Strategi 2022-2025 og kernefortælling

Maskinmesterskolen København tror på, at “et godt sted at lære, er et rart sted at være”.

Vi arbejder efter en 4-årig strategi, som har den studerende i centrum. Du kan læse den strategiske rammekontrakt for MSK i perioden 2022 til 2025 her, samt få et indblik i strategiens 5 strategiske mål.

Mission

Maskinmesterskolen København udbyder uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester, hvor studerende tilegner polytekniske færdigheder og viden, der forudsætter et virke som maskinmester på både medarbejder-og ledelsesniveau –og for at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester kvalificerer samtidig de studerende til videreuddannelse og til at medvirke aktivt i et demokratisk samfund, hvorved de studerende dimitterer med opdaterede, efterspurgte og fremtidsrettede faglige og menneskelige kompetencer.

Vision

Gennem lærende og motiverende undervisningsformer og en inddragende og inkluderende studiekultur, skal Maskinmesterskolen København skille sig positivt ud som en uddannelsesinstitution, hvor trivsel, diversitet og et grønt fokus går hånd i hånd med et højt og ambitiøst fagligt niveau, som giver de studerende adgang til en uddannelse blandt de bedste –både nationalt og internationalt.

Maskinmesterskolen København skal være den bedst mulige faglige, sociale og læringsmæssige ramme omkring de studerendes uddannelse til professionsbachelor som maskinmester.

I et attraktivt, imødekommende og dynamisk studie-og læringsmiljø skal den studerende inspireres og motiveres til at yde sit bedste –for sig selv, sin uddannelse, sine medstuderende og for sin profession og kommende arbejdsplads..

Værdigrundlag

Maskinmesterskolen København skal være kendetegnet ved en åben og konstruktiv dialog og en respektfuld adfærd, hvor alle udviser ansvarlighed og tillid til hinanden, og hvor faglighed og kompetencer værdsættes og anerkendes.

En uddannelsesinstitution og arbejdsplads, hvor et udviklende råderum, vide men tydelige rammer, klare retningslinjer og stærke relationer danner grundlaget for samarbejde og samvær i et professionelt fagligt fællesskab og miljø, i den pædagogiske praksis i undervisningen og i mødet med de studerende.

Kernefortælling

Lidt nord for København ligger Maskinmesterskolen. Her uddanner vi fremtidens tekniske ledere i et studiemiljø med bred faglighed og højt til loftet.

Hos MSK tror vi på hinanden – både menneskeligt og fagligt. Og så tror vi på, at et rart sted at være, er et godt sted at lære. Derfor dyrker vi fællesskabet og hjælper hinanden, når det bliver svært. Det har vi gjort siden 1906 – og dengang som nu uddanner vi dygtige maskinmestre til industrien, til søs og til hele verden.

På Maskinmesterskolen København går de studerende ind til en verden af muligheder. Vores viden er deres, og med udfordrende undervisning kommer hverdagen meget tæt på virkeligheden. Vi gør os umage – og så gør vi de kommende maskinmestre klar til et arbejdsliv med stort ansvar. Som maskinmester er du nemlig en eftertragtet leder, der holder hovedet koldt og hænderne i gang. En maskinmester ser sammenhænge, bruger teorien i praksis og ved, hvordan tingene fungerer.

Med grønne kompetencer spiller MSK en hovedrolle i fremtidens bæredygtige udvikling. Vi driver innovationen og baner vejen for dem, der både kan og vil.

Hos MSK tror vi på hinanden – og på en fremtid som maskinmester.

Censorinformation

Kære censor

Denne side er tænkt som en hjælp til dig i forbindelse med dit engagement på Maskinmesterskolen København. Vi har samlet nogle dokumenter, som er relevante for dig som censor.

Alle eksamener afholdes i WISEflow, som er en digital eksamens platform. Det er derfor vigtigt, at du som censor har gennemset det materiale vedr. denne platform, der er tilgængeligt her på siden.

Efter eksamens perioden vil vi bede dig vurdere både praktiske forhold omkring eksamen, men også selve niveauet af eksamen. Vi bruger din besvarelse til at udvikle maskinmesteruddannelsen. Venligst find det tilsendte spørgeskema i din mail.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Rammerne for MSK’s arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af maskinmesteruddannelsens videngrundlag, niveau og indhold og relevans er beskrevet i MSK’s kvalitetspolitik

Kvalitetspolitikken sikrer, at MSK’s kvalitetsarbejde er i overensstemmelse med alle gældende love og bekendtgørelser, herunder den gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser samt bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Til dette formål har MSK et kvalitetssikringssystem, der indeholder retningslinjer, procedurer, praksisbeskrivelser m.m., der samlet set skal sikre, at kvaliteten som minimum opfylder alle gældende lovkrav, herunder STCW-konventionen.

Sammen med organisationens overordnede strategi og øvrige politikker samt den strategiske rammekontrakt danner MSK’s kvalitetspolitik en samlet ramme for realisering af målene for uddannelsen.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Inde i kvalitetssikringssystemet kan du blandt andet se politikker, studieordning, kvalitetsrapporter, modulbeskrivelser og diverse evalueringer.

Organisation

Bestyrelsen

Formand: Aslak Ross, udpeget af Dansk Rederiforening

Næstformand: Erling Jensen, udpeget af Dansk Metal

Øvrige medlemmer:

Ole Pyndt Hansen, udpeget af Maskinmestrenes Forening

Karen Nielsen, udpeget af Dansk El-forbund

Thomas Gjørup, udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne

Søren Gothil Hansen, udpeget af Dansk Industri

Helge Helgason, medarbejdervalgt

Tilforordnede:

Ulrik Bak Nielsen, rektor

Lasse Kamp Christensen, studerende

Magnus Schram Selvejer, studerende

Ledelsen

Den daglige drift og ledelse af Maskinmesterskolen varetages af rektor i samarbejde med den øvrige chefgruppe.

Rektor: Ulrik Bak Nielsen

Ressourcechef: Ulla Løgstrup

Uddannelseschef: Tommy Birkebæk

Sekretariatschef: Charlotte Piil Clausen

Databeskyttelse og GDPR

Databeskyttelsepolitik

Whistleblowerordning

I henhold til whistleblowerlovens § 27 skal Maskinmesterskolen København mindst én gang om året informere offentligheden om den generelle aktivitet i vores whistleblowerordning.

Find opgørelsen her

Ledige stillinger

Skema- og planlægger

Falder det dig naturligt at have overblik og lave struktur i en travl hverdag? Motiveres du af en alsidig rolle? Vi har brug for en dygtig kollega, der gerne vil være en del af vores fælles arbejde med at give vores maskinmestrestuderende den bedst mulige uddannelse.

Om dig

Der vil være en bred kontaktflade til resten af organisationen og til de studerende. Du er derfor venlig af natur, imødekommende og god til at møde og tale med mange forskellige mennesker. Du klarer dine opgaver selvstændigt og er samtidig en god samarbejds- og sparringspartner. Du har en relevant uddannelse og meget gerne erfaring fra en lignende stilling, men det er ikke et krav. Du har gode skriftlige egenskaber og kompetencer, da dine opgaver også vil være i ny og næ at udfærdige en dagsorden og skrive et referat.

Opgaver

Opgaverne vil variere hen over en arbejdsuge og et semester. Men blandt de primære og vigtigste opgaver vil være:

 • Skemalægning. Erfaring med Untis og Webuntis vil være en fordel, men vigtigst er din lyst til at lære og forstå systemet. Så hjælper vi med introduktion og oplæring.
 • Sekretærfunktion og referent for bl.a. Studienævn, Uddannelsesudvalg, Udviklingsgruppe m.fl. og i andre mødesammenhænge, hvor behovet opstår.
 • Generelt hjælpe og støtte vores undervisere og maskinmesterstuderende i Lyngby, Kalundborg og Sisimiut i Grønland – og i Region Sjælland, hvor vi p.t. samarbejder med Nordvestsjællands Erhvervsuddannelser og -Gymnasier, ZBC og EUC Næstved om at udbyde maskinmesteruddannelsens tre første semestre (værkstedsforløb).
 • Foruden de ovennævnte opgaver vil der forekomme løbende ad hoc-opgaver. På Maskinmesterskolen København hjælper vi hinanden på tværs af opgaver, fagligheder og områder.

Vi sørger naturligvis for en god introduktion til opgaverne, så du kan få en god start.

Vi tilbyder

Maskinmesterskolen København er en uddannelsesinstitution, hvor faglighed, ambitioner, teknologi og de studerendes uddannelse er i centrum. Vores hovedafdeling ligger i Lyngby, som også vil være dit primære arbejdssted. Du vil opleve en arbejdsplads med stor viden, engagerede kolleger og en uformel omgangstone. Du bliver en del af en dynamisk uddannelsesinstitution og specifikt af uddannelsesafdeling med flere end 50 undervisere, hvor du tager del i arbejdet med at forbedre og udvikle vores forskellige procedurer og processer.

Maskinmesterskolen Københavns mål for organisationen er ”Et godt sted at lære- og et rart sted at være”, og det prøver vi i fællesskab at leve op til. Med andre ord: Er du den, der får tingene til at ske og gerne løbet lidt ekstra for vores studerende og kollegerne – så vil vi glæde os til at modtage din ansøgning.

Ansøgning og kontakt

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.

Stillingen er på 30 timer ønskes besat hurtigst muligt eller senest pr. 1. maj 2023.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelseskoordinator Anne Mette Knudsen på mobil: 7874 5644 eller mail: amkn@msk.dk.

Ansøgning med relevante bilag, sendes ved at klikke på “Ansøg”.
Ansøgningsfrist er torsdag den 16. marts 2023 klokken 12. Samtaler foregår i uge 12.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.MSK.dk, LinkedIn og Facebook.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.

Alsidig event- og marketingkoordinator

Har du evnerne og lysten til at kaste dig over en bred vifte af event- og marketingopgaver på en uddannelsesinstitution, hvor faglighed, ambitioner, teknologi og studerendes uddannelse er i centrum Brænder du for events og digital markedsføring på sociale medier? Er du den, der får tingene til at ske og ikke er bange for at tænke nye tanker? Har du lyst og energi til selvstændigt at håndtere events fra første idé, til sidste konfetti er samlet op? Så send os en ansøgning. Maskinmesterskolen København søger nemlig lige nu en selvstændig, initiativrig og kreativ event- og marketingkoordinator til rekruttering af nye studerende og markedsføring af vores skole, vores uddannelser og vores arbejdsplads. Du vil i denne stilling derfor skulle varetage en bred vifte af opgaver med en række ansvarsområder.

Dine primære arbejdsopgaver

 • Du skal planlægge, udarbejde og vedligeholde Maskinmesterskolen Københavns indhold på hjemmeside og sociale medier.
 • Du skal udfærdige invitationer og andet marketingmateriale – med god sproglig og grafisk sans og i henhold til skolens designguide.
 • Du sørger for, at skolens events (åbent hus, dimission, karrieredage m.fl.) fremstår og afvikles effektivt og professionelt.
 • Udføre sproglig kvalitetskontrol og korrekturlæsning på marketingmateriale.
 • I tæt samarbejde med bureau, studievejledning, ambassadørkorps m.fl. deltager du proaktivt i rekrutteringsarbejdet, som bl.a. indebærer planlægning af og deltagelse i møder omkring content og besøg på uddannelsesmesser m.m.
 • I samarbejde med ledelsen og vores bureau skal du være med til at udarbejde marketingplaner og -strategier for skolens uddannelsesudbud i København, Kalundborg, Slagelse, Holbæk, Næstved og i Grønland.

Foruden de ovennævnte opgaver vil der forekomme løbende ad hoc-opgaver. På Maskinmesterskolen København hjælper vi hinanden – på tværs af opgaver, fagligheder og områder.

Dine faglige kvalifikationer og personlige kompetencer

 • Du kan dokumentere erfaring med markedsførings- og eventaktiviteter fra uddannelsesområdet.
 • Du har en relevant uddannelse og erfaring inden for de ovennævnte arbejdsopgaver
 • Du har viden om og kendskab til uddannelsessektoren og meget gerne erfaring med praksisnær uddannelse (koblingen mellem uddannelse og erhvervslivet).
 • Du brænder for at udvikle og arbejde med digital markedsføring og er en haj til WordPress, Sharepoint og billedredigering og tager også selv billeder.
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret og skal på egen hånd løse opgaver, tage ejerskab og sikre resultater af høj kvalitet.
 • Du kan tage ansvar og er god til at planlægge – også længere frem i tiden.
 • Du trives med et højt serviceniveau og bevarer overblikket og det gode humør – også i en til tider hektisk hverdag.

Du bliver en del af et lille sekretariat, der består af to kvalitetsmedarbejdere samt dig selv. Det er derfor vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Lønniveauet tager sit afsæt i ansøgerens kvalifikationer. Ansøgningsfrist er fredag den 24. marts 2023 kl. 12.00. Samtaler foregår mandag og tirsdag i uge 13. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2023 – eller tidligere. Du søger jobbet via knappen “Ansøg” nederst. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sekretariatschef Charlotte Piil Clausen på cpc@msk.dk.

Stillingen er placeret på Maskinmesterskolen Københavns adresse på Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kongens Lyngby.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel, religiøs og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.MSK.dk, LinkedIn og Facebook.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.


Fakturering og EAN

Faktura til Maskinmesterskolen København skal fremsendes elektronisk. Fakturaer skal indeholde EAN-nummer samt personreference.

Betalingsbetingelser: Betalingsdato skal være minimum 30 dage netto.

Har du spørgsmål til fakturering, venligst kontakt bogholderi@msk.dk

EAN nr. 5790000280209
CVR/SE 12565054

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS