Strategi 2022-2025 og kernefortælling

Maskinmesterskolen København tror på, at “et godt sted at lære, er et rart sted at lære”.

Vi arbejder efter en 4-årig strategi, som har den studerende i centrum. Du kan læse den strategiske rammekontrakt for MSK i perioden 2022 til 2025 her, samt få et indblik i strategiens 5 strategiske mål.

Mission

Maskinmesterskolen København udbyder uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester, hvor studerende tilegner polytekniske færdigheder og viden, der forudsætter et virke som maskinmester på både medarbejder-og ledelsesniveau –og for at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester kvalificerer samtidig de studerende til videreuddannelse og til at medvirke aktivt i et demokratisk samfund, hvorved de studerende dimitterer med opdaterede, efterspurgte og fremtidsrettede faglige og menneskelige kompetencer.

Vision

Gennem lærende og motiverende undervisningsformer og en inddragende og inkluderende studiekultur, skal Maskinmesterskolen København skille sig positivt ud som en uddannelsesinstitution, hvor trivsel, diversitet og et grønt fokus går hånd i hånd med et højt og ambitiøst fagligt niveau, som giver de studerende adgang til en uddannelse blandt de bedste –både nationalt og internationalt.

Maskinmesterskolen København skal være den bedst mulige faglige, sociale og læringsmæssige ramme omkring de studerendes uddannelse til professionsbachelor som maskinmester.

I et attraktivt, imødekommende og dynamisk studie-og læringsmiljø skal den studerende inspireres og motiveres til at yde sit bedste –for sig selv, sin uddannelse, sine medstuderende og for sin profession og kommende arbejdsplads..

Værdigrundlag

Maskinmesterskolen København skal være kendetegnet ved en åben og konstruktiv dialog og en respektfuld adfærd, hvor alle udviser ansvarlighed og tillid til hinanden, og hvor faglighed og kompetencer værdsættes og anerkendes.

En uddannelsesinstitution og arbejdsplads, hvor et udviklende råderum, vide men tydelige rammer, klare retningslinjer og stærke relationer danner grundlaget for samarbejde og samvær i et professionelt fagligt fællesskab og miljø, i den pædagogiske praksis i undervisningen og i mødet med de studerende.

Kernefortælling

Lidt nord for København ligger Maskinmesterskolen. Her uddanner vi fremtidens tekniske ledere i et studiemiljø med bred faglighed og højt til loftet.

Hos MSK tror vi på hinanden – både menneskeligt og fagligt. Og så tror vi på, at et rart sted at være, er et godt sted at lære. Derfor dyrker vi fællesskabet og hjælper hinanden, når det bliver svært. Det har vi gjort siden 1906 – og dengang som nu uddanner vi dygtige maskinmestre til industrien, til søs og til hele verden.

På Maskinmesterskolen København går de studerende ind til en verden af muligheder. Vores viden er deres, og med udfordrende undervisning kommer hverdagen meget tæt på virkeligheden. Vi gør os umage – og så gør vi de kommende maskinmestre klar til et arbejdsliv med stort ansvar. Som maskinmester er du nemlig en eftertragtet leder, der holder hovedet koldt og hænderne i gang. En maskinmester ser sammenhænge, bruger teorien i praksis og ved, hvordan tingene fungerer.

Med grønne kompetencer spiller MSK en hovedrolle i fremtidens bæredygtige udvikling. Vi driver innovationen og baner vejen for dem, der både kan og vil.

Hos MSK tror vi på hinanden – og på en fremtid som maskinmester.

Censorinformation

Kære censor

Denne side er tænkt som en hjælp til dig i forbindelse med dit engagement på Maskinmesterskolen København. Vi har samlet nogle dokumenter, som er relevante for dig som censor.

Alle eksamener afholdes i WISEflow, som er en digital eksamens platform. Det er derfor vigtigt, at du som censor har gennemset det materiale vedr. denne platform, der er tilgængeligt her på siden.

Efter eksamens perioden vil vi bede dig vurdere både praktiske forhold omkring eksamen, men også selve niveauet af eksamen. Vi bruger din besvarelse til at udvikle maskinmesteruddannelsen. Venligst find det tilsendte spørgeskema i din mail.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Rammerne for MSK’s arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af maskinmesteruddannelsens videngrundlag, niveau og indhold og relevans er beskrevet i MSK’s kvalitetspolitik

Kvalitetspolitikken sikrer, at MSK’s kvalitetsarbejde er i overensstemmelse med alle gældende love og bekendtgørelser, herunder den gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser samt bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Til dette formål har MSK et kvalitetssikringssystem, der indeholder retningslinjer, procedurer, praksisbeskrivelser m.m., der samlet set skal sikre, at kvaliteten som minimum opfylder alle gældende lovkrav, herunder STCW-konventionen.

Sammen med organisationens overordnede strategi og øvrige politikker samt den strategiske rammekontrakt danner MSK’s kvalitetspolitik en samlet ramme for realisering af målene for uddannelsen.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Her kan du finde MSK’s elektroniske kvalitetsikringssystem, hvor du kan du se MSK’s nøgletal herunder merit og karaktergivning.

Her kan du finde MSK´s kvalitetssikringssystem

Organisation

Bestyrelsen

Formand: Aslak Ross, udpeget af Dansk Rederiforening

Næstformand: Erling Jensen, udpeget af Dansk Metal

Øvrige medlemmer:

Ole Pyndt Hansen, udpeget af Maskinmestrenes Forening

Karen Nielsen, udpeget af Dansk El-forbund

Thomas Gjørup, udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne

Søren Gothil Hansen, udpeget af Dansk Industri

Helge Helgason, medarbejdervalgt

Tilforordnede:

Ulrik Bak Nielsen, rektor

Casper Berg, studerende

Mikkel Stig Korstgård, studerende

Ledelsen

Rektor: Ulrik Bak Nielsen

Ressourcechef: Ulla Løgstrup

Uddannelseschef: Tommy Birkebæk

Sekretariatschef: Charlotte Piil Clausen

Databeskyttelse

Ledige stillinger

Vi søger et engageret administrativt multitalent til allround-opgaver

På Maskinmesterskolen København (MSK) udbyder vi uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester. Her tilegner de studerende sig polytekniske færdigheder og viden, der kvalificerer dem til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Vores ambitioner er høje – både for de studerende og for os selv som uddannelsesinstitution. Vi arbejder hele tiden på at give de studerende den bedst mulige faglige, sociale og læringsmæssige ramme omkring deres uddannelse til maskinmester: En lærende, motiverende og inddragende uddannelse og inkluderende studiekultur, hvor trivsel, diversitet og et virksomhedsnært og grønt fokus går hånd i hånd med et højt og ambitiøst fagligt niveau.

Vi søger en dygtig, selvstændig og udadvendt medarbejder til administration i et spændende uddannelsesmiljø. Et administrativt multitalent – en ”schweizerkniv”, der har viljen og lysten til at dykke ned i forskellige studie- og personaleadministrative samt regnskabsmæssige opgaver.

Med reference til ressourcechefen bliver du en del af et administrationsteam, der foruden dig består af tre dygtige og engagerede kolleger, der løser opgaverne i fællesskab. I det daglige vil du have tæt kontakt til skolens øvrige ledelse, undervisere, øvrige medarbejdere og en række eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du af natur er imødekommende og serviceorienteret.

Dig og dine kvalifikationer

Måske har du en kontoruddannelse eller en videregående uddannelse – gerne med speciale indenfor økonomi. Måske har du erfaring fra tidligere og lignende stilling, eller måske er du nyuddannet. Vi vil især lægge vægt på, at du har interesse for økonomistyring & HR, er serviceminded og vil bidrage til at gøre Maskinmesterskolen København til et godt sted at være for studerende og medarbejder. Vi leder derfor efter en ny kollega som:

 • Har lyst og interesse for at arbejde med unge mennesker og videregående uddannelse – og som glædes over unge, der lykkes med uddannelse
 • Har en venlig, serviceminded og imødekommende attitude
 • Skaber og bevarer overblik, som kolleger og ledelse kan læne sig op ad
 • Har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • Har gode digitale kompetencer ift. brug af administrative systemer
 • Arbejder selvstændigt i det daglige og kan ”få noget fra hånden”. Har du ikke den nødvendige viden, opsøger du den
 • Søger det gode samarbejde, er fleksibel og er en god og hjælpsom kollega – og som er opsøgende, nysgerrig og interesseret i dine kolleger og deres arbejde
 • Bidrager med gode løsninger og forslag til løsninger

Dine arbejdsopgaver som administrativ allround-medarbejder:

 • At understøtte økonomistyring og driftsøkonomi gennem budgettering, opfølgning og afrapportering – herunder levering af økonomiske oversigter og nøgletal
 • Diverse regnskabs- og controller-opgaver
 • At være sparringspartner i økonomiske og personaleadministrative spørgsmål
 • Administrative personale-, løn- og HR-opgaver
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af personalehåndbog, regnskabsinstruks og andre procedurer
 • Diverse studieadministrative opgaver i samarbejde med den øvrige studieadministration

Foruden de ovennævnte opgaver vil der forekomme løbende administrative ad hoc-opgaver. På Maskinmesterskolen København hjælper vi hinanden på tværs af opgaver, fagligheder og områder.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er på 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst i staten. Det er muligt at forhandle om tillæg efter kvalifikationer.

Ansøgningsfristen er mandag den 21. november 2022 kl. 12.00. Samtaler foregår i uge 47/48. Stillingen er på fuld tid og ønskes besat pr. 1. januar 2022. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte ressourcechef Ulla Vegeberg Løgstrup på 4052 2107.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.msk.dk, LinkedIn og Facebook

Underviser inden for termiske maskiner og anlæg

Kan du udvikle og inspirere vores maskinmesterstuderende?

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for til term-området på Maskinmesterskolen København.

Du uddanner fremtidens tekniske ledere

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og en uddannelse, der kvalificerer de studerende til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Faglig og personlig kapacitet med solid erfaring

Som person motiveres du af at undervise og vejlede vores studerende. Du vil arbejde engageret med at gøre vores studerende så dygtige som muligt. Du samarbejder godt med andre og forstår, at en løbende udvikling af skolen, uddannelsen og dig selv også er et spørgsmål om at møde andre med velvilje og et åbent sind.

Uanset baggrund er du stærkt fagligt funderet på dit felt, og det er en absolut fordel med erfaring fra erhvervslivet, som du kan inddrage i din undervisning. Tidligere undervisningserfaring er også en fordel, men ikke et krav.

Faglige kvalifikationer

 • Du er maskinmester, ingeniør eller civilingeniør med efteruddannelse på diplom/bachelorniveau eller tilsvarende
 • Du har relevant erhvervserfaring inden for fx forbrændingsmotoranlæg, energiforsyningsanlæg, køleanlæg og/eller ventilation
 • Hertil forventes det, at du kan flydende dansk – og gerne engelsk

Personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at undervise og har gerne undervisningserfaring
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du trives med udvikling og forandringsprocesser
 • Du er god til at samarbejde med kollegaer
 • Du er udadvendt og en god teamspiller

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager til udviklingen af undervisning og studieaktiviteter inden for term-området. Du deltager i tekniske og innovative udviklingsprojekter samt faglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Herudover udvikler du dit netværk og relationer til erhvervslivet gennem deltagelse i kurser, konferencer, møder og workshops.

Du bliver enten ansat i en adjunktstilling eller adjunkt under opkvalificering afhængig af dine forudsætninger, og du skal undervejs indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Ansøgning og kontakt

Ansættelse vil ske som lektor eller adjunkt. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

Stillingen er på fuldtid og ønskes besat hurtigst muligt eller senest pr. 1. januar 2023.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Tommy Birkebæk på 24 48 30 22.

Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer, sendes ved at klikke på “Ansøg“. Ansøgningsfrist er mandag den 21. november 2022 klokken 12. Samtaler foregår i uge 47.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.msk.dk, LinkedIn og Facebook

Underviser inden for proces og automation

Kan du udvikle og inspirere vores maskinmesterstuderende?

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for til el-området på Maskinmesterskolen København.

Du uddanner fremtidens tekniske ledere

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og en uddannelse, der kvalificerer de studerende til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Faglig og personlig kapacitet med solid erfaring

Som person motiveres du af at undervise og vejlede vores studerende. Du vil arbejde engageret med at gøre vores studerende så dygtige som muligt. Du samarbejder godt med andre og forstår, at en løbende udvikling af skolen, uddannelsen og dig selv også er et spørgsmål om at møde andre med velvilje og et åbent sind.

Uanset baggrund er du stærkt fagligt funderet på dit felt, og det er en absolut fordel med erfaring fra erhvervslivet, som du kan inddrage i din undervisning. Tidligere undervisningserfaring er også en fordel, men ikke et krav.

Faglige kvalifikationer

 • Du er stærkt fagligt funderet på dit felt
 • Du er maskinmester, ingeniør, civilingeniør eller el-installatør med efteruddannelse på diplom/bachelorniveau eller tilsvarende
 • Du har relevant erhvervserfaring inden for styring, regulering og analyse af procesanlæg
 • Hertil forventes det, at du kan flydende dansk – og gerne engelsk

Personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at undervise og har gerne undervisningserfaring
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du trives med udvikling og forandringsprocesser
 • Du er god til at samarbejde med kollegaer
 • Du er udadvendt og en god teamspiller

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager til udviklingen af undervisning og studieaktiviteter inden for det el-tekniske område. Du deltager i tekniske og innovative udviklingsprojekter samt faglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Herudover udvikler du dit netværk og relationer til erhvervslivet gennem deltagelse i kurser, konferencer, møder og workshops.

Du bliver enten ansat i en adjunktstilling eller adjunkt under opkvalificering afhængig af dine forudsætninger, og du skal undervejs indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Ansøgning og kontakt

Ansættelse vil ske som lektor eller adjunkt. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

Stillingen er på fuldtid og ønskes besat hurtigst muligt eller senest pr. 1. januar 2023.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Tommy Birkebæk på 24 48 30 22.

Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer, sendes ved at klikke på “Ansøg“. Ansøgningsfrist er mandag den 21. november 2022 klokken 12. Samtaler foregår i uge 47.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.msk.dk, LinkedIn og Facebook

Underviser inden for el-området

Kan du udvikle og inspirere vores maskinmesterstuderende?

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for til el-området på Maskinmesterskolen København.

Du uddanner fremtidens tekniske ledere

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og en uddannelse, der kvalificerer de studerende til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Faglig og personlig kapacitet med solid erfaring

Som person motiveres du af at undervise og vejlede vores studerende. Du vil arbejde engageret med at gøre vores studerende så dygtige som muligt. Du samarbejder godt med andre og forstår, at en løbende udvikling af skolen, uddannelsen og dig selv også er et spørgsmål om at møde andre med velvilje og et åbent sind.

Uanset baggrund er du stærkt fagligt funderet på dit felt, og det er en absolut fordel med erfaring fra erhvervslivet, som du kan inddrage i din undervisning. Tidligere undervisningserfaring er også en fordel, men ikke et krav.

Faglige Kvalifikationer

 • Du er maskinmester, ingeniør eller el-installatør med efteruddannelse på diplom/bachelorniveau eller tilsvarende
 • Du har relevant erhvervserfaring inden for elektroteknik, el-installation og -forsyning
 • Hertil forventes det, at du kan flydende dansk – og gerne engelsk

Personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at undervise og har gerne undervisningserfaring
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du trives med udvikling og forandringsprocesser
 • Du er god til at samarbejde med kollegaer
 • Du er udadvendt og en god teamspiller

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager til udviklingen af undervisning og studieaktiviteter inden for det el-tekniske område. Du deltager i tekniske og innovative udviklingsprojekter samt faglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Herudover udvikler du dit netværk og relationer til erhvervslivet gennem deltagelse i kurser, konferencer, møder og workshops.

Du bliver enten ansat i en adjunktstilling eller adjunkt under opkvalificering afhængig af dine forudsætninger, og du skal undervejs indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Ansøgning og kontakt

Ansættelse vil ske som lektor eller adjunkt. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

Stillingen er på fuldtid og ønskes besat hurtigst muligt eller senest pr. 1. januar 2023.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Tommy Birkebæk på 24 48 30 22.

Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer, sendes ved at klikke på “Ansøg“. Ansøgningsfrist er mandag den 21. november 2022 klokken 12. Samtaler foregår i uge 47.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.msk.dk, LinkedIn og Facebook

Underviser inden for el-autorisationsområdet

Kan du udvikle og inspirere vores maskinmesterstuderende?

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for til el-området på Maskinmesterskolen København.

Du uddanner fremtidens tekniske ledere

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og en uddannelse, der kvalificerer de studerende til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Faglig og personlig kapacitet med solid erfaring

Som person motiveres du af at undervise og vejlede vores studerende. Du vil arbejde engageret med at gøre vores studerende så dygtige som muligt. Du samarbejder godt med andre og forstår, at en løbende udvikling af skolen, uddannelsen og dig selv også er et spørgsmål om at møde andre med velvilje og et åbent sind.

Uanset baggrund er du stærkt fagligt funderet på dit felt, og det er en absolut fordel med erfaring fra erhvervslivet, som du kan inddrage i din undervisning. Tidligere undervisningserfaring er også en fordel, men ikke et krav.

Faglige kvalifikationer

 • Du er maskinmester, ingeniør eller el-installatør med efteruddannelse på diplom/bachelorniveau eller tilsvarende
 • Du har relevant erhvervserfaring inden for elektroteknik, el-installation og -forsyning
 • Hertil forventes det, at du kan flydende dansk – og gerne engelsk

Personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at undervise og har gerne undervisningserfaring
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du trives med udvikling og forandringsprocesser
 • Du er god til at samarbejde med kollegaer
 • Du er udadvendt og en god teamspiller

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager til udviklingen af undervisning og studieaktiviteter inden for det el-tekniske område. Du deltager i tekniske og innovative udviklingsprojekter samt faglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Herudover udvikler du dit netværk og relationer til erhvervslivet gennem deltagelse i kurser, konferencer, møder og workshops.

Du bliver enten ansat i en adjunktstilling eller adjunkt under opkvalificering afhængig af dine forudsætninger, og du skal undervejs indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Ansøgning og kontakt

Ansættelse vil ske som lektor eller adjunkt. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

Stillingen er på fuldtid og ønskes besat hurtigst muligt eller senest pr. 1. januar 2023.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Tommy Birkebæk på 24 48 30 22.

Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer, sendes ved at klikke på “Ansøg” nedenfor. Ansøgningsfrist er mandag den 21. november 2022 klokken 12. Samtaler foregår i uge 47.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.msk.dk, LinkedIn og Facebook

Timelærer inden for ledelse og økonomi

Kan du udvikle og inspirere vores maskinmesterstuderende?

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for inden for et eller flere af områderne: vedligeholdelsesledelse, arbejdsmiljøledelse, kvalitetsledelse, miljøledelse og projektledelse på Maskinmesterskolen København.

Du uddanner fremtidens tekniske ledere

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og uddannelse, der følger med tiden og udvikler sig i takt med det erhvervsliv, vi leverer uddannede maskinmestre til. Ud over undervisning bidrager du til den løbende udvikling af uddannelsen sammen med både dine kolleger på skolen og med de virksomheder, der aftager vores praktikanter og dimittender.

Faglige kvalifikationer

 • Du har uddannelsesmæssig en baggrund som maskinmester, ingeniør, civilingeniør. Det kan være på bachelor- eller kandidatniveau.
 • Du har relevant erhvervserfaring inden for f.eks. ledelse af vedligehold, projektering og etablering af produktionsanlæg, projektledelse i maskintekniske virksomheder/afdelinger – måske har du også erfaring med personaleledelse og økonomistyring.
 • Du er stærkt fagligt funderet på dit felt, og du har arbejdet med ovennævnte i flere år.
 • Hertil forventes det, at du kan flydende dansk – og gerne engelsk.

Personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at undervise og har gerne undervisningserfaring, men det er ikke et krav.
 • Du er god til at kommunikere og formidle.
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis.
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende.
 • Du trives med udvikling og forandringsprocesser.
 • Du er god til at samarbejde med kollegaer.
 • Du er udadvendt og en god teamspiller.

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager til udviklingen af undervisning og studieaktiviteter inden for dit fagområde. Du deltager i innovative udviklingsprojekter samt faglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Herudover udvikler du dit netværk og relationer til erhvervslivet gennem deltagelse i kurser, konferencer, møder og workshops.

Ansøgning og kontakt

Ansættelse sker i henhold til gældende Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (Perst.nr. 004-01).

Stillingen er på timebasis med start januar 2023.

Har du spørgsmål specifikt til stillingen, er du velkommen til at kontakte lektor Jan Skovgaard på 78 74 56 62.

Har du spørgsmål generelt om skolen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Tommy Birkebæk på 24 48 30 22.

Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer, sendes ved at klikke på “Ansøg” nedenfor.

Ansøgningsfrist: mandag den 21. november 2022 klokken 12. Samtaler foregår i uge 47.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.msk.dk, LinkedIn og Facebook


Fakturering og EAN

Faktura til Maskinmesterskolen København skal fremsendes elektronisk. Fakturaer skal indeholde EAN-nummer samt personreference.

Betalingsbetingelser: Betalingsdato skal være minimum 30 dage netto.

Har du spørgsmål til fakturering, venligst kontakt bogholderi@msk.dk

EAN nr. 5790000280209
CVR/SE 12565054

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS