Strategi 2022-2025 og kernefortælling

Maskinmesterskolen København tror på, at “et godt sted at lære, er et rart sted at være”.

Vi arbejder efter en 4-årig strategi, som har den studerende i centrum. Du kan læse den strategiske rammekontrakt for MSK i perioden 2022 til 2025 her, samt få et indblik i strategiens 5 strategiske mål.

Mission

Maskinmesterskolen København udbyder uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester, hvor studerende tilegner polytekniske færdigheder og viden, der forudsætter et virke som maskinmester på både medarbejder-og ledelsesniveau –og for at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester kvalificerer samtidig de studerende til videreuddannelse og til at medvirke aktivt i et demokratisk samfund, hvorved de studerende dimitterer med opdaterede, efterspurgte og fremtidsrettede faglige og menneskelige kompetencer.

Vision

Gennem lærende og motiverende undervisningsformer og en inddragende og inkluderende studiekultur, skal Maskinmesterskolen København skille sig positivt ud som en uddannelsesinstitution, hvor trivsel, diversitet og et grønt fokus går hånd i hånd med et højt og ambitiøst fagligt niveau, som giver de studerende adgang til en uddannelse blandt de bedste –både nationalt og internationalt.

Maskinmesterskolen København skal være den bedst mulige faglige, sociale og læringsmæssige ramme omkring de studerendes uddannelse til professionsbachelor som maskinmester.

I et attraktivt, imødekommende og dynamisk studie-og læringsmiljø skal den studerende inspireres og motiveres til at yde sit bedste –for sig selv, sin uddannelse, sine medstuderende og for sin profession og kommende arbejdsplads..

Værdigrundlag

Maskinmesterskolen København skal være kendetegnet ved en åben og konstruktiv dialog og en respektfuld adfærd, hvor alle udviser ansvarlighed og tillid til hinanden, og hvor faglighed og kompetencer værdsættes og anerkendes.

En uddannelsesinstitution og arbejdsplads, hvor et udviklende råderum, vide men tydelige rammer, klare retningslinjer og stærke relationer danner grundlaget for samarbejde og samvær i et professionelt fagligt fællesskab og miljø, i den pædagogiske praksis i undervisningen og i mødet med de studerende.

Kernefortælling

Lidt nord for København ligger Maskinmesterskolen. Her uddanner vi fremtidens tekniske ledere i et studiemiljø med bred faglighed og højt til loftet.

Hos MSK tror vi på hinanden – både menneskeligt og fagligt. Og så tror vi på, at et rart sted at være, er et godt sted at lære. Derfor dyrker vi fællesskabet og hjælper hinanden, når det bliver svært. Det har vi gjort siden 1906 – og dengang som nu uddanner vi dygtige maskinmestre til industrien, til søs og til hele verden.

På Maskinmesterskolen København går de studerende ind til en verden af muligheder. Vores viden er deres, og med udfordrende undervisning kommer hverdagen meget tæt på virkeligheden. Vi gør os umage – og så gør vi de kommende maskinmestre klar til et arbejdsliv med stort ansvar. Som maskinmester er du nemlig en eftertragtet leder, der holder hovedet koldt og hænderne i gang. En maskinmester ser sammenhænge, bruger teorien i praksis og ved, hvordan tingene fungerer.

Med grønne kompetencer spiller MSK en hovedrolle i fremtidens bæredygtige udvikling. Vi driver innovationen og baner vejen for dem, der både kan og vil.

Hos MSK tror vi på hinanden – og på en fremtid som maskinmester.

Læs mere om MSK strategi 2022-2025 her:

Censorinformation

Kære censor

Denne side er tænkt som en hjælp til dig i forbindelse med dit engagement på Maskinmesterskolen København. Vi har samlet nogle dokumenter, som er relevante for dig som censor.

Alle eksamener afholdes i WISEflow, som er en digital eksamens platform. Det er derfor vigtigt, at du som censor har gennemset det materiale vedr. denne platform, der er tilgængeligt her på siden.

Efter eksamens perioden vil vi bede dig vurdere både praktiske forhold omkring eksamen, men også selve niveauet af eksamen. Vi bruger din besvarelse til at udvikle maskinmesteruddannelsen. Venligst find det tilsendte spørgeskema i din mail.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Rammerne for MSK’s arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af maskinmesteruddannelsens videngrundlag, niveau og indhold og relevans er beskrevet i MSK’s kvalitetspolitik

Kvalitetspolitikken sikrer, at MSK’s kvalitetsarbejde er i overensstemmelse med alle gældende love og bekendtgørelser, herunder den gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser samt bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Til dette formål har MSK et kvalitetssikringssystem, der indeholder retningslinjer, procedurer, praksisbeskrivelser m.m., der samlet set skal sikre, at kvaliteten som minimum opfylder alle gældende lovkrav, herunder STCW-konventionen.

Sammen med organisationens overordnede strategi og øvrige politikker samt den strategiske rammekontrakt danner MSK’s kvalitetspolitik en samlet ramme for realisering af målene for uddannelsen.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Inde i kvalitetssikringssystemet kan du blandt andet se politikker, studieordning, kvalitetsrapporter, modulbeskrivelser og diverse evalueringer.

Læs undervisningsmiljøvurderingen for MSK her:

Organisation

Bestyrelsen

Formand: Aslak Ross, udpeget af Danske Rederier

Næstformand: Erling Jensen, udpeget af Dansk Metal

Øvrige medlemmer:

Ole Pyndt Hansen, udpeget af Maskinmestrenes Forening

Karen Nielsen, udpeget af Dansk El-forbund

Thomas Gjørup, udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne

Søren Gothil Hansen, udpeget af Dansk Industri

Helge Helgason, medarbejdervalgt

Tilforordnede:

Ulrik Bak Nielsen, rektor: ubn@msk.dk

Kirsten Eskildsen, vicerektor, kommunikations- og sekretariatschef: kies@msk.dk

Theodor Heldt, studerende

Mads Frederik Tromholt Christiansen, studerende

Ledelsen

Den daglige drift og ledelse af Maskinmesterskolen varetages af rektor i samarbejde med den øvrige chefgruppe.

Rektor: Ulrik Bak Nielsen: Telefon: +45 23 23 13 59: Mail: ubn@msk.dk

Vicerektor, Kommunikations- og sekretariatschef: Kirsten Eskildsen: Telefon: + 45 25 42 56 90: Mail: kies@msk.dk

Studieserviceleder: Wouter Olierook: Telefon: +45 25 42 5616: Mail: wool@msk.dk

Studieleder: Kristian Kildemoes Foss: Telefon: opdateres: Mail: foss@msk.dk

Programchef (Kalundborg): Dorthe Kjær Pedersen: Telefon (opdateres): Mail; dokp@msk.dk

Studieleder: Anne Mette Knudsen: Telefon: +45 78 74 56 44: Mail: amkn@msk.dk

Databeskyttelse og GDPR

Persondatapolitik

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg, når vi behandler dine personoplysninger, derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik, som beskriver al vores behandling af dine data.

Whistleblowerordning

I henhold til whistleblowerlovens § 27 skal Maskinmesterskolen København mindst én gang om året informere offentligheden om den generelle aktivitet i vores whistleblowerordning.

Find opgørelsen her

Ledige stillinger

Kompetent bygningsservicechef søges til Maskinmesterskolen København

På Maskinmesterskolen København søger vi en Bygningsservicechef, som kan sikre en rettidig og effektiv drift og udvikling af vores bygningsmasse.

Kan du drive og udvikle bygninger både smart, økonomisk og bæredygtigt? Har du den nødvendige viden og erfaring til at tage de beslutninger, der skal fremtidssikre vores bygninger og lokaler samt skabe de bedste fysiske rammer for vores studerende, medarbejdere og fremtidens tekniske og maritime uddannelser og kurser?

Så læs videre!

Primære arbejdsopgaver

Din vigtigste opgave bliver at udvikle og drive vores bygningsafdeling på Maskinmesterskolen København. Det indebærer en bred vifte af meget forskellige typer af opgaver, og det vil foregå i tæt samarbejde med både egne tekniske medarbejdere, kolleger i andre teams og undervisere.

Vores ambitioner om uddannelser og undervisning er afhængige af, at vi løbende stiller en moderne og digital arbejdsplads og uddannelsesinstitution til rådighed, så vores studerende, kursister og medarbejdere har de bedst mulige betingelser for at studere og løse arbejdsopgaver.

På Maskinmesterskolen København kommer du således til at være en central figur, der både skal være i stand til at rådgive og vejlede – og dels være god til at samarbejde og få større eller mindre opgaver i hus til tiden.

Dine konkrete opgaver vil bl.a. være

 • Personaleansvar for et mindre team af medarbejdere og sikre prioritering og koordinering af teamets opgaver og indsatser.
 • Tovholder på byggesager, tilstandsvurderinger, drifts-, renoverings- og vedligeholdelsesplaner.
 • Implementere bæredygtige praksisser i facilitetsstyring – herunder energioptimering og ressourceeffektivitet samt sikre miljøcertificering og lovkrav.
 • Indkøbs- og SKI-ansvarlig – herunder indkøb af varer og ydelser på strategisk og dagligt operationelt plan.
 • Sikre kantinedrift og udvikling af denne samt varetage kontakt og kontrakt med leverandør og ift. udlicitering og udbud.
 • Indgå i ledelsesgruppen på Maskinmesterskolen København sammen med studieledere og andre mellemledere.

Vi forestiller os, at du har erfaring med

 • personaleansvar og ledelse
 • budget og regnskab
 • vedligeholdelse af større bygningsmasse
 • styring af energiforbrug og CO2-udledning
 • affaldshåndtering
 • leverandørstyring
 • systemkendskab og tegningsforståelse

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være byggeteknisk eller anden relevant mellemlang eller videregående uddannelse. Du skal kunne formulere dig sikkert og præcist mundtlig og skriftligt samt have blik for såvel mennesker som systemer.

Ansøgning og kontakt

Dit arbejdssted vil primært være på vores adresse i Lyngby, men vi har også uddannelsesudbud i Kalundborg og i Grønland. Ansættelse og løn sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation. Stillingen er på fuld tid og ønskes besat pr. 1. maj 2024 – og gerne tidligere.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicerektor Kirsten Eskildsen, kies@msk.dk eller mobil 2542 5690. Ansøgningsfrist er 14. marts 2024.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København

Maskinmesterskolen København (MSK) er landets ældste maskinmesterskole med ca. 1000 studerende og flere end 80 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen. Du kan følge MSK på www.MSK.dk, LinkedIn, Instagram og Facebook
Læs mere om os på msk.dk

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex her:

Praktikkonsulent – med blik for den studerendes karriere og sans for virksomhedssamarbejde

Som praktikkonsulent kan du gøre en stor forskel for vores studerende ved at give god praktikvejledning og dermed understøtte, at både studerende og virksomheder får deres ønsker opfyldt. Vores mål er naturligvis, at alle vores studerende får en god praktikplads – både i den første praktik i starten af studiet og i den sidste praktik i afslutningen af studiet. For at sikre muligheder og smidige forløb for både studerende og virksomheder, søger vi en dygtig, ambitiøs og arbejdsom kollega, som kan se muligheder og finde nye veje for arbejdet med praktik på Maskinmesterskolen København.

Hvad skal du være klar til?

Du skal være god til at etablere relationer både til studerende men også til vores mange praktikvirksomheder. Du skal være resultatorienteret og kunne arbejde målrettet med deadlines. Vores studerende kan have brug for hjælp til at finde kernen i en skriftlig ansøgning og få gode råd før en jobsamtale. De kan også få brug for hjælp til at finde den rigtige praktikplads for dem. Måske har de prøvet men forgæves. Samtidig vil du være vores ansigt ud mod virksomhederne, som både har brug for præcis og effektiv hjælp til praktikopholdet samt have brug for at få mere viden om hele den administrative proces forbundet med det at have praktikanter. Vi har også store ambitioner i forhold til at få mere systematik ind i arbejdet med vores virksomhedsrelationer. Derfor skal du være indstillet på at kigge på vores processer og værktøjer med helt nye øjne. Den årlige karrieredag hvor vi inviterer virksomheder til at møde vores studerende vil naturligvis være et af dine helt centrale ansvarsområder.

Du må gerne udfordre os og lægge en ny kurs!

Din baggrund

Du skal have en relevant uddannelse. Du kan eksempelvis have en pædagogisk baggrund, men du kan også have en professionsbachelor i fx offentlig administration eller en kandidatuddannelse som fx cand.merc. eller en HD. Måske har du kendskab til en eller flere af de brancher, vi samarbejder med. Det vigtigste er, at du har drive og mod på at gå ind i et job, hvor der kan være løse ender og et stort behov for koordination og systematik.

Vi kan tilbyde:

 • Meningsfyldt arbejde med fokus på at hjælpe både studerende og virksomheder med at finde hinanden.
 • Højt fagligt niveau i en veldreven organisation.
 • En hverdag der er omskiftelig, og hvor tempoet er højt.
 • Gode personlige udviklings- og uddannelsesmuligheder.
 • En arbejdsplads hvor der arbejdes med frihed under ansvar.
 • Selvstændige arbejdsopgaver kombineret med opgaver der skal løses i samarbejde med kollegaer.
 • Et job i tæt relation til både studievejledere og studieadministrativt personale samt indgående kontakt med såvel undervisere som ledere

Faglige kompetencer:

 • Erfaring med CRM-systemer
 • Erfaring med administrative processer og opgaver
 • Erfaring med vejledning eller undervisning
 • Erfaring med modeller for at etablere og vedligeholde gode kontakter med virksomheder (Relationship Management)
 • Højt niveau i både mundtlig og skriftlig dansk og engelsk
 • Kendskab til det videregående uddannelsessystem og/eller brancherne i vores aftagerfelt er en fordel.

Ansøgning og kontakt

Dit arbejdssted vil primært være på vores adresse i Lyngby, men vi har også uddannelsesudbud i Kalundborg og i Grønland. Du vil blive ansat i afdelingen Studieservice som er en samling af studievejledning og studieadministration med reference til studieservicelederen.

Ansættelse og løn sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation. Stillingen er på fuld tid og ønskes besat pr. 1. maj 2024 – og gerne tidligere.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte studieserviceleder Wouter Olierook wool@msk.dk eller vicerektor Kirsten Eskildsen, kies@msk.dk
Ansøgningsfrist er 18. marts 2024.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København
Maskinmesterskolen København (MSK) er landets ældste maskinmesterskole med ca. 1000 studerende og flere end 80 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen. Du kan følge MSK på www.MSK.dk, LinkedIn, Instagram og Facebook

Læs mere om os på www.MSK.dk

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Studentermedhjælp til ledelsessekretariatet og kvalitetssikring

Interesserer du dig for uddannelsespolitik og uddannelseskvalitet? Har du lyst til at komme med i maskinrummet, hvor ideer bliver til virkelighed? Så er du nok den studentermedhjælper vi søger på Maskinmesterskolen København. I jobbet kommer du både til at få berøring med uddannelsespolitik, processtyring og procesoptimering.

Vi søger en studentermedhjælp til at understøtte Maskinmesterskolen Københavns kvalitetssikringsarbejde. Du vil blive tilknyttet ledelsessekretariatet, hvor du særligt kommer til at arbejde sammen med institutionens kvalitetskoordinator, men du vil også kunne forvente at blive involveret i andre opgaver i sekretariatet. Vi skal akkrediteres i løbet af 2024, og du vil derfor få en unik mulighed for at få indblik i kvalitetssikringsarbejdet, og dets ophæng i den bredere politiske dagsorden.

Du bliver en del af et kontor med både fastansatte og studentermedhjælpere, hvor vi har en positiv tilgang til opgaverne og hjælper hinanden i mål.

Arbejdsopgaver planlægges efter dine kvalifikationer, men du vil kunne forvente at arbejde med:

 • Planlægning og afvikling af evalueringer
 • Hjælpe og assistere ved udarbejdelse af notater og rapporter til ledelsen
 • Opdatering og fremstilling af institutions- og uddannelsesnøgletal
 • Opfølgning på institutionens og uddannelsens handleplaner
 • Bidrage til rapportering til ministerier, styrelser og institutionens bestyrelse
Om dig

Vi forestiller os, at du:

 • Har interesse for det uddannelsespolitiske landskab
 • Har et grundlæggende kendskab til videnskabelig metode
 • Er god til at formidle viden
 • Kan arbejde struktureret med dine opgaver, og skabe overblik når der er travlt
 • Kan sætte dig ind i nye programmer og værktøjer
 • Læser på en videregående samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse, men det kan også være en anden relevant uddannelse
Løn og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat som studentermedhjælp med start hurtigst muligt. Arbejdsstedet er Maskinmesterskolen København, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby.

Du ansættes som timelønnet studentermedhjælp efter gældende overenskomst. Stillingen er 15 timer om ugen. Der kan indgås aftale om fleksible arbejdstider.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kvalitetskoordinator Tobias Nordentoft Nielsen på mobil: 2542 5627, eller mail: tnn@msk.dk.

Ansøgningsfrist: d. 15. marts 2024

Vi indkalder løbende til samtaler, og stillingsopslaget bliver lukket, når vi har fundet den rette kandidat.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel, religiøs eller etnisk baggrund af søge stillingen.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex


Fakturering og EAN

Faktura til Maskinmesterskolen København skal fremsendes elektronisk. Fakturaer skal indeholde EAN-nummer samt personreference.

Betalingsbetingelser: Betalingsdato skal være minimum 30 dage netto.

Har du spørgsmål til fakturering, venligst kontakt info@msk.dk

EAN nr. 5790000280209
CVR/SE 12565054

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS