Perfekt udsigt

Hvad laver en maskinmester?

Uddannelsen som maskinmester åbner op for en bred vifte af jobmuligheder både i indland og udland. Uddannelsen giver dig en markant international profil. Du vil som maskinmester derfor kunne varetage forskellige funktioner i mange forskellige brancher.

Som maskinmester kan du komme til at arbejde med drift og vedligehold i f.eks. medicinalbranchen, hospitaler, kraftværker, fjernvarmeanlæg, solfanger- og vindmølleanlæg samt spildevands- og rensningsanlæg.

Andre arbejdsopgaver kan være inden for skibsfart, forsyning, offshore, service og rådgivning, elnettet, bygge- og anlægsbranchen, salg, ledelse samt optimering og udvikling af processer og tekniske anlæg.

Din jobtitel kan f.eks. blive miljøchef, projektleder, teknisk chef, energirådgiver, salgsingeniør, maskinchef, offshore-platformschef og drift- og vedligeholdelseschef.

Vil du høre mere om din fremtidige karriere, er du velkommen til at kontakte studievejledningen. De kan fortælle om uddannelsesforløbet og dine fremtidsmuligheder.

Du kan også ringe til en studerende på 2542 5656. De står klar ved telefonen hver søndag mellem 19-21.

Gruppe af elever, der kigger på en opgave, de har lavet på Maskinmesteruddannelsen
Billede af en elev på Maskinmesteruddannelsen, der får instruktion

Hvordan kommer jeg ind på maskinmesteruddannelsen?

Du skal have gennemført en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

– Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
– En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.
– En relevant erhvervsuddannelse min. 3 år suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik, kemi, geovidenskab eller bioteknologi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau.
Se listen over relevante uddannelser i det nedenstående.

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi.
To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau. De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Krav til danskkundskaber. Hvis du er en udenlandsk ansøger eller en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag vil vi foretage en konkret individuel faglig vurdering af dit danskniveau og evt. kræve, at du består Studieprøven i Dansk eller dokumenterer tilsvarende kundskaber. Dokumentation for dette skal fremsendes til Maskinmesterskolen København inden studiestart.

Optagelse med gymnasial eksamen: Har du en studentereksamen, men ingen relevant, håndværksmæssig baggrund, skal du starte på værkstedsskolen. Her arbejder du først 9 måneder i værkstedet på MSK og efterfølgende har du 9 måneders praktik i en virksomhed. Inden du starter på værkstedsskolen, er det en god idé at genopfriske dine færdigheder i matematik og fysik.

En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi, geovidenskab eller bioteknologi (to af fagene på mindst B-niveau og de resterende på C-niveau) er adgangsgivende til maskinmesteruddannelsen. Du kan tage disse fag som enkeltfag hos dit lokale VUC eller via Adgangskurset til maskinmesteruddannelsen på DTU. Du kan læse mere om Adgangskurset her.

Ansøgere med både en gymnasial uddannelse og en relevant erhvervsuddannelse (fx EUX) kan efter en
individuel vurdering starte direkte på uddannelsens teoretiske del, som er 4. semester.

Relevante uddannelser

Job som maskinmester

Flertallet af maskinmestre har stillinger med personaleansvar som mellemledere eller chefer.
Ofte findes der maskinmestre bag følgende titler:

Salgsingeniør
Projektingeniør
Energikonsulent
Miljøkonsulent
Green engineer
Teknisk leder
Teknisk projektleder
Driftschef
Rådgiver

Der er også mange maskinmestre, der beskæftiger sig med projektering, tilsyn og kontrol. Ca. 80 % af alle maskinmestre arbejder på land, og de resterende 20 % arbejder offshore og på handelsskibe,
passagerskibe og ved søværnet.

Hvad tjener en Maskinmester?

Drømmer du om at blive uddannet maskinmester, bliver du meget populær på arbejdsmarkedet. Maskinmesterens løn er inddelt efter uddannelsesanciennitet. Det betyder, at du stiger i løn i takt med, at du opnår flere års arbejdserfaring.
Ledigheden er meget lav, så der er gode muligheder for en attraktiv løn.

En maskinmesterløn er opdelt i 37 løntrin. Alle maskinmestre starter i trin 0, og har mulighed for at bygge flere trin på ud fra arbejdserfaringen. Hvis du ender med at ligge på løntrin 37 eller derover, tjener du typisk i gennemsnit over 62.000 kroner om måneden. Hvis man lægger samtlige løntrin sammen, får en maskinmester over 55.000 kroner i gennemsnitlig månedsløn.

Hvis du vil vide mere, kan du få yderligere information hos Maskinmestrenes Forening:

Job ledighed – 97 ud af 100 er i job

Maskinmesteren er uddannet til at lede, få forskellige fagligheder til at spille sammen og finde på konkrete løsninger i samarbejde med andre. Selvfølgelig indenfor en teknisk kontekst. En maskinmester har evnerne til at samarbejde, skabe relationer, analysere og være forandringsparat, og det er evner, der ifølge World Economic Forums rapport om fremtidens jobs og kompetencer efterspørges på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden.

Hvis man supplere disse evner med maskinmesterens brede tekniske faglighed, ja, så har du en profil de fleste virksomheder har brug for. I gennemsnit går kun tre ledige ud af hundrede. Det bekræfter den store efterspørgsel på maskinmestre.

Hvad er forskellen på en maskinmester og ingeniør?

Er maskiningeniør, ingeniør og maskinmester ikke det samme? Svaret er nej.

Det er alle områder, der beskæftiger sig med tekniske anlæg, maskiner, konstruktioner, køleteknik i et eller andet omfang, hvor matematik er en vigtig faktor. En ingeniør vil dog arbejde med et specifikt område og har dermed et dybt og indgående kendskab til et specifikt fagligt område, hvorimod en maskinmester vil favne bredere og kunne bygge bro mellem forskellige fagpersoner. Nogle vil sige, at ingeniøren er specialisten og maskinmesteren er generalisten.

En del maskinmestre arbejder med fremstilling af vindmøller og dele hertil, andre med fremstilling af andre maskiner. En del er beskæftiget i rådgivende ingeniørfirmaer. Ledelse er fælles for næsten alle maskinmestre. De har som regel ledelsesansvar for en mindre eller større gruppe af ansatte, og ofte ansvar i forhold til budgetter og økonomi.

En del arbejder i udlandet, så hvis du gerne vil have en international karriere, er der mange muligheder med en maskinmesteruddannelse i bagagen.

Mange tror fejlagtigt, at en maskinmester kun arbejder til søs. Men det er faktisk kun omkring 20 procent af maskinmestre, der arbejder til søs. Dem, der gør, arbejder inden for Skibsfart på handelsskibe, passagerskibe eller i marinen samt inden for offshore-industrien. Her arbejder de med vindmøller eller bølgeenergi samt på olieboreplatforme.

En maskiningeniør arbejder typisk med konstruktioner og design, og du skal have en stor teoretisk viden og samtidig være dygtig til at omsætte den i praksis. Du skal have overblik over materialer, funktion og tekniske fordele ved forskellige produkter. Desuden skal du lave beregninger, planlægning og analyser, og det er derfor vigtigt at være god til bl.a. matematik og fysik.

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, hvor man er i praktik og kommer ud og prøver teori af i praksis.

Hvad hedder en Maskinmester på Engelsk?

Titlen som maskinmester på engelsk er: Bachelor in Marine and Technical Engineering.

Hvad laver en Maskinmester på et skib?

Hvad laver en maskinmester på søs? Her arbejder du blandt andet på et handelsskibe, passagerskibe og i marinen. Som maskinmester på et skib, får du ansvaret for skibets tekniske anlæg og installationer. Det kan være alt fra de store fremdrivningsmotorer til automatik og sikkerhedssystemer.

Maskinmester eller el-installatør?

Som maskinmester får du det teoretiske grundlag for at erhverve autorisation som el-installatør. Når du så har papir på, at du er uddannet maskinmester, kan du via sikkerhedsstyrelsen formelt ansøge om at blive faglig ansvarlig indenfor el-området og dermed agere el-installatør. På 7. semester af maskinmesteruddannelsen kommer du op i sikkerhedsstyrelsens el-autorisationsprøve.

Se videoen fra online Åbent Hus i 2021

interview med maskinmesterunderviser
Tag kursus hos mmf
Hvad laver en Maskinmester
Sammenhold vægtes højt

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS