MSK er en innovativ og fremtidsorienteret skole

Maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København er en efterspurgt professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse. Moderne ledelses- og organisationsfag suppleres med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner.

Maskinmesteruddannelsen er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde – både til vands, på land og på ledelsesgangen. Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole, der siden 1906 har uddannet maskinmestre. I dag har MSK godt 860 studerende og 70 ansatte.

VIRKSOMHEDSPRAKTIK

På maskinmesteruddannelsen har de studerende mulighed for at tage i to praktikforløb:

Dels en ulønnet virksomhedspraktik i forbindelse med værkstedsskolen forud for påbegyndelse af maskinmesteruddannelsen (for studerende med gymnasial baggrund og uden godkendt håndværksmæssig erhvervsuddannelse), dels en ulønnet virksomhedspraktik på 9. semester af maskinmesteruddannelsen.

Et forløb med en praktikant fra værkstedsskolen giver virksomheden rig lejlighed til at drage nytte af den studerendes fokus på praktisk anvendelse af håndværksmæssige færdigheder i et virksomhedsmiljø.

En praktikant i det afsluttende semester af studiet er et direkte adgangskort for virksomheden til at få løst konkrete, maskinmesterrelaterede opgaver samt at indkassere et opdateret, professionelt input fra en kommende maskinmester.

Endelig skriver størsteparten af vores studerende bacheloropgave med udgangspunkt i konkrete problematikker, som de har arbejdet med i deres praktikvirksomheder. Med andre ord udgør det endelige bachelorprojekt et højtkvalificeret løsningsforslag vedrørende en given udfordring i virksomheden.

FIND EN PRAKTIKANT

Når en virksomhed vælger en praktikant fra MSK, er der tale om en fagligt kompetent studerende, der er i gang med en teknisk lederuddannelse. En studerende, som kan spille en afgørende rolle i den daglige drift, optimering og vedligehold af tekniske anlæg og installationer.

Praktikopholdet på 9. semester (professionspraktik) er obligatorisk og hænger sammen med den efterfølgende bacheloropgave. Når studerende fra MSK skal i praktik, starter processen typisk 4-5 måneder, før det egentlige praktikophold påbegyndes.

De studerende er selv aktiv i søgeprocessen, og MSK opfordrer virksomheder til at behandle skolens studerende, som var de almindelige jobansøgere. Dette er et vigtigt aspekt i læreprocessen. Virksomhederne skal altså ikke foretage sig noget, før de får henvendelser og/eller ansøgninger fra MSK-studerende.

Virksomheder, der gerne vil signalere, at de ønsker MSK-praktikanter, skal tage direkte kontakt til vores praktikkonsulent:

Esben Glintborg Riis, egr@msk.dk: + 45 25 42 56 66

Perioder for professionspraktikken og for arbejdet med bachelorprojekter er
som følger:

Efterårssemestret: 1. august til medio december.

Forårssemestret: 1. februar til medio juni.

Perioderne er fleksible.

KRAV TIL PRAKTIKVIRKSOMHEDER

For at sikre et meningsfyldt praktikforløb for den studerende er der opstillet en række krav, som praktikvirksomheder skal opfylde. Disse krav vil være lette at indfri for langt de fleste virksomheder.

FOR PRAKTIKVIRKSOMHEDER GÆLDER:

 • Virksomheden skal have kendskab til maskinmesteruddannelsen og de studerendes arbejdsområder.
 • Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet inden for maskinmesterprofessionen, eller som har en tilsvarende kompetence opnået gennem uddannelse og/eller flerårig praksis.
 • Praktikken skal have karakter af et læringsforløb, og praktikstedet skal således være forberedt på og i stand til at tilbyde praktikanten den nødvendige plads til refleksion samt coaching, vejledning, efterkritik og evaluering i det daglige arbejde.
 • Der skal foreligge en skriftlig aftale (praktikkontrakt) mellem den studerende og praktikstedet med en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikstedet.
 • Der skal foreligge en praktikplan med en tilrettelæggelse og beskrivelse af de opgaver, der skal udføres. Den studerende udarbejder i samarbejde med praktikvirksomheden denne plan, som efterfølgende skal godkendes af MSK. Planen skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau. Praktikstedet kan endvidere forlange, at den studerende underskriver en fortrolighedserklæring.
 • Forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold gælder som for virksomhedens øvrige ansatte.


HVAD SKAL PRAKTIKANTEN LÆRE UNDER PRAKTIKOPHOLDET?

Forløbet skal tilrettelægges således, at den studerende får opgaver inden for følgende områder:

 • Virksomhedens forretning, organisation og struktur
 • Planlægning af arbejde, der involverer mennesker, tekniske komponenter og anlæg
 • Samarbejde med andre faggrupper og andre dele af organisationen
 • Sikkerhedsarbejde
 • Forhold, der knytter sil til miljø
 • Økonomiske beregninger
 • Tekniske anlæg, der er styrede/regulerede
 • Udarbejdelse af en kortfattet rapport eller artikel med baggrund i opgaverne


FORVENTNINGER TIL PRAKTIKVIRKSOMHEDER

For at sikre den studerende fra MSK et læringsmæssigt optimalt udbytte af sin praktik forventer vi, at praktikvirksomheden udpeger en vejleder for den studerende – altså en virksomhedsvejleder.

Virksomhedsvejlederen bør:

 • Være en god rollemodel og vise, hvordan en maskinmester arbejder (man behøver som nævnt ikke at være uddannet maskinmester).
 • Kunne udfordre den studerende. Han skal ikke give ikke alle svarene, men guide den studerende i den rigtige retning.
 • Overveje relevante arbejdsopgaver og rapportemner, som virksomheden kan have udbytte af.
 • Forlange projektstyring af opgaverne.
 • Være tilgængelig og ”have god tid”, når der er aftalt møder. Helst en gang om ugen.
 • Sørge for, at de administrative forhold for den studerende er klarlagt fra starten – såsom skrivebord, nøgler, kort med videre.

Vidensudvikling på MSK

Maskinmesterskolen København er fast sparringspartner for en lang række virksomheder herhjemme samt for flere tekniske uddannelsesinstitutioner i udlandet. For at fastholde og udbygge denne vigtige status sætter vi forskning og udvikling højt på dagsordenen med vores to videnscentre.

Center for Anvendt Køleteknik
Iværksætteri, entrepenørskab og innovation

Find en praktikant

Når du vælger en praktikant fra MSK, kan du forvente en faglig kompetent studerende, som er i gang med en virkelighedsnær lederuddannelse.

Virksomheder, der ønsker MSK-praktikanter kan tage direkte kontakt til praktikkonsulent Esben Glintborg Riis:

E-mailadresse: egr@msk.dk

Mobil: +45 25 42 56 66TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS