Strategi 2022-2025 og kernefortælling

Maskinmesterskolen København tror på, at “et godt sted at lære, er et rart sted at lære”.

Vi arbejder efter en 4-årig strategi, som har den studerende i centrum. Du kan læse den strategiske rammekontrakt for MSK i perioden 2022 til 2025 her, samt få et indblik i strategiens 5 strategiske mål.

Mission

Maskinmesterskolen København udbyder uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester, hvor studerende tilegner polytekniske færdigheder og viden, der forudsætter et virke som maskinmester på både medarbejder-og ledelsesniveau –og for at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester kvalificerer samtidig de studerende til videreuddannelse og til at medvirke aktivt i et demokratisk samfund, hvorved de studerende dimitterer med opdaterede, efterspurgte og fremtidsrettede faglige og menneskelige kompetencer.

Vision

Gennem lærende og motiverende undervisningsformer og en inddragende og inkluderende studiekultur, skal Maskinmesterskolen København skille sig positivt ud som en uddannelsesinstitution, hvor trivsel, diversitet og et grønt fokus går hånd i hånd med et højt og ambitiøst fagligt niveau, som giver de studerende adgang til en uddannelse blandt de bedste –både nationalt og internationalt.

Maskinmesterskolen København skal være den bedst mulige faglige, sociale og læringsmæssige ramme omkring de studerendes uddannelse til professionsbachelor som maskinmester.

I et attraktivt, imødekommende og dynamisk studie-og læringsmiljø skal den studerende inspireres og motiveres til at yde sit bedste –for sig selv, sin uddannelse, sine medstuderende og for sin profession og kommende arbejdsplads..

Værdigrundlag

Maskinmesterskolen København skal være kendetegnet ved en åben og konstruktiv dialog og en respektfuld adfærd, hvor alle udviser ansvarlighed og tillid til hinanden, og hvor faglighed og kompetencer værdsættes og anerkendes.

En uddannelsesinstitution og arbejdsplads, hvor et udviklende råderum, vide men tydelige rammer, klare retningslinjer og stærke relationer danner grundlaget for samarbejde og samvær i et professionelt fagligt fællesskab og miljø, i den pædagogiske praksis i undervisningen og i mødet med de studerende.

Kernefortælling

Lidt nord for København ligger Maskinmesterskolen. Her uddanner vi fremtidens tekniske ledere i et studiemiljø med bred faglighed og højt til loftet.

Hos MSK tror vi på hinanden – både menneskeligt og fagligt. Og så tror vi på, at et rart sted at være, er et godt sted at lære. Derfor dyrker vi fællesskabet og hjælper hinanden, når det bliver svært. Det har vi gjort siden 1906 – og dengang som nu uddanner vi dygtige maskinmestre til industrien, til søs og til hele verden.

På Maskinmesterskolen København går de studerende ind til en verden af muligheder. Vores viden er deres, og med udfordrende undervisning kommer hverdagen meget tæt på virkeligheden. Vi gør os umage – og så gør vi de kommende maskinmestre klar til et arbejdsliv med stort ansvar. Som maskinmester er du nemlig en eftertragtet leder, der holder hovedet koldt og hænderne i gang. En maskinmester ser sammenhænge, bruger teorien i praksis og ved, hvordan tingene fungerer.

Med grønne kompetencer spiller MSK en hovedrolle i fremtidens bæredygtige udvikling. Vi driver innovationen og baner vejen for dem, der både kan og vil.

Hos MSK tror vi på hinanden – og på en fremtid som maskinmester.

Censorinformation

Kære censor

Denne side er tænkt som en hjælp til dig i forbindelse med dit engagement på Maskinmesterskolen København. Vi har samlet nogle dokumenter, som er relevante for dig som censor.

Alle eksamener afholdes i WISEflow, som er en digital eksamens platform. Det er derfor vigtigt, at du som censor har gennemset det materiale vedr. denne platform, der er tilgængeligt her på siden.

Efter eksamens perioden vil vi bede dig vurdere både praktiske forhold omkring eksamen, men også selve niveauet af eksamen. Vi bruger din besvarelse til at udvikle maskinmesteruddannelsen. Venligst find det tilsendte spørgeskema i din mail.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen på adm@msk.dk eller på tlf. 7874 5600.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Rammerne for MSK’s arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af maskinmesteruddannelsens videngrundlag, niveau og indhold og relevans er beskrevet i MSK’s kvalitetspolitik

Kvalitetspolitikken sikrer, at MSK’s kvalitetsarbejde er i overensstemmelse med alle gældende love og bekendtgørelser, herunder den gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser samt bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Til dette formål har MSK et kvalitetssikringssystem, der indeholder retningslinjer, procedurer, praksisbeskrivelser m.m., der samlet set skal sikre, at kvaliteten som minimum opfylder alle gældende lovkrav, herunder STCW-konventionen.

Sammen med organisationens overordnede strategi og øvrige politikker samt den strategiske rammekontrakt danner MSK’s kvalitetspolitik en samlet ramme for realisering af målene for uddannelsen.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Her kan du finde MSK’s elektroniske kvalitetsikringssystem, hvor du kan du se MSK’s nøgletal herunder merit og karaktergivning.

Her kan du finde MSK´s kvalitetssikringssystem

Organisation

Bestyrelsen

Formand: Aslak Ross, udpeget af Dansk Rederiforening

Næstformand: Erling Jensen, udpeget af Dansk Metal

Øvrige medlemmer:

Ole Pyndt Hansen, udpeget af Maskinmestrenes Forening

Karen Nielsen, udpeget af Dansk El-forbund

Thomas Gjørup, udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne

Søren Gothil Hansen, udpeget af Dansk Industri

Helge Helgason, medarbejdervalgt

Tilforordnede:

Rektor, Ulrik Bak Nielsen

Casper Berg, studerende

Mikkel Stig Korstgård, studerende

Ledelsen

Rektor: Ulrik Bak Nielsen

Ressourcechef: Ulla Løgstrup

Uddannelseschef: Tommy Birkebæk

Sekretariatschef: Charlotte Piil Clausen

Databeskyttelse

Ledige stillinger

Forsknings- og udviklingsleder

Maskinmesterskolen København har store visioner og ambitioner inden for forsknings- og udviklingsområdet, hvilket vores nye 4-årige strategi og rammekontrakt med Forskning- og Uddannelsesministeriet bærer præg af. Derfor søger vi en engageret og visionær forsknings- og udviklingsleder, som i tæt samarbejde med kollegaer, andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og øvrige aktører kan få visionerne gjort til virkelighed.

Nyuddannede maskinmestre skal være opdateret med den nyeste faglige viden og teknologi inden for områderne: termiske maskiner og anlæg, elektriske maskiner og anlæg, procesautomation samt teknisk ledelse. Dette kræver, at underviserne følger med i den tekniske og pædagogiske udvikling og indgår i relevante eksterne og interne forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Da maskinmesteruddannelsen er bredt funderet, skal der, ud over faglig specialistviden, arbejdes med anvendelse og samspil mellem de faglige områder samt med formidling og pædagogik.

Som forsknings- og udviklingsleder på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en uddannelsesinstitution, der kvalificerer studerende til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Facilitering af forskning og udvikling

Som forsknings- og udviklingsleder skal du initiere, facilitere og understøtte vores forsknings- og udviklingsprojekter samt relationer til både virksomheder, brancher og erhverv inden for professionen samt til relevante uddannelsesinstitutioner.

Uanset din baggrund er du stærkt fagligt funderet. Det er en fordel, at du har erfaring fra erhvervslivet og/eller fra forskningsmiljøer, som du kan bringe i spil og inddrage i din facilitering af forsknings- og udviklingsaktiviteterne på Maskinmesterskolen København.

Dine faglige kvalifikationer

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund på minimum master- eller kandidatniveau. Gerne med en Ph.d.-grad
 • Forskningserfaring fra erhvervslivet og/eller uddannelsesverdenen
 • Erfaring med fondssøgning er en fordel, men ikke et krav
 • Undervisningserfaring er en fordel, men ikke et krav

Dine personlige kvalifikationer

 • Du er initiativrig og går gerne forrest
 • Du er åben, udadvendt, relationsskabende og en involverende teamspiller
 • Du er fagligt nysgerrig og deler gerne ud af din viden
 • Du er god til at kommunikere og formidle, så kollegerne lytter og inspireres
 • Du trives med og har lyst til at facilitere projekter samt udviklings- og forandringsprocesser

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk og ambitiøs uddannelsesinstitution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager aktivt og markant til udviklingen af uddannelse, undervisning og vidensproduktion.

Ansøgning og kontakt

Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

Stillingen er på fuldtid og ønskes besat hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende forsknings- og udviklingsleder Arne Jakobsen på 29 40 75 35 eller uddannelseschef Tommy Birkebæk på 24 48 30 22.

Send din ansøgning via QuickApply via knappen “Søg jobbet online” nedenfor. Ansøgningsfrist er mandag den 10. oktober 2022 klokken 12.00. Samtaler foregår i uge 41.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.msk.dk, LinkedIn og Facebook

Håndværker søges til Værkstedsskolen på Maskinmesterskolen København

Vi oplever en stigende interesse for maskinmesteruddannelsen og derfor søger vi endnu en medarbejder til vores værkstedsskole. Vores ambitioner er høje – både for de studerende og for os selv som uddannelsesinstitution. Vi arbejder hele tiden på at give de studerende den bedst mulige faglige, sociale og læringsmæssige ramme omkring deres uddannelse til maskinmester: En lærende, motiverende og inddragende uddannelse og inkluderende studiekultur, hvor trivsel, diversitet og et virksomhedsnært og grønt fokus går hånd i hånd med et højt og ambitiøst fagligt niveau.

Vil du være med til at uddanne fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse, og det erhvervsliv, vi uddanner til? Så er du måske vores nye underviser på værkstedsskolen på Maskinmesterskolen København.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du har en uddannelse som industritekniker, værktøjsmager, klejnsmed eller lignende
 • Du har en del års erhvervserfaring inden for dit fag
 • Har du undervisningserfaring, er det et plus men ikke et krav

Dine personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at undervise og har lyst til at undervise unge mennesker
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du har det godt med udvikling og forandring
 • Du er en god kollega
 • Du er udadvendt og en holdspiller

Vi tilbyder

 • Du kommer til at indgå i et teamsamarbejde med både nye og erfarne undervisere
 • Du deltager i udvikling af fagområdet
 • Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og uddannelse, der følger med tiden og udvikler sig i takt med det erhvervsliv, vi leverer kandidater til
 • Et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med gode kolleger
 • Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder
 • Aftenarbejde kan forekomme i perioder

Ansøgning og kontakt

Stillingen er på fuldtid og ansættelse sker som faglærer i henhold til gældende cirkulære om løn og ansættelsesvilkår for lærere ved de maritime uddannelser.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeformand Christian Abildgaard på mobil 3068 1293 eller uddannelseschef Tommy Birkebæk på 2448 3022. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer sendes ved at klikke på ”Søg jobbet online”.

Ansøgningsfristen er 10. oktober 2022 klokken 12.00. Ansættelsessamtaler foregår umiddelbart derefter.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

På Maskinmesterskolen København (MSK) udbyder vi uddannelsen som maskinmester. Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse. Her tilegner de studerende sig polytekniske færdigheder og viden, der kvalificerer dem til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn. På uddannelsen suppleres ledelses- og organisationsfag med klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner.

Maskinmesterskolen København har ca. 800 studerende og ca. 60 ansatte, og vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan læse mere om MSK på www.msk.dk og følge os på LinkedIn og Facebook.

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.


Fakturering og EAN

Faktura til Maskinmesterskolen København skal fremsendes elektronisk. Fakturaer skal indeholde EAN-nummer samt personreference.

Betalingsbetingelser: Betalingsdato skal være minimum 30 dage netto.

Har du spørgsmål til fakturering, venligst kontakt bogholderi@msk.dk

EAN nr. 5790000280209
CVR/SE 12565054

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS