Til jeres orientering har Uddannelses- og Forskningsministeriet nu offentliggjort en ny bekendtgørelse om genåbning og særlige restriktioner for uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft dags dato (21. maj 2021). Link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/943

Med bekendtgørelsen er institutionerne igen åbne, dog med de beskrevne restriktioner (negativ test, testkapacitet, retningslinjer mv.), herudover fremgår bl.a.: 

  • Tilpasning af regler, så man allerede er undtaget fra test 14 dage efter et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 og højst 42 dage efter den første dosis
  • Ændring af immunitetsregel på baggrund af nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, så man er at betragte som immun i op til 8 måneder efter man har været smittet med covid-19
  • Ændringer, der tager højde for dokumentation ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes nye app ”Coronapas”, der snart lanceres.

Husk hvis du er studerende og er smittet, så skriv til os på corona@msk.dk

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS