Vi holder dimission fredag 21. januar kl. 13.00

Bæredygtig fremtid

Drømmejobbet

Studiemiljø

Online rundvisning på MSK

Se vores profilfilm her

Vi er til rådighed for dig!
Book en samtale og besøg os

Velkommen til Danmarks bredeste professionsbacheloruddannelse. Her omsættes teori til
praksis i vores mange værksteder og laboratorier og ruster dig til en karriere i erhvervslivet. Gennem studiet vil du arbejde med projekter, som sigter direkte på, at du skal være en aktiv
del af den grønne omstilling.

Uddan dig til maskinmester her på maskinmesterskolen København
og tal med en nuværende studerende om uddannelsen.
Du kan ringe hver søndag mellem
19-21 på 2542 5656.

Masser af jobmuligheder, og der er brug for dig!

Uddan dig til maskinmester her på maskinmeserskolen København og der venter der dig en karriere med masser af jobmuligheder, for der er brug for dig! Maskinmestres kompetencer er stærkt efterspurgte inden for hele industrien. I en tid med stort fokus på energioptimering i alle brancher er der mere end nogensinde brug for maskinmestrenes polytekniske egenskaber

Adgangskrav

Du skal have gennemført en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.
  • En relevant erhvervsuddannelse min. 3 år suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik, kemi, geovidenskab eller bioteknologi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau.
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Krav til danskkundskaber

Hvis du er en udenlandsk ansøger eller en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag vil vi foretage en konkret individuel faglig vurdering af dit dansk niveau og evt. kræve, at du består Studieprøven i Dansk eller dokumenterer tilsvarende kundskaber. Dokumentation for dette skal fremsendes til Maskinmesterskolen København inden studiestart.

Optagelse med gymnasial eksamen

Har du en studentereksamen, men ingen relevant, håndværksmæssig baggrund, skal du starte på værkstedsskolen. Her arbejder du først 9 måneder i værkstedet på MSK og efterfølgende har du 9 måneders praktik i en virksomhed. Inden du starter på værkstedsskolen, er det en god idé at genopfriske dine færdigheder i matematik og fysik.

Optagelse med erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik, kemi, geovidenskab eller bioteknologi

En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi, geovidenskab eller bioteknologi (to af fagene på mindst B-niveau og de resterende på C-niveau) er adgangsgivende til maskinmesteruddannelsen. Du kan tage disse fag som enkeltfag hos dit lokale VUC eller via Adgangskurset til maskinmesteruddannelsen på DTU. Du kan læse mere om Adgangskurset her.

Ansøgere med både en gymnasial uddannelse og en relevant erhvervsuddannelse (fx EUX) kan efter en individuel vurdering starte direkte på uddannelsens teoretiske del, som er 4. semester.

Optagelse og ansøgningsfrister

Optagelse på maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København sker uden om kvotesystemet. Det betyder, at alle ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit, karakterer i relevante fag, motiveret ansøgning og CV. Husk derfor altid at uploade en motiveret ansøgning og et CV

Maskinmesterskolen København har indgået et samarbejde med tre erhvervsskoler – ZBC i Slagelse, EUC Nordvestsjælland i Holbæk og EUC Sjælland i Næstved – om at udbyde det håndværksrettede forløb, værkstedskoledelen, i henholdvis Slagelse, Holbæk og Næstved.

Hvis du vil starte på maskinmesteruddannelsen på erhvervsskolerne ZBC i Slagelse, EUC Nordvestsjælland i Holbæk eller EUC Sjælland i Næstved skal du angive i din motiverede ansøgning hvilket sted, du ønsker at starte.

Ansøgning om optagelse på maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København kan ske to gange om året:

Sommer: Her ansøger du via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk. Husk at uploade de nødvendige dokumenter (se nedenfor). Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00.  

Vinter: Her skal du udfylde og sende denne blanket sammen med de nødvendige dokumenter (se nedenfor) på mail til: ansoegning@msk.dk eller pr. post til: Maskinmesterskolen København, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby. Ansøgningsfrist (OBS FORLÆNGET): 15. december 2021, kl. 12.00. 

Overflytning fra en anden maskinmesterskole: Hvis du søger overflytning fra en anden maskinmesterskole, skal du have færdiggjort værkstedsskoledelen. Du skal sende en ansøgning med dokumentation direkte til os ved at udfylde denne blanket

Genindskrivning: Har du tidligere læst på en maskinmesteruddannelse og bestået min. 1 år af uddannelsen, skal du sende en ansøgning med dokumentation direkte til os ved at udfylde denne blanket.

Ansøgningsfristerne for overflytning og genindskrivning er 5. juli for efterårssemesteret og 1. december for forårssemesteret.

Kandidatreglen

Jf. Adgangsbekendtgørelsen §3 stk. 1 kan ansøgere der har gennemført en kandidatuddannelse kun optages, hvis der er ledige pladser.

Vi kan evt. dispensere fra kandidatreglen jf. adg. bek. §3 stk. 3, hvis du ikke længere kan anvende din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. I din dispensationsansøgning skal du redegøre for, hvorfor du ikke kan anvende din tidligere kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

Du skal derudover uploade dokumentation, der bekræfter det, du skriver i din ansøgning. Det kan for eksempel være en lægeerklæring eller sygejournal, du har fået, da du fik konstateret tabt erhvervsevne.

Dispensationsansøgningen skal uploades sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk ved sommeroptag senest 15. marts kl. 12.00, og ved vinteroptag skal den sendes sammen med din ansøgning til ansoegning@msk.dk eller pr. post til Maskinmesterskolen København, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby senest 15. oktober kl. 12.00.

BEMÆRK FRISTERNE FOR ANSØGNING, HVIS DU SAMTIDIG SØGER DISPENSATION FRA KANDIDATREGLEN!

Ansøgere med en kandidatuddannelse prioriteres ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit, karakterer i relevante fag, motiveret ansøgning og CV i forhold til optag på evt. ledige pladser på uddannelsen

Download PDF “Bliv maskinmester – en karriere med drivkraft”

Bilag til optagelse

Følgende elementer skal du huske at vedhæfte ved din ansøgning til maskinmesteruddannelsen

  • Svendebrev (EUD/EUX)
  • Motiveret ansøgning
  • Uddannelsesbevis
  • CV

Hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis og/eller svendebrev ved ansøgningsfristens udløb skal du skrive til ansoegning@msk.dk med besked om forventet dato for fremsendelse. Vi skal have modtaget din besked senest den 1. december kl. 12.00.

Udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en certificeret oversætter og du skal uploade både det originale bevis og oversættelsen på optagelse.dk. Beviser på svensk og norsk er undtaget kravet om oversættelse.

Bæredygtig energiforsyning

Klimaforandringer skyldes i høj grad vores måder at udvikle energi på. For at Danmark kan nå de ambitiøse mål for reduktion af CO2-udledningen, er der et stort fokus på at producere bæredygtig energi. Her er maskinmesterens polytekniske evner meget efterspurgte.

Vindmølleindustrien og biogasanlæg er bare to af de områder, hvor maskinmestre i stort tal forvandler gode ideer til konkrete løsninger. Men også på de traditionelle kraftværker er der et kæmpe potentiale for optimeringer og smartere brug af teknologi.

Perfekt udsigt
fokus

Nu også i dit lokalområde i Region SjællandLæs mere her

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS