Buy Viagra online is sold as a tablet and as a flavored oral jelly. It’s often marketed as a cheap alternative to drugs like Viagra® (both medications share the same active ingredient), usually via banner ads and spam emails.

Om maskinmesteruddannelsen

Hvorfor læse til maskinmester? Det er der mange grunde til. Bliv maskinmester og få en bred, teknisk uddannelse, der stiller dig skarpt i en branche med stabile lønninger, lav ledighed og mange jobmuligheder i både indland og udland. Maskinmester uddannelsen gør dig i stand til at lede, drifte og effektivisere processer og tekniske anlæg og/eller installationer i forskellige brancher både til lands, til vands og i luften.

Som maskinmester kommer du til at besidde mange tekniske discipliner, som gør dig uundværlig i arbejdet med den grønne omstilling.

Hvor kan jeg læse uddannelsen?

Vi udbyder professionsbacheloren til maskinmester i henholdsvis Lyngby, Slagelse, Holbæk, Næstved, Kalundborg og Grønland.

I Lyngby og Grønland kan du læse hele uddannelsen fra 1. til 9. semester. I Kalundborg kan du læse uddannelsen fra 4. til 9. semester. Endelig kan du i Slagelse, Holbæk og Næstved læse uddannelsen fra 1. til 3. semester på det såkaldte Værkstedsskoleforløb.

Læs mere om vores forskellige afdelinger her:

Uddannelsens opbygning

På 1. til 3. semester får du praktisk og teoretisk viden om maskinmesterrelevante håndværk såsom drej, svejs og fræs. I de første ni måneder modtager du undervisning på uddannelsen, og i de efterfølgende ni måneder skal du i værkstedspraktik, hvor du prøver dit nylærte håndværk af hos en given virksomhed. Denne periode fra 1. til 3. semester kaldes også for Værkstedsskoleforløbet.

Fra 4. til 7. semester har du teoretisk undervisning, hvor du blandt andet har fag som Energiforsyning, El-autorisation samt Køle- og indeklimaanlæg. På 8. semester har du, udover den øvrige undervisning, også et valgfag. Læs mere om vores forskellige valgfag i det nedenstående. Endelig skal du på 9. semester i bachelorpraktik i tre måneder, og efterfølgende skal du skrive dit bachelorprojekt.

Når du har afleveret og bestået dit bachelorprojekt, kan du kalde dig selv for færdiguddannet maskinmester.

Uddannelsen er normeret til 270 ECTS-points. 60 ECTS-points svarer svarer til et års arbejde for en fuldtidsstuderende.

Fag på uddannelsen

På Værkstedsskoleforløbet svarende til 1. til 3. semester får du undervisning i sikkerhed og arbejdsmiljø, drej, fræs, svejsning, montage, elteknik, forbrændingsmotorer, materialelære, pneumatik, teknisk dokumentation og køleteknik.

Fra 4. til 8. semester modtager du undervisning i Elektroteknik, Grundlæggende term, Studiekompetence og metode, Procesanalyse og automation, Forbrændingsmotoranlæg, Driftsøkonomi, El-autorisation, Energiforsyningsanlæg, Organisation, Køle- og indeklimaanlæg, Ledelsessystemer, Projektledelse og Personaleledelse.

Valgfag

Vi tilbyder fire forskellige valgfag, som du skal vælge et af på dit 8. semester. Du kan læse Industry Technology, hvor du får undervisning i Robotteknologi, Avanceret PLC mm. Du kan også læse Technical Facility Management, hvor du lærer om Ventilation, BMS mm. Derudover kan du læse Den grønne energis cyklus, som er et nyt valgfag på MSK, hvor grøn omstilling ses i et holistisk perspektiv. Endelig kan du tage valgfaget Marine Engineering and Management, hvor du får undervisning i Marine Technology, Operational Management mm.

Du kan også læse dit valgfag i udlandet på 8. semester. MSK samarbejder med uddannelser placeret forskellige steder i verden herunder Sydkorea, Newfoundland, Tasmanien og Shanghai.

Praktik

Der er to praktikforløb på maskinmesteruddannelsen, og starter du på 1. semester, skal du igennem dem begge.

Det første praktikforløb, Virksomhedspraktik, vedrører kun studerende, som starter på Værkstedsskolen. Denne praktik forløber over ni måneder og er placeret på henholdvis 2. og 3. semester. Det andet praktikforløb, som alle studerende skal igennem, går under navnet Professionspraktik. Denne praktik forløber over tre måneder og ligger på 9. semester af maskinmesteruddannelsen.

Læs mere om Virksomhedspraktik, Professionspraktik og dine muligheder generelt her:

Studiemiljø

På Maskinmesterskolen København tror vi på, at et rart sted at være også, er et rart sted at lære. Derfor hjælper vi hinanden både menneskeligt og fagligt, når det bliver svært. Det gør sig gældende uanset om du læser maskinmester uddannelsen i Lyngby, Slagelse, Næstved, Holbæk, Kalundborg eller Grønland. Bliv klogere på studiemiljøet i Lyngby her.

Få en mentor

Som studerende på Maskinmesterskolen København har du mulighed for at få en mentor, som kan hjælpe dig, hvis du møder personlige, sociale eller faglige udfordringer under studiet. Læs mere om Mentorteamet her,

Adgangskrav og optagelse

Der er forskellige adgangskrav til maskinmesteruddannelsen, hvilket afhænger af din uddannelsesbaggrund. Har du fx en gymnasial baggrund skal du først starte på Værkstedsskoleforløbet, svarende til 1. semester. Har du derimod en relevant erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial uddannelse á mindst tre års varighed, kan du i udgangspunktet starte direkte på 4. semester af uddannelsen. Bliv klogere på de forskellige veje ind på uddannelsen ved at læse nedenstående.

Karriere og jobmuligheder

Uddannelsen til maskinmester åbner op for et hav af karriere- og jobmuligheder i Danmark og i udlandet. Alle brancher har i dag fokus på grøn omstilling, energioptimering og bæredygtighed, hvilket gør maskinmesterens tekniske egenskaber fuldstændig uundværlige. Læs mere om maskinmesterens mange muligheder her:

Videreuddannelser og kurser

Efter at have læst professionsbacheloren til maskinmester har du mulighed for at videreuddanne dig yderligere. Du kan blandt andet videreuddanne dig med en diplomuddannelse fx en diplom i Ledelse. Du kan også videreuddanne dig med en masteruddannelse fx Master in Management of Technology (MMT). Derudover kan du søge ind på kandidatuddannelsen i Produktion på Aalborg Universitet eller søge ind på specialiseringsmodulet Forretningsingeniør på Aarhus Universitet.

Læs mere om maskinmesterens videreuddannelsesmuligheder på UddannelsesGuidens hjemmeside nedenfor.

På Maskinmesterskolen København tilbyder vi også køle- og varmepumpekurser, som du også kan blive klogere på her.

Mød tidligere studerende

Mød Jonas – Københavns lufthavn

Mød Kevin – BWSC / ARC

Mød Morten – NIRAS / Rigshospitalet

Hvad siger virksomhederne?

Novo Nordisk

NovoZymes

National Oilwell Varco – NOV Flexibles

Ofte stillede spørgsmål

Er maskinmester en svær uddannelse?

Maskinmesteruddannelsen er placeret på kvalifikationsniveau 6 ud af 8. Sværhedsgraden er derfor relativ høj, men lever du op til adgangskravene, er du i udgangspunktet kvalificeret til at gennemføre maskinmester uddannelsen.

Har du spørgsmål til, hvor hård uddannelsen er, er du meget velkommen til at tage kontakt til studievejledningen på MSK.

Hvad er den engelske titel på maskinmesteruddannelsen?

Den engelske titel på maskinmesteruddannelsen er: “Bachelor in Technology Management and Marine Engineering”.

Er maskinmester en beskyttet titel?

Maskinmester er en beskyttet titel. Du kan derfor kun kalde dig selv maskinmester, hvis du har færdiggjort maskinmesteruddannelsen.

Hvor lang tid tager det at blive maskinmester?

Det tager mellem 3 og 4,5 år at gennemføre en bachelor til maskinmester. Længden på uddannelsen afhænger af, om du har en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller begge dele. Se ovenstående infografik, som viser de forskellige indgange til uddannelsen eller læs mere om optagelse og adgangkrav her.

Er maskinmester en ingeniør?

Maskinmesteren kan ikke sidestilles med ingeniøren. Ingeniøren vil typisk have en dybdegående viden om et specifikt fagområde, hvorimod maskinmesteren vil have en viden om mange forskellige fagområder. Derfor bliver ingeniøren i daglig tale ofte beskrevet som specialisten, hvorimod maskinmesteren omtales som generalisten.

Hvad tjener en maskinmester?

En lønstatistik fra Maskinmestrenes Forening fra år 2021 viser, at en nyuddannet maskinmester i den private sektor i gennemsnit får en 41.953,- kroner om måneden. Læs mere her.

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS