Maskinmester praktik

Praktik er en vigtig og integreret del af uddannelsen som maskinmester. Maskinmesterpraktikken giver dig mulighed for at anvende dine færdigheder og kompetencer ude i den virkelige verden og i en virksomhed, hvor du får praktisk erfaring og et et godt indblik i det daglige arbejde som maskinmester.

Når du søger ind på maskinmesteruddannelsen, er din nuværende uddannelsesbaggrund afgørende for, hvornår du starter på uddannelsen.
Du kan enten starte på 1. semester, 4. semester eller på et adgangskursus, som efterfølgende kvalificerer dig til at starte på 4. semester af uddannelsen.

Starter du på 1. semester af maskinmesteruddannelsen, skal du i virksomhedspraktik i anden halvdel af 2. semester og hele 3. semester i en offentlig eller privat virksomhed – i alt ni måneder i praktik. Uanset om du starter på uddannelsens 1. eller 4. semester, skal du på 9. semester i bachelorpraktik i tre måneder. Læs mere om de to praktikforløb i det nedenstående.

Er du i tvivl, om du enten skal starte på 1. semester, 4 semester, eller om du skal et smut forbi et adgangskursus, før du kan starte på 4. semester på uddannelsen? Du kan orientere dig i nedenstående infografik om maskinmesteruddannelsen, og du er velkommen til at kontakte studievejledningen på Maskinmesterskolen København (MSK), hvor vi besvarer dine spørgsmål omkring adgangskrav eller optagelse:

Du kan også læse mere om maskinmesteruddannelsen via nedenstående link:

Virksomhedspraktik

Værkstedspraktik eller virksomhedspraktik, som vi kalder det, er en del af din praktiske uddannelse på Maskinmesterskolen. Der er flere muligheder for din virksomhedspraktik: Du kan både komme i praktik til lands og til vands. og vil du gerne vil i praktik til søs, er praktikkens varighed 6 måneders fartstid.

Du skal selv finde en praktikplads, men vi vil selfølgelig vejlede dig i ansøgningsprocessen. Det er dog et krav, at virksomheden, som du gerne vil i praktik hos, er godkendt af Maskinmesterskolen København. Hvis du gerne vil i praktik hos en virksomhed, som endnu ikke er godkendt af MSK, kontakt praktikkoordinator Johnny Herløv Lindahl.

Hvornår skal du i virksomhedspraktik?

Søger du ind på maskinmesteruddannelsen med en gymnasial baggrund, starter du på Værkstedsskolen, som svarer til 1. semester af uddannelsen. De første ni måneder af uddannelsen får du viden og færdigheder indenfor maskinmesterrelevant håndværk såsom drej, fræs, montage, svejsning og køleteknik. Når du er halvvejs inde i dit 2. semester, skal du i Virksomhedspraktik. Praktikken forløber over de næste ni måneder og slutter, når du har færdiggjort dit 3. semester. Praktikforløbet svarer til 45 ECTS point.

Praktikkoordinator for virksomhedspraktikken

Peter Bruun er praktikkoordinator for værkstedspraktikken. Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte ham på:

Mail: pebr@msk.dk
Telefon: +45 29 44 84 12

Formålet med Virksomhedspraktik

Når du er i virksomhedspraktik, lærer du at anvende og udvikle dine nye tillærte håndværksmæssige færdigheder fra Værkstedsskolen i praksis. Du lærer også at indgå i en virksomhedsorganisation med henblik på kommunikation, sikkerhed og ikke mindst samarbejde. Kommunikation og samarbejde er vigtige færdigheder, du får brug for som færdiguddannet maskinmester og teknisk leder.

Virksomhedspraktikken i en virksomhed afsluttes ved, at du afleverer en praktikrapport, som tager afsæt i en konkret arbejdsopgave, du har løst i løbet af praktikperiode.

Professionspraktik

Professionspraktikken, der i daglig tale også kaldes for bachelorpraktik, er placeret på 9. semester – det sidste semester af maskinmesteruddanneslen. På 9. semester skal du først 3 måneder i professionspraktik, hvilket svarer til 15 ECTS point, og efterfølgende har du tre måneder til at skrive dit bachelorprojekt. Herefter kan du kan kalde dig selv færdiguddannet maskinmester.

Du skal selv sørge for at anskaffe dig en praktikplads i løbet af dit 8. semester, men vi skal selvfølgelig nok guide dig i ansøgningsprocessen. Det er et krav, at virksomheden, som du gerne vil i praktik hos, er godkendt af MSK. Ønsker du at komme i praktik i en virksomhed, som endnu ikke er godkendt af skolen, skal du kontakte praktikkoordinator og studievejleder Peter Bruun. Se hans kontaktinformation i det nedenstående.

Praktikkoordinator for proffesionspraktikken

Peter Bruun er praktikkoordinator for professionspraktikken. Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte ham på:

Mail: pebr@msk.dk

Telefon: +45 29 44 84 12

Formålet med professionspraktikken

Formålet med professionspraktikken er, at du skal lære at arbejde udviklingsorienteret og problemløsende. Du bliver i stand til at identificere og analysere emner, problemstillinger og områder på baggrund af dine erfaringer og teoretiske viden. Praktikken bygger bro mellem professionen og erhvervslivet gennem en udveksling af erfaringer og værdier. Det gør sig både gældende i praktikophold på land og til søs.

Derudover er praktikken en god mulighed for at etablere et netværk i branchen, hvor du kommer stærkt, når du er færdiguddannet maskinmester.

Praktik i udlandet, til søs og offshore som maskinmester

Som maskinmesterstuderende vil du opleve, at din viden og tekniske færdigheder er stærkt efterspurgte i erhvervslivet både under og efter endt uddannelse. Derfor er det heller ikke vanskeligt at finde en praktikplads, hvad enten det gælder Virksomhedspraktik eller Professionspraktik. Mulighederne er mange både på land, til søs, i Danmark og udlandet.

På nuværende tidspunkt har Maskinmesterskolen København omkring 200 godkendte virksomheder til Virksomhedspraktik, samt lidt over 300 godkendte virksomheder til Professionspraktikken.

Løn under praktikperioden

For både Virksomhedspraktikken og Professionspraktikken gælder det, at en eventuel lønnet praktik skal aftales mellem den studerende og virksomheden. Virksomheden er ikke forpligtet til at lønne under praktikperioden, men må gerne vælge det til. Såfremt virksomheden ikke vil gøre praktikken lønnet, er praktikperioden selvfølgelig SU-berettiget.

Virksomheden kan ligeledes vælge, om de vil give en erkendtlighed i form af en mindre økonomisk påskønnelse. Beløbet må ikke overskride 3000 kr. om måneden, og må ikke ydes, som en på forhånd fastsat indkomst i lighed med en lønindkomst. 

Praktikstedet har pligt til at oplyse Maskinmesterskolen København, hvorvidt praktikperioden er lønnet eller ej.

Praktik studerende
Praktik maskinmester i værkstedet

Simulatoren på MSK
Studerende i stærkstrømslaboratoriet
Emma i Værkstedet

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS