Strategi 2022-2025

Maskinmesterskolen København tror på, at “et godt sted at lære, er et rart sted at lære”.

Vi arbejder efter en 4-årig strategi, som har den studerende i centrum. Du kan læse den strategiske rammekontrakt for MSK i perioden 2022 til 2025 her, samt få et indblik i strategiens 5 strategiske mål.

Mission

Maskinmesterskolen København udbyder uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester, hvor studerende tilegner polytekniske færdigheder og viden, der forudsætter et virke som maskinmester på både medarbejder-og ledelsesniveau –og for at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester kvalificerer samtidig de studerende til videreuddannelse og til at medvirke aktivt i et demokratisk samfund, hvorved de studerende dimitterer med opdaterede, efterspurgte og fremtidsrettede faglige og menneskelige kompetencer.

Vision

Gennem lærende og motiverende undervisningsformer og en inddragende og inkluderende studiekultur, skal Maskinmesterskolen København skille sig positivt ud som en uddannelsesinstitution, hvor trivsel, diversitet og et grønt fokus går hånd i hånd med et højt og ambitiøst fagligt niveau, som giver de studerende adgang til en uddannelse blandt de bedste –både nationalt og internationalt.

Maskinmesterskolen København skal være den bedst mulige faglige, sociale og læringsmæssige ramme omkring de studerendes uddannelse til professionsbachelor som maskinmester.

I et attraktivt, imødekommende og dynamisk studie-og læringsmiljø skal den studerende inspireres og motiveres til at yde sit bedste –for sig selv, sin uddannelse, sine medstuderende og for sin profession og kommende arbejdsplads..

Værdigrundlag

Maskinmesterskolen København skal være kendetegnet ved en åben og konstruktiv dialog og en respektfuld adfærd, hvor alle udviser ansvarlighed og tillid til hinanden, og hvor faglighed og kompetencer værdsættes og anerkendes.

En uddannelsesinstitution og arbejdsplads, hvor et udviklende råderum, vide men tydelige rammer, klare retningslinjer og stærke relationer danner grundlaget for samarbejde og samvær i et professionelt fagligt fællesskab og miljø, i den pædagogiske praksis i undervisningen og i mødet med de studerende.

Censorinformation

Kære censor

Denne side er tænkt som en hjælp til dig i forbindelse med dit engagement på Maskinmesterskolen København. Vi har samlet nogle dokumenter, som er relevante for dig som censor.

Alle eksamener afholdes i WISEflow, som er en digital eksamens platform. Det er derfor vigtigt, at du som censor har gennemset det materiale vedr. denne platform, der er tilgængeligt her på siden.

Efter eksamens perioden vil vi bede dig vurdere både praktiske forhold omkring eksamen, men også selve niveauet af eksamen. Vi bruger din besvarelse til at udvikle maskinmesteruddannelsen. Venligst find det tilsendte spørgeskema i din mail.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen på adm@msk.dk eller på tlf. 7874 5600.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Rammerne for MSK’s arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af maskinmesteruddannelsens videngrundlag, niveau og indhold og relevans er beskrevet i MSK’s kvalitetspolitik

Kvalitetspolitikken sikrer, at MSK’s kvalitetsarbejde er i overensstemmelse med alle gældende love og bekendtgørelser, herunder den gældende bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser samt bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser.

Til dette formål har MSK et kvalitetssikringssystem, der indeholder retningslinjer, procedurer, praksisbeskrivelser m.m., der samlet set skal sikre, at kvaliteten som minimum opfylder alle gældende lovkrav, herunder STCW-konventionen.

Sammen med organisationens overordnede strategi og øvrige politikker samt den strategiske rammekontrakt danner MSK’s kvalitetspolitik en samlet ramme for realisering af målene for uddannelsen.

MSK’s kvalitetssikringssystem

Her kan du finde MSK’s elektroniske kvalitetsikringssystem, hvor du kan du se MSK’s nøgletal herunder merit og karaktergivning.

Her kan du finde MSK´s kvalitetssikringssystem

Organisation

Bestyrelsen

Formand: Aslak Ross, udpeget af Dansk Rederiforening

Næstformand: Erling Jensen, udpeget af Dansk Metal

Øvrige medlemmer:

Ole Pyndt Hansen, udpeget af Maskinmestrenes Forening

Karen Nielsen, udpeget af Dansk El-forbund

Thomas Gjørup, udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne

Søren Gothil Hansen, udpeget af Dansk Industri

Helge Helgason, medarbejdervalgt

Tilforordnede:

Rektor, Ulrik Bak Nielsen

Casper Berg, studerende

Mikkel Stig Korstgård, studerende

Ledelsen

Rektor: Ulrik Bak Nielsen

Ressourcechef: Ulla Løgstrup

Uddannelseschef: Tommy Birkebæk

Sekretariatschef: Charlotte Piil Clausen

Databeskyttelse

Ledige stillinger

Engageret underviser søges til fagområdet termiske maskiner og anlæg (TERM) på Maskinmesterskolen København

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse, og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for til term-området på Maskinmesterskolen København.

Du uddanner fremtidens tekniske ledere

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og en uddannelse, der kvalificerer de studerende til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Faglig og personlig kapacitet med solid erfaring

Som person motiveres du af at undervise og vejlede vores studerende. Du vil arbejde engageret med at gøre vores studerende så dygtige som muligt. Du samarbejder godt med andre, og forstår at en løbende udvikling af skolen, uddannelsen og dig selv også er et spørgsmål om at møde andre med velvilje og et åbent sind.

Uanset baggrund er du stærkt fagligt funderet på dit felt, og det er en absolut fordel med erfaring fra erhvervslivet, som du kan inddrage i din undervisning. Tidligere undervisningserfaring er også en fordel men ikke et krav.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du er maskinmester, ingeniør eller civilingeniør med efteruddannelse på diplom/bachelorniveau eller tilsvarende
 • Du har relevant erhvervserfaring inden for fx forbrændingsmotoranlæg, energiforsyningsanlæg, køleanlæg og/ eller ventilation
 • Hertil forventes det, at du kan flydende dansk – og gerne engelsk

Dine personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at undervise og har gerne undervisningserfaring
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du trives med udvikling og forandringsprocesser
 • Du er god til at samarbejde med kollegaer
 • Du er udadvendt og en god teamspiller

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager til udviklingen af undervisning og studieaktiviteter inden for term-området. Du deltager i tekniske og innovative udviklingsprojekter samt faglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Herudover udvikler du dit netværk og relationer til erhvervslivet gennem deltagelse i kurser, konferencer, møder og workshops.

Du bliver enten ansat i en adjunktstilling eller adjunkt under opkvalificering afhængig af dine forudsætninger og du skal undervejs indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Ansøgning og kontakt

Ansættelse vil ske som lektor eller adjunkt. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.
Stillingen er på fuldtid og ønskes besat hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeformand Morten Mandrupsen på 7874 5679 eller uddannelseschef Tommy Birkebæk på 24 48 30 22.

Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer sendes ved at klikke på “Søg jobbet online”.

Ansøgningsfrist: fredag den 26. august 2022. Samtaler foregår løbende.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse. På Maskinmesterskolen København suppleres ledelses- og organisationsfag med klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner.
Maskinmesterskolen København har ca. 800 studerende og ca. 60 ansatte, og vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan læse mere om MSK på www.msk.dk og følge os på LinkedIn og Facebook.

Engageret underviser søges til fagområdet procesautomation på Maskinmesterskolen København

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse, og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for til proces-området på Maskinmesterskolen København.

Du uddanner fremtidens tekniske ledere

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og en uddannelse, der kvalificerer de studerende til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Faglig og personlig kapacitet med solid erfaring

Som person motiveres du af at undervise og vejlede vores studerende. Du vil arbejde engageret med at gøre vores studerende så dygtige som muligt. Du samarbejder godt med andre, og forstår at en løbende udvikling af skolen, uddannelsen og dig selv også er et spørgsmål om at møde andre med velvilje og et åbent sind.

Uanset baggrund er du stærkt fagligt funderet på dit felt, og det er en absolut fordel med erfaring fra erhvervslivet, som du kan inddrage i din undervisning. Tidligere undervisningserfaring er også en fordel men ikke et krav.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du er stærkt fagligt funderet på dit felt
 • Du er maskinmester, ingeniør, civilingeniør eller el-installatør med efteruddannelse på diplom/bachelorniveau eller tilsvarende
 • Du har relevant erhvervserfaring inden for styring, regulering og analyse af procesanlæg
 • Hertil forventes det, at du kan flydende dansk – og gerne engelsk

Dine personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at undervise og har gerne undervisningserfaring
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du trives med udvikling og forandringsprocesser
 • Du er god til at samarbejde med kollegaer
 • Du er udadvendt og en god teamspiller

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager til udviklingen af undervisning og studieaktiviteter inden for det el-tekniske område. Du deltager i tekniske og innovative udviklingsprojekter samt faglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Herudover udvikler du dit netværk og relationer til erhvervslivet gennem deltagelse i kurser, konferencer, møder og workshops.

Du bliver enten ansat i en adjunktstilling eller adjunkt under opkvalificering afhængig af dine forudsætninger og du skal undervejs indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Ansøgning og kontakt

Ansættelse vil ske som lektor eller adjunkt. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.
Stillingen er på fuldtid og ønskes besat hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeformand Helge Helgason på 7874 5657 eller uddannelseschef Tommy Birkebæk på 24 48 30 22.

Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer sendes ved at klikke på “Søg jobbet online”.

Ansøgningsfrist: fredag den 26. juli. Samtaler foregår løbende.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse. På Maskinmesterskolen København suppleres ledelses- og organisationsfag med klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner.
Maskinmesterskolen København har ca. 800 studerende og ca. 60 ansatte, og vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan læse mere om MSK på www.msk.dk og følge os på LinkedIn og Facebook.

Engageret underviser søges til el-området på Maskinmesterskolen København

Vil du være med til at forme fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse, og det erhvervsliv, vi er en integreret del af? Kan du forvandle din ekspertise og dine erfaringer til inspirerende og motiverende undervisning? Så er du måske den nye underviser, vi har brug for til el-området på Maskinmesterskolen København.

Du uddanner fremtidens tekniske ledere

Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og en uddannelse, der kvalificerer de studerende til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Faglig og personlig kapacitet med solid erfaring

Som person motiveres du af at undervise og vejlede vores studerende. Du vil arbejde engageret med at gøre vores studerende så dygtige som muligt. Du samarbejder godt med andre, og forstår at en løbende udvikling af skolen, uddannelsen og dig selv også er et spørgsmål om at møde andre med velvilje og et åbent sind.

Uanset baggrund er du stærkt fagligt funderet på dit felt, og det er en absolut fordel med erfaring fra erhvervslivet, som du kan inddrage i din undervisning. Tidligere undervisningserfaring er også en fordel men ikke et krav.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du er maskinmester, ingeniør, civilingeniør eller el-installatør med efteruddannelse på diplom/bachelorniveau eller tilsvarende
 • Du har relevant erhvervserfaring inden for elektroteknik, el-installation og -forsyning
 • Hertil forventes det, at du kan flydende dansk – og gerne engelsk

Dine personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at undervise og har gerne undervisningserfaring
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du trives med udvikling og forandringsprocesser
 • Du er god til at samarbejde med kollegaer
 • Du er udadvendt og en god teamspiller

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager til udviklingen af undervisning og studieaktiviteter inden for det el-tekniske område. Du deltager i tekniske og innovative udviklingsprojekter samt faglige og pædagogiske efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Herudover udvikler du dit netværk og relationer til erhvervslivet gennem deltagelse i kurser, konferencer, møder og workshops.

Du bliver enten ansat i en adjunktstilling eller adjunkt under opkvalificering afhængig af dine forudsætninger og du skal undervejs indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse. På Maskinmesterskolen København suppleres ledelses- og organisationsfag med klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner.
Maskinmesterskolen København har ca. 800 studerende og ca. 60 ansatte, og vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan læse mere om MSK på www.msk.dk og følge os på LinkedIn og Facebook.

Håndværker søges til værkstedsskolen på Maskinmesterskolen København

Vi oplever en stigende interesse for maskinmesteruddannelsen og derfor søger vi endnu en medarbejder til vores værkstedsskole. Vores ambitioner er høje – både for de studerende og for os selv som uddannelsesinstitution. Vi arbejder hele tiden på at give de studerende den bedst mulige faglige, sociale og læringsmæssige ramme omkring deres uddannelse til maskinmester: En lærende, motiverende og inddragende uddannelse og inkluderende studiekultur, hvor trivsel, diversitet og et virksomhedsnært og grønt fokus går hånd i hånd med et højt og ambitiøst fagligt niveau.

Vil du være med til at uddanne fremtidens maskinmestre i tæt samarbejde med kolleger, ledelse, og det erhvervsliv, vi uddanner til? Så er du måske vores nye underviser på værkstedsskolen på Maskinmesterskolen København.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du har en uddannelse som industritekniker, værktøjsmager, klejnsmed eller lignende
 • Du har en del års erhvervserfaring inden for dit fag
 • Har du undervisningserfaring, er det et plus men ikke et krav

Dine personlige kvalifikationer

 • Du brænder for at undervise og har lyst til at undervise unge mennesker
 • Du er god til at kommunikere og formidle
 • Du kan lide at omsætte teori til praksis og se teorien i praksis
 • Du trives med og har lyst til at vejlede og støtte de studerende
 • Du har det godt med udvikling og forandring
 • Du er en god kollega
 • Du er udadvendt og en holdspiller

Vi tilbyder

 • Du kommer til at indgå i et teamsamarbejde med både nye og erfarne undervisere
 • Du deltager i udvikling af fagområdet
 • Som underviser på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en skole og uddannelse, der følger med tiden og udvikler sig i takt med det erhvervsliv, vi leverer kandidater til
 • Et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk institution med gode kolleger
 • Skolen tilbyder gode efter- og videreuddannelsesmuligheder
 • Aftenarbejde kan forekomme i perioder

Ansøgning og kontakt

Stillingen er på fuldtid og ansættelse sker som faglærer i henhold til gældende cirkulære om løn og ansættelsesvilkår for lærere ved de maritime uddannelser.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeformand Christian Abildgaard på mobil 3068 1293 eller uddannelseschef Tommy Birkebæk på 2448 3022. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Ansøgning med relevante bilag, herunder bl.a. uddannelsespapirer sendes ved at klikke på ”Søg jobbet online”.

Ansøgningsfrist: fredag den 26. august. Samtaler foregår løbende.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.

Om Maskinmesterskolen København (MSK)

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse. På Maskinmesterskolen København suppleres ledelses- og organisationsfag med klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner.
Maskinmesterskolen København har ca. 800 studerende og ca. 60 ansatte, og vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan læse mere om MSK på www.msk.dk og følge os på LinkedIn og Facebook.


Fakturering og EAN

Faktura til Maskinmesterskolen København skal fremsendes elektronisk. Fakturaer skal indeholde EAN-nummer samt personreference.

Betalingsbetingelser: Betalingsdato skal være minimum 30 dage netto.

Har du spørgsmål til fakturering, venligst kontakt bogholderi@msk.dk

EAN nr. 5790000280209
CVR/SE 12565054

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS