Søg ind på Maskinmesterskolen København
og få en bred teknisk uddannelse

KOT-optag 2021: Ansøg senest d. 5. juli kl. 12.00 – klik her

På maskinmesteruddannelsen får du bred teknisk viden og tilegner dig mange kompetencer som bl.a. efterspørges på kraftværker inden for
fjernvarme, vindmøller, rensning af spildevand, offshore og søfart. Uddannelsen giver dig derfor rigtig gode job- og karrieremuligheder. Du kan tage uddannelsen i region Hovedstaden og region Sjælland


Hvem kan starte og hvordan søger jeg?

Hvordan kommer jeg i gang?
Du kan starte på maskinmesteruddannelsen hvis du har en STX, HF, HTX, HHX, EUX eller en relevant erhvervsuddannelse.
Læs mere om adgangskravene her: www.msk.dk/#optagelse

Du kan tage maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København. Optagelse på Maskinmesterskolen København sker uden om kvotesystemet. Det betyder, at alle ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit, karakterer i relevante fag og CV.

Hvis du vil starte på maskinmesteruddannelsen på erhvervsskolerne EUC Sjælland i Næstved eller EUC Nordvestsjælland i Holbæk skal du angive, hvor du ønsker at starte.

En elev på værkstedsskoledelen, som du nu kan tage i region Sjælland.
På værkstedsskoledelen i Holbæk, Slagelse eller Næstved vil du f.eks lære om pneumatik

Fra august 2021 kan du blive
maskinmester flere steder i Region Sjælland

Maskinmesterskolen København har indgået et samarbejde med to erhvervsskoler – EUC Nordvestsjælland i Holbæk og EUC Sjælland i Næstved – om at udbyde det håndværksrettede forløb, værkstedskoledelen, i henholdsvis Holbæk og Næstved.

På værkstedsskolen skal du bl.a. arbejde med fag som måleteknik, pneumatik, motorlære og køling, svejs og el,
drejning og fræseteknik i praksis. Værkstedsskoledelen tager 1½ år og herefter er du klar til at starte på det videre
forløb i enten København eller Kalundborg.


Hvis du vil vide mere om det håndværksmæssige forløb på erhvervsskolerne, kan du kontakte:

EUC Sjælland, uddannelseschef Ole Holm
Telefon: 25 23 58 06
Mail: olho@eucsj.dk

EUC Nordvestsjælland, vicedirektør Malene Grandjean
Telefon: 20 75 56 69
Mail: mag@eucnvs.dk

Hvis du vil vide mere om maskinmesteruddannelsen generelt og det videre forløb, kan du kontakte:

Studievejleder på Maskinmesterskolen København, Rikke Buch Nielsen 78 74 56 64 – rbn@msk.dk

Studievejleder på Maskinmesterskolen København, Peter Bruun 29 44 84 12 – pebr@msk.dk

Tilmelding
for maskinmestre om
kølemonteringscertifikat

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS