Forskning og udvikling

MSK har forsknings- og udviklingsaktiviteter som en vigtig opgave. Disse aktiviteter sker ofte som brobygger mellem erhvervsliv og universiteter, men kan også være mere bilateralt.
Disse samarbejder er med til at sikre, at underviserne har den nyeste viden og andre teknologiske trends med i undervisningen.

Endelig medvirker aktiviteterne til, at MSK løbende kan fungere som sparringspartner for erhvervslivet såvel som offentlige institutioner vedrørende udstyr, ”tekniske facilities” samt projektgennemførelse i bred forstand.

Iværksætteri, entrepenørskab og innovation

På Maskinmesterskolen København er der tradition for, at iværksætteri, entreprenørskab og innovation ikke bare er noget, vi taler om – det er også noget, vi tør og gør. Vi sætter en ære i at være opdateret på viden og fremme i forreste geled med hensyn til innovation og rådgivning.

På MSK ønsker vi at understøtte og fremme interesse, kompetencer og spillerum for entreprenørskab og innovation både hos de studerende og hos MSK’s undervisere.

Det sker på følgende områder:

 • Uddannelse i og om iværksætteri/entreprenørskab og innovation/idéudvikling. Desuden rådgivning og videreformidling af resultater.
 • Intern kompetenceudvikling: Etablering af fælles vidensgrundlag vedr. innovation og entreprenørskab, pædagogik, didaktik.
 • Netværk: Dannelse af relationer og samarbejde med innovative og entreprenante uddannelsessektorer samt erhvervslivet (maritime uddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsessteder, væksthuse, erhvervscentre, private virksomheder).

MSK-mentor: Fra idé til business 
MSK ønsker også at hjælpe sine studerende med at omsætte ideer til forretning. Derfor tilbydes der personlig og fortrolig mentorrådgivning på MSK, således at det hurtigt kan anslås, om en idé er levedygtig, eller om den fortjener yderligere bearbejdning.

Med en MSK-mentor er hjælpen nær, hvis man som studerende har spørgsmål inden for områder som f.eks.:

 • Start og udvikling af egen virksomhed
 • Idéudvikling
 • Opfinderhjælp
 • Produktudvikling
 • Produktionsmodning
 • Finansiering
 • Lovgivning og rettigheder
 • Mentorordning

Danmark har et stort behov for flere erhvervseventyr og derfor flere iværksættere. Hvis drømmen om at være selvstændig skal blive til virkelighed, er det imidlertid vigtigt at afstikke kursen præcist fra begyndelsen.

Kontakt uddannelsesleder Tommy Birkebæk, tb@msk.dk, +45 24 48 30 22.

Videnscenter for anvendt køleteknik

Center for anvendt Køleteknik er en faglig ramme for Maskinmesterskolen Københavns udadvendte aktiviteter indenfor Køle- og Varmepumpeteknik. I dette regi udvikles efteruddannelseskurser, udstedes kølecertifikater, og der udfoldes diverse udviklingsaktiviteter. Efteruddannelseskurserne udbydes af MSK Kursus.

Centeret er gennem Maskinmesterskolen København medlem af KVCA (”Køleklyngen”), MMF’s Køle- og Varmepumpenetværk, KMO (”Kølebranchens Miljørordning”), Autoriserede Køle- og varmepumpefirmaers Brancheforening (AKB) og Dansk Køleforening. Derudover har Centeret et tæt samarbejde med DTU’s forskere og undervisere indenfor faget.

FORMÅL

 • Udvikling af efteruddannelseskurser inden for Køle- Varmepumpeteknik.
 • Udstedelse af diverse kølecertifikater
 • Igangsætning af og deltagelse i udviklingsprojekter
 • Formidling af ”trends og up to date viden” til maskinmestrene – eksempelvis via artikler i Maskinmesteren
 • Stimulering af det faglige miljø på Maskinmesterskolen København


RAMME
Centeret har adgang til et laboratorium med en række demonstrations-køleanlæg, hvis instrumentering og udformning gør dem egnet til undervisningsbrug. Udover egentlige anlæg, som repræsenterer relevante anlægsudformninger og kølemidler, er et anlæg med glasrørs-fordamper og kondensator sat i drift.

Lektor Morten Mandrupsen står i spidsen for Center for Anvendt Køleteknik.

Kontakt Morten på mm@msk.dk,  +45 78 74 56 79

Blue Future

Er en fællesplatform for de videregående maritime uddannelser, hvor der deles viden om anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsprojekter.

Projekterne kan være afsluttet, i gang eller under opstart. Det faglige indhold har værdi i sig selv, men platformen giver også kontaktinfo til institutionernes Forsknings og Udviklingsansvarlige(FoU), ligesom der er kontaktpersoner til de beskrevne projekter. Alle henvendelser er velkomne både mht. de beskrevne projekter, men også ideer til nye projekter.

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS