Maskinmester – en uddannelse med uendelige muligheder

Nu også i dit lokalområde i Region Sjælland.
Læs mere her

Bæredygtig fremtid

Drømmejobbet

Studiemiljø

Digitalt åbent hus

Vi er til rådighed for dig!
Book en samtale og besøg os

Velkommen til Danmarks bredeste pba. Her omsættes teori til praksis i vores mange værksteder og laboratorier og ruster dig til en karriere i erhvervslivet. Gennem studiet vil du arbejde på projekter som sigter direkte på, at du skal være en aktiv del af den grønne omstilling.

Masser af jobmuligheder, og der er brug for dig!

Som maskinmester venter der dig en karriere med masser af jobmuligheder, for der er brug for dig! Maskinmestres kompetencer er stærkt efterspurgte inden for hele industrien. I en tid med stort fokus på energioptimering i alle brancher er der mere end nogensinde brug for maskinmestrenes polytekniske egenskaber

Adgangskrav

Du skal have gennemført en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.
 • En relevant erhvervsuddannelse min. 3 år suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau.
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Krav til danskkundskaber

Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag, skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven i dansk eller har opnået tilsvarende kundskaber i dansk. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et niveau svarende til Studieprøven i dansk, skal du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgår i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

Optagelse med gymnasial eksamen

Har du en studentereksamen, men ingen relevant, håndværksmæssig baggrund, skal du starte på værkstedsskolen. Her arbejder du først 9 måneder i værkstedet på MSK og efterfølgende har du 9 måneders praktik i en virksomhed. Inden du starter på værkstedsskolen, er det en god idé at genopfriske dine færdigheder i matematik og fysik.

Optagelse med erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi

En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi (to af fagene på mindst B-niveau og de resterende på C-niveau) er adgangsgivende til maskinmesteruddannelsen. Du kan tage disse fag som enkeltfag hos dit lokale VUC eller via Adgangskurset til maskinmesteruddannelsen på DTU. Du kan læse mere om Adgangskurset her.

Ansøgere med både en gymnasial uddannelse og en relevant erhvervsuddannelse (fx EUX) kan efter en individuel vurdering starte direkte på uddannelsens teoretiske del, som er 4. semester.

Optagelse og ansøgningsfrister

Optagelse på maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København sker uden om kvotesystemet. Det betyder, at alle ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit, karakterer i relevante fag, motiveret ansøgning og CV. Husk derfor altid at uploade en motiveret ansøgning og et CV

Ansøgning om optagelse på maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København kan ske to gange om året:

Sommer: Her ansøger du via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk. Husk at uploade de nødvendige dokumenter (se nedenfor). Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00.  

Vinter: Her skal du udfylde og sende denne blanket sammen med de nødvendige dokumenter (se nedenfor) på mail til: adm@msk.dk eller pr. post til: Maskinmesterskolen København, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby. Ansøgningsfrist: 1. december 2020, kl. 12.00. 

Overflytning fra en anden maskinmesterskole: Hvis du søger overflytning fra en anden maskinmesterskole, skal du have færdiggjort værkstedsskoledelen. Du skal sende en ansøgning med dokumentation direkte til os ved at udfylde denne blanket

Genindskrivning: Har du tidligere læst på en maskinmesteruddannelse og bestået min. 1 år af uddannelsen, skal du sende en ansøgning med dokumentation direkte til os ved at udfylde denne blanket.

Ansøgningsfristerne for overflytning og genindskrivning er 5. juli for efterårssemesteret og 1. december for forårssemesteret.

Bilag til optagelse

Følgende elementer skal du huske at vedhæfte ved din ansøgning til maskinmesteruddannelsen

 • Svendebrev (EUD/EUX)
 • Motiveret ansøgning
 • Uddannelsesbevis
 • CV

Bæredygtig energiforsyning

Klimaforandringer skyldes i høj grad vores måder at udvikle energi på. For at Danmark kan nå de ambitiøse mål for reduktion af CO2-udledningen, er der et stort fokus på at producere bæredygtig energi. Her er maskinmesterens polytekniske evner meget efterspurgte.

Vindmølleindustrien og biogasanlæg er bare to af de områder, hvor maskinmestre i stort tal forvandler gode ideer til konkrete løsninger. Men også på de traditionelle kraftværker er der et kæmpe potentiale for optimeringer og smartere brug af teknologi.

Perfekt udsigt
fokus

En karriere med
en verden af muligheder

Som studerende på Maskinmesterskolen København tager du en uddannelse med en markant international profil.

Maskinmestres kompetencer er stærkt efterspurgte inden for blandt andet kraftværker, fjernvarme, vindmøller, skibsfart, rensning af spildevand, el-nettet, offshore, olie/gas og hospitaler.

 • Søfart
 • Forsyning
 • Industri
 • Bygge og Anlæg
 • Service & Rådgivning
 • Offshore

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS