Hvad er en maskinmester?

Grøn omstilling, bæredygtighed og energioptimering er et uundgåeligt fokus i alle brancher i dag, og derfor er der mere end nogensinde før brug for de tekniske egenskaber, som er maskinmesterens DNA. Men hvad er en maskinmester?

Som maskinmester kommer du til at mestre stort set alle tekniske færdigheder og discipliner. Men du bliver ikke bare tekniker. Maskinmesteren skal også kunne indgå i et tæt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere om at finde de bedste og mest optimale løsninger på tekniske systemer. Derfor favner maskinmesteren både teknik og mennesker.

Maskinmester eller el installatør?

Er du i tvivl, om du skal læse til maskinmester eller elinstallatør, kan du med fordel læse videre. Ønsker du kun at arbejde med elinstallation, vil erhvervsakademiuddannelsen indenfor elinstallation formegentlig være det rette valg. Vil du derimod gerne arbejde med elinstallation og samtidig have mulighed for at arbejde med andre tekniske discipliner såsom køle- og indeklimaanlæg, energiforsyningsanlæg osv., bør du overveje at læse professionsbacheloren som maskinmester.

Uddannelsen til elinstallatør vil typisk give dig mere praktisk erfaring indenfor elinstallation sammenlignet med maskinmesteruddannelsen. Dog vil maskinmesteren have flere job- og karrieremuligheder i kraft af uddannelsens bredde.

Uanset om du vælger at læse til elinstallatør eller maskinmester, skal du op i den samme eksamen i el-autorisation. Denne eksamen gør det muligt for dig at arbejde som elinstallatør efter endt uddannelse. Dog skal du først formelt ansøge om at blive faglig ansvarlig indenfor el-området i den virksomhed, du arbejder i, via Sikkerhedsstyrelsen.

Det tager 2 år at gennemføre erhvervsakademiuddannelsen indenfor elinstallation, mens det tager mellem 3 og 4,5 år at færdiggøre maskinmesteruddannelsen. Søger du ind på maskinmesteruddannelsen med en relevant erhvervsuddannelse eksempelvis som elektriker, tager uddannelsen 3,5 år at gennemføre. Har du både en gymnasial uddannelse og en relevant erhvervsuddannelse, tager uddannelsen blot 3 år at gennemføre.

Læs mere om optagelse og adgangskrav på Maskinmesterskolen København i det nedenstående:

Hvad er forskellen på en maskinmester og en ingeniør?

Sammenlignet med ingeniøren har maskinmesteren en bred teknisk viden om mange fagområder, mens ingeniøren vil have en dybdegående viden om et specifikt fagområde. Derfor bliver maskinmesteren i daglig tale ofte omtalt som generalisten, hvorimod ingeniøren kaldes for specialisten. Maskinmesteren og ingeniøren vil dog ofte samarbejde på den ene eller anden måde. Eksempelvis er det ofte ingeniøren, der udvikler og designer et givent anlæg, og efterfølgende er det maskinmesteren, som drifter og vedligeholder anlægget.

Hvad arbejder en maskinmester med?

Som færdiguddannet maskinmester er du i stand til at arbejde på ledelsesniveau både til lands og til vands. Du kan tage ansvaret for at drifte og vedligeholde store tekniske anlæg og installationer, og derudover har du en grundlæggende forståelse for, hvordan disse anlæg og installationer skal håndteres ud fra både miljømæssige, sikkerhedsmæssige samt driftsøkonomiske hensyn.

Nedenfor kan du se, hvilke brancher maskinmestrene arbejder i:

  • Skibsfart/offshore: 12,2 %
  • Industri: 35 %
  • Energiforsyning, vand og renovation: 10,5 %
  • Byggeri og anlæg: 5,2 %
  • Service, handel og rådgivning: 37,1 %

Tallene er fra år 2020 og er hentet fra Maskinmestrenes Forening (MMF). Læs mere her:

Maskinmesteren på land

Som ovenstående beskæftigelsesstatistik viser, arbejder størstedelen af landets færdiguddannede maskinmestre på land.

Hvis du vil være maskinmester på land, kommer du typisk til at arbejde i virksomheder, som efterspørger et stort procesteknisk overblik samt ledelse. Du kan eksempelvis komme til at arbejde i forlystelsesparker, på kraftværker, fjernvarmeanlæg, hospitaler eller hos medicinalvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder osv. Mulighederne er med andre ord mange.

Arbejd som maskinmester offshore

Omkring 12 % af alle færdiguddannede maskinmestre arbejder enten offshore eller med skibsfart. Som maskinmester offshore er det igen en forudsætning, at du har et stort procesteknisk overblik og kan lede dine medarbejdere. Men hvad laver en maskinmester offshore? Du kan eksempelvis arbejde på boreplatforme, produktionsplatforme eller med havvindmølleparker.

Hvad laver en maskinmester på et skib?

Maskinmesteren kan blandt andet arbejde på handelsskibe, passagerskibe og i marinen. Som maskinmester på et skib får du ansvaret for skibets store tekniske anlæg og installationer. Det kan være alt fra de store fremdrivningsmotorer, til automatik og sikkerhedssystemer.

Lyder maskinmesteruddannelsen som noget for dig? Læs mere om uddannelsen her:

Fordybelse blandt studerende
Studerende arbejder
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS