Studievejledningen

Her kan du finde information omkring dispensation, merit og meget mere.

Du har mulighed for at booke en telefonisk
samtale med en af skolens studievejledere eller en
rundvisning med en af skolens studerende:

Line Krogh Jensen: Studievejleder

Mit navn er Line, og har du spørgsmål om adgangskrav, optagelse, studietvivl, planlægning af dit særlige studieforløb, udfordringer i forbindelse med studiet eller andre generelle studievejledningsspørgmål, kan du kontakte mig på:

Mail: lkje@msk.dk
Telefon: +45 25 42 56 21

Rikke Buch Nielsen: Studievejleder

Mit navn er Rikke, og har du spørgsmål om specialpædagogisk støtte (SPS), adgangskrav, optagelse, studietvivl, udfordringer i forbindelse med studiet eller andre generelle studievejledningsspørgsmål, kan du kontakte mig på:

Mail: rbn@msk.dk
Telefon: +45 78 74 56 64


Peter Bruun: Studievejleder

Mit navn er Peter, og jeg vejleder om værkstedspraktik samt professions- og bachelorpraktik. Har du spørgsmål til virksomhedspraktik og studiet som maskinmester, kan du kontakte mig på:

Mail: Pebr@msk.dk
Telefon: +45 29 44 84 12


Studievejledningen er til for dig!

Vi møder dig med åbenhed, og vi går op i at skabe en informativ og tillidsskabende dialog.

Som studievejledere er vi godt klædt på til at hjælpe dig med at besvare konkrete spørgsmål om eksempelvis optagelsesregler, eller hvis du har behov for sparring på maskinmesterfaget som studie- og karrierevalg.

Vi er her for at hjælpe dig på rette vej.

Kontakt os via mail eller telefon. Du kan også bestille en tid til mere uddybende samtale.

Studiemiljø

Faglighed

Kontakt

Studievejledningens træffetid på kontoret (lokale 230c)

Mandag kl. 9.30-12.30

Onsdag kl. 9.30-12.30

På ovenstående tidspunkter kan du regne med at træffe os. Men vi er her i praksis ofte – og når som helst døren står åben, må du meget gerne kigge ind.

Kontakt uden for træffetid

Mail: studievejleder@msk.dk

Rikke: tlf. 78 74 56 64

Line: tlf. 25 42 56 21

Hvis vi ikke svarer pga. travlhed, er du velkommen til at sende en sms med dit navn og evt. en linje om, hvad du ønsker hjælp til. Så ringer vi tilbage så hurtigt som muligt.

Dispensationer

Hvad kan jeg søge dispensation til?

Hvis du oplever, at du ikke kan leve op til reglerne i Studieordningen, kan du søge om dispensation på baggrund af såkaldt usædvanlige forhold. Du kan fx søge om dispensation til:
Mere end tre prøveforsøg
Forlænget studietid udover normeret tid + 2 år, jf. Studieordningen
At tage et semester om
For at kunne få dispensation, skal der foreligge usædvanlige forhold og det kan f.eks. være dokumenteret sygdom hos den studerende selv eller nærmeste familie eller dødsfald i nærmeste familie. Der vil normalt IKKE kunne gives dispensation på baggrund af følgende forhold: erhvervsarbejde, frivilligt arbejde, borgerligt ombud eller manglende kendskab til reglerne

Hvordan beskriver jeg mine usædvanlige forhold?

Når du søger om dispensation, skal du beskrive og dokumentere, hvilke forhold der forhindrer dig i at leve op til reglerne i Studieordningen.
At få dispensation kræver, at Dispensationsudvalget, der skal behandle din ansøgning om dispensation, kan se, at din situation indeholder såkaldt usædvanlige forhold, når de sammenligner din situation med andre studerendes situation.

Hvordan bliver mine usædvanlige forhold vurderet?

I hver sag skal Dispensationsudvalget foretage et skøn. Det betyder blandt andet, at man indenfor de fleste dispensationsområder ikke på forhånd kan sige, hvilke situationer der er usædvanlige. Men usædvanlige forhold kan defineres som noget uberegneligt, der rammer den enkelte og hvor omfang og tidsmæssig placering forhindrer ansøgeren i at følge en given regel. Et usædvanligt forhold vil typisk være udefrakommende og umuligt for den studerende at påvirke.
I vurderingen af din ansøgning skal Dispensationsudvalget forholde sig til de argumenter og den dokumentation, du præsenterer.

Hvor og hvornår sender jeg min dispensationsansøgning?

Du udfylder blanketten “Ansøgning om dispensation”, som sendes til adm@msk.dk.Du vil få svar på din ansøgning senest 14 dage efter modtagelsen via din e-boks. I ferieperioder må der forventes længere svartid.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Du kan gennem SPS-system søge om at få bevilget forskellige hjælpemidler eller en støtteperson, hvis du har en funktionsnedsættelse i form af ordblindhed, et fysisk handikap eller en psykisk lidelse/diagnose. Formålet med SPS er at give studerende, der har en funktionsnedsættelse mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med de andre studerende.

Vi hjælper dig med både at afklare dit behov og med at søge SPS-støtte for dig. Som studievejledere har vi tavshedspligt omkring SPS, ligesom det ikke vil fremgå af dine eksamenspapirer mv., at du har fået SPS-støtte.

Læs mere om SPS her: https://www.spsu.dk/

Hvis du spørgsmål om eller ønsker at søge SPS, f.eks. ved ordblindhed, bedes du kontakte studievejleder Rikke Buch Nielsen rbn@msk.dk eller tlf. 7874 5664.

Merit

Din tidligere uddannelse og erfaring kan måske give dig merit.

Merit er en godskrivning af kvalifikationer. Det betyder, at hvis du får bevilget merit, får du godkendt et uddannelseselement fra en tidligere uddannelse, så det kan træde i stedet for dele af en ny uddannelse.

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse, om du tidligere har bestået eller gennemført danske eller udenlandske uddannelser – helt eller delvist. Du har også pligt til at oplyse om relevant beskæftigelse. Du skal vide, at det er obligatorisk at søge om merit hvad angår tidligere uddannelse. Det betyder, at det ikke er op til dig som ansøger, om du ønsker denne merit.

Merit betyder, at en eller flere af de uddannelsesdele eller fag, som du har bestået, træder i stedet for en eller flere uddannelsesdele eller fag på den uddannelse, du er optaget på. For de uddannelsesdele, du får merit for, vil du således ikke kunne deltage i undervisning eller gå til prøve.

Er du i tvivl så kontakt venligst studievejleder på mail studievejleder@msk.dk

Ansøgningsskema til merit

Forhåndsgodkendelse

Når du skal have valgfag på 8. semester har du, udover de valgfag som MSK udbyder, mulighed for at tage ECTS-pointene på en anden uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet.

Find proceduren og blanketten til forhåndsgodkendelser af valgfag på eksterne uddannelsesinstitutioner (både i Danmark og udlandet).

Den udfyldte blanket sendes til studievejledningen på flg. mail: studievejleder@msk.dk med emnet “Forhåndsgodkendelse”.

Praktik: Virksomhedspraktik og professionspraktik

Læs mere om virksomhedspraktik og professionspraktik på Maskinmesterskolen København i det nedenstående:

Praktik til søs

Du kan søge ind på maskinmesteruddannelsen uden en rederikontrakt og stadig komme ud at sejle. Her vil Danske Rederiers praktikpladskontor hjælpe dig. Læs mere nedenfor:

Mistet bacheloreksamensbevis

Skulle du være så uheldig at have mistet dit bacheloreksamensbevis kontakt i første omgang MSK på adm@msk.dk. Læs mere her

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS