koele19.jpg

For virksomheder

MSK er meget tæt forbundet med det aftagende erhvervsliv. Det være sig både det maritime og det industrielle. Og har været det i mere end 100 år. MSK prioriterer en meget tæt kontakt og erhvervsinvolvering, hvilket udmønter sig i, at en del af undervisningen foregår ude i virksomhederne eller kompetente ansatte i relevante virksomheder holder workshops og foredrag på skolen for de studerende. Den tætte kontakt med erhvervslivet er stadig og har i skolens mere end 100årige historie været en del af skolens identitet. Det er en stor del af hvem og hvad MSK er.

MSK’s samarbejde med erhvervslivet i undervisningsøjemed er drevet af et ønske om at sikre den højest mulige kvalitet i maskinmesteruddannelsen. Samarbejdet med erhvervslivet giver ofte MSK adgang til den nyeste teknologiske viden på nogle specifikke områder, hvilket er vigtigt i de tilfælde, hvor MSK ikke selv er i besiddelse af de nyeste teknologier. Den adgang til ny viden og teknologi er vigtig for undervisernes vidensniveau og kvaliteten maskinmesteruddannelsen på MSK.

Gennem årene har vi cementeret vores position som en væsentlig del af erhvervslivet. Vi forsker, udvikler og formidler viden ud af huset - og får gennem deltagelse i netværk, virksomhedsbesøg og gæsteundervisere værdifulde input retur.

MSK sender som en væsentlig del af uddannelsen de studerende ud i praktikforløb, som inkluderer udarbejdelse af bachelorprojekt i tæt samarbejde med den pågældende virksomhed. Her er der vel at mærke tale om projekter, som baserer sig på virkelige problematikker og udfordringer.

Maskinmesterskolen København faciliterer endvidere et slagkraftigt efteruddannelsesprogram målrettet maskinmestre, teknikere, håndværkere og også ingeniører, som står med et behov for at knytte teori og praksis tættere sammen.

Summen af alt dette gør MSK til erhvervslivets oplagte sparringspartner.

 • Virksomhedspraktik
  koele24.jpg

  Maskinmesteruddannelsen rummer potentielt to praktikforløb:

  Dels en ulønnet virksomhedspraktik i forbindelse med værkstedsskolen forud for påbegyndelse af maskinmesteruddannelsen (for studerende med gymnasial baggrund og uden godkendt håndværksmæssig erhvervsuddannelse), dels en ulønnet virksomhedspraktik på 6. semester af maskinmesteruddannelsen.

  Et forløb med en praktikant fra værkstedsskolen giver virksomheden rig lejlighed til at drage nytte af den studerendes fokus på praktisk anvendelse af håndværksmæssige færdigheder i et virksomhedsmiljø.

  En praktikant i det afsluttende semester af studiet er et direkte adgangskort for virksomheden til at få løst konkrete, maskinmesterrelaterede opgaver samt at indkassere et opdateret, professionelt input fra en kommende maskinmester.

  Endelig skriver størsteparten af vores studerende bacheloropgave med udgangspunkt i konkrete problematikker, som de har arbejdet med i deres praktikvirksomheder. Med andre ord udgør det endelige bachelorprojekt et højtkvalificeret løsningsforslag vedrørende en given udfordring i virksomheden.

 • Find en praktikant
  EL1.jpg

  Når en virksomhed vælger en praktikant fra MSK, er der tale om en fagligt kompetent studerende, der er i gang med en teknisk lederuddannelse. En studerende, som kan spille en afgørende rolle i den daglige drift, optimering og vedligehold af tekniske anlæg og installationer.

  Praktikopholdet på 6. semester (professionspraktik) er obligatorisk og hænger sammen med den efterfølgende bacheloropgave. Når studerende fra MSK skal i praktik, starter processen typisk 4-5 måneder, før det egentlige praktikophold påbegyndes.

  De studerende er selv aktive i søgeprocessen, og MSK opfordrer virksomheder til at behandle skolens studerende, som var de almindelige jobansøgere. Dette er et vigtigt aspekt i læreprocessen. Virksomhederne skal altså ikke foretage sig noget, før de får henvendelser og/eller ansøgninger fra MSK-studerende.

  Virksomheder, der gerne vil signalere, at de ønsker MSK-praktikanter, skal tage direkte kontakt til praktikkoordinatoren eller studielederen på MSK:

  Tommy Birkebæk, Uddannelsesleder, tb@msk.dk, 7874 5693

  Periode for professionspraktik og for arbejdet med bachelorprojekter er som følger:

  Efterårssemester: 1. august til medio december.

  Forårssemester: 1. februar til medio juni.

  Perioderne er fleksible.

 • Krav til praktikvirksomhederne

  For at sikre et meningsfyldt praktikforløb for den studerende er der opstillet en række krav, som praktikvirksomheder skal opfylde. Disse krav vil være lette at indfri for langt de fleste virksomheder.

  For praktikvirksomheder gælder:

  • Virksomheden skal have kendskab til maskinmesteruddannelsen og de studerendes arbejdsområder.
  • Der vil normalt skulle være mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet inden for maskinmesterprofessionen, eller som har en tilsvarende kompetence opnået gennem uddannelse og/eller flerårig praksis.
  • Praktikken skal have karakter af et læringsforløb, og praktikstedet skal således være forberedt på og i stand til at tilbyde praktikanten den nødvendige plads til refleksion samt coaching, vejledning, efterkritik og evaluering i det daglige arbejde.
  • Der skal foreligge en skriftlig aftale (praktikkontrakt) mellem den studerende og praktikstedet med en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikstedet.
  • Der skal foreligge en praktikplan med en tilrettelæggelse og beskrivelse af de opgaver, der skal udføres. Den studerende udarbejder i samarbejde med praktikvirksomheden denne plan, som efterfølgende skal godkendes af MSK. Planen skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau. Praktikstedet kan endvidere forlange, at den studerende underskriver en fortrolighedserklæring.
  • Forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold gælder som for virksomhedens øvrige ansatte.


  Hvad skal praktikanten lære under praktikopholdet?

  Forløbet skal tilrettelægges således, at den studerende får opgaver inden for følgende områder:

  • Virksomhedens forretning, organisation og struktur
  • Planlægning af arbejde, der involverer mennesker, tekniske komponenter og anlæg
  • Samarbejde med andre faggrupper og andre dele af organisationen
  • Sikkerhedsarbejde
  • Forhold, der knytter sil til miljø
  • Økonomiske beregninger
  • Tekniske anlæg, der er styrede/regulerede
  • Udarbejdelse af en kortfattet rapport eller artikel med baggrund i opgaverne


  Forventninger til praktikvirksomheder

  For at sikre den studerende fra MSK et læringsmæssigt optimalt udbytte af sin praktik forventer vi, at praktikvirksomheden udpeger en vejleder for den studerende – altså en virksomhedsvejleder.

  Virksomhedsvejlederen bør:

  • Være en god rollemodel og vise, hvordan en maskinmester arbejder (man behøver som nævnt ikke at være uddannet maskinmester).
  • Kunne udfordre den studerende. Han skal ikke give ikke alle svarene, men guide den studerende i den rigtige retning.
  • Overveje relevante arbejdsopgaver og rapportemner, som virksomheden kan have udbytte af.
  • Forlange projektstyring af opgaverne.
  • Være tilgængelig og ”have god tid”, når der er aftalt møder. Helst en gang om ugen.
  • Sørge for, at de administrative forhold for den studerende er klarlagt fra starten – såsom skrivebord, nøgler, kort med videre.