Overvejer du at læse til maskinmester? Deltag i vores Åbent Hus den 3. november og bliv endnu klogere på dit studievalg. Her får du mulighed for at tale med nuværende studerende, undervisere og studievejledere.

Læs mere og tilmeld dig vores Åbent Hus her.

Masser af jobmuligheder, og der er brug for dig!

Uddan dig til maskinmester her på Maskinmesterskolen København og der venter dig en karriere med masser af jobmuligheder, for der er brug for dig! Maskinmesterens kompetencer er stærkt efterspurgte inden for hele industrien. I en tid med stort fokus på energioptimering i alle brancher er der mere end nogensinde brug for maskinmestrenes polytekniske egenskaber.

Adgangskrav

Du skal have gennemført en af følgende uddannelser for at søge om optagelse, og de specifikke adgangskrav skal være bestået:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.
  • En relevant erhvervsuddannelse min. 3 år suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik, kemi, geovidenskab eller bioteknologi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau.
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau.

Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Optagelse med gymnasial uddannelse

Har du en studentereksamen, men ingen relevant håndværksmæssig baggrund, skal du starte på værkstedsskolen. Her skal du først være 9 måneder i værkstedet på maskinmesterskolen, og efterfølgende skal du 9 måneder i praktik hos en virksomhed. Inden du starter på værkstedsskolen, er det en god idé at genopfriske dine færdigheder i matematik og fysik.

Optagelse med gymnasial uddannelse og relevant erhvervserfaring

Ansøgere med både en gymnasial uddannelse og en relevant erhvervsuddannelse (fx EUX) kan efter en individuel vurdering starte direkte på uddannelsens teoretiske del, som svarer til 4. semester af uddannelsen.

Optagelse med erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik, kemi, geovidenskab eller bioteknologi

En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi, geovidenskab eller bioteknologi (to af fagene på mindst B-niveau og de resterende på C-niveau) er adgangsgivende til maskinmesteruddannelsen. Du kan læse disse fag på adgangskurset til maskinmesteruddannelsen på DTU.

Krav til danskkundskaber

Hvis du er en udenlandsk ansøger eller en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag vil vi foretage en konkret individuel faglig vurdering af dit danskniveau og evt. kræve, at du består studieprøven i dansk eller dokumenterer tilsvarende kundskaber. Dokumentation for dette skal fremsendes til Maskinmesterskolen København inden studiestart.

Optagelse og ansøgningsfrister

Optagelse på Maskinmesterskolen København sker uden om kvotesystemet. Det betyder, at alle ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit og karakterer i relevante fag. Du kan søge ind på maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København to gange om året:

Sommer: Her ansøger du via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på  www.optagelse.dk. Husk at uploade de nødvendige dokumenter (se nedenfor). Ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00. Der er semesterstart den 15. august 2022.

Vinter: Her skal du udfylde og sende denne blanket sammen med de nødvendige dokumenter (se nedenfor) på mail til: ansoegning@msk.dk eller pr. post til: Maskinmesterskolen København, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby. Ansøgningsfrist 1. december kl. 12.00. Der er semesterstart den 30. januar 2023 for både 1. og 4. semester (M1 og M4). Der er matematik brush-up ugen før den 23/1 til 27/1.

Læs maskinmesteruddannelsen i Sisimiut i Grønland: I samarbejde med Teknikimik Ilinniarfik KTI åbner Maskinmesterskolen København en ny afdeling i Sisimiut på Grønland til august 2022. Afdelingen vil både indeholde det håndværkrettede forløb, værkstedskoledelen, og det teoretiske forløb.

Læs maskinmesteruddannelsen i Region Sjælland: Maskinmesterskolen København har også indgået samarbejder med tre erhvervsskoler herunder ZBC i Slagelse, EUC Nordvestsjælland i Holbæk og EUC Sjælland i Næstved om at udbyde det håndværksrettede forløb, værkstedskoledelen.

Hvis du ønsker at læse maskinmesteruddannelsen på én af de tre erhvervsskoler i Region Sjælland eller i Sisimiut på Grønland, skal du under punkt 16: “Motiveret ansøgning” anføre, hvilket sted du ønsker at starte. Dette gælder, når du ansøger via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) ved sommeroptag. Ved vinteroptag har du i ansøgningsblanketten også mulighed for at anføre, hvor du ønsker at starte.

Overflytning fra en anden maskinmesterskole: Hvis du søger om overflytning fra en anden maskinmesterskole, skal du have færdiggjort værkstedsskoledelen. Du skal sende en ansøgning med dokumentation til os. Find blanketten nedenfor.

Genindskrivning: Har du tidligere læst på en maskinmesteruddannelse og bestået min. 1 år af uddannelsen, kan du blive genindskrevet på uddannelsen. Du skal blot sende en ansøgning med dokumentation direkte til os. Find blanketten nedenfor.

Udfyld denne blanket, hvis du søger om overflytning fra en anden maskinmesterskole eller hvis du ønsker at blive genindskrevet på MSK.

Ansøgningsfristerne for overflytning og genindskrivning er 5. juli for efterårssemesteret og 1. december for forårssemesteret.

Kandidatreglen: Ansøgere der har gennemført en kandidatuddannelse kan kun optages, hvis der er ledige pladser og prioriteres ud fra en samlet vurdering.

Skolen kan eventuelt dispensere fra kandidatreglen, hvis du ikke længere kan anvende din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Dispensationsansøgningen skal uploades sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk ved sommeroptag senest 15. marts kl. 12.00, og ved vinteroptag skal den sendes sammen med din ansøgning til ansoegning@msk.dk eller pr. post til Maskinmesterskolen København, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby senest 15. oktober kl. 12.00.

Bilag til optagelse

Følgende elementer skal du huske at vedhæfte ved din ansøgning til maskinmesteruddannelsen

  • Svendebrev (EUD/EUX)
  • Uddannelsesbevis

Hvis ikke du har modtaget dit eksamensbevis og/eller svendebrev ved ansøgningsfristens udløb, skal du skrive til ansoegning@msk.dk med besked om forventet dato for fremsendelse. Vi skal have modtaget din besked senest den 1. december kl. 12.00.

Udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en certificeret oversætter, og du skal uploade både det originale bevis og oversættelsen på optagelse.dk. Beviser på svensk og norsk er undtaget kravet om oversættelse.

Nedenstående er under udarbejdelse.

Ofte stillede spørgsmål

Er maskinmester en svær uddannelse?

Maskinmesteruddannelsen er placeret på kvalifikationsniveau 6, hvor det højeste niveau er på 8. Sværhedsgraden for uddannelsen er derfor relativ høj, men lever du op til adgangskravene, er du som udgangspunkt kvalificeret til uddannelsen. Du er også velkommen til at tage kontakt til studievejledningen på MSK og blive klogere på uddannelsen.

Optag og adgangskrav
Studievejledningen på MSK
Book en samtale

Hvad er den engelske titel på maskinmesteruddannelsen?

Den engelske titel på maskinmesteruddannelsen er “Bachelor in Technology Management and Marine Engineering”.

Er maskinmester en beskyttet titel?

Ja, maskinmester er en beskyttet titel. Du kan derfor kun kalde dig selv maskinmester, hvis du har færdiggjort maskinmesteruddannelsen.

Hvor lang tid tager det at blive maskinmester?

Det tager mellem 3 og 4,5 år at blive maskinmester. Længden på uddannelsen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Se ovenstående infografik, som viser de forskellige indgange til uddannelsen.

Er en maskinmester det samme som en ingeniør?

Nej, maskinmesteren kan ikke sidestilles med en ingeniøren. Ingeniøren vil typisk have en dybdegående specifik viden om et fagområde, hvorimod maskinmesteren vil have en viden om mange forskellige fagområder. I daglig tale bliver ingeniøren ofte omtalt som specialisten, hvorimod maskinmesteren er generalisten.

Hvad tjener en maskinmester?

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS