerer dig til maskinmesteruddannelsen på blot 1/2 år.

4. Efter adgangskurset kan du starte på uddannelsens 4. semester.

5. Adgangskurset er SU-berettiget.

Spørg studievejledningen

Er du i tvivl, om din erhvervsbaggrund er relevant, eller har du andre spørgsmål vedrørende adgangskurset, så kontakt vores studievejledning.

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS