Studieaktivitetsmodel

Blandt professionshøjskolerne og Maskinmesterskolen København bruges en fælles studieaktivitetsmodel. Modellens fire kategorier viser den helhed i aktiviteter, der er i en professions- eller erhvervsrettet uddannelse.
Dette gælder både for det enkelte modul/semester og for hele uddannelsesforløbet.

Der er tre formål med studieaktivitetsmodellen:

1

Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse.

2

Modellen synliggør, at en professions- og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter.

3

Modellen danner grundlag for kommunikation og forventnings-afstemning mellem studerende
og undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Nedenfor udfylder uddannelsen timetal eller procentdele for hver af de fire kategorier, og det er muligt at
uddybe indholdet i hver af kategorierne.
Derefter kan modellen tages med til dialog med og orientering til de studerende. Det er muligt at danne en
PDF- eller billedfil af den udfyldte model, som kan bruges i PowerPoints, i studieordninger, på itslearning eller i
andre sammenhænge.

Studiemiljø – livet på msk

Som studerende på Maskinmesterskolen København befinder du dig midt i et økosystem af maskiner, mennesker og muligheder. Uanset om du kommer med en studenterhue på hovedet eller et svendebrev i hånden, starter din karriere i erhvervslivet første gang, du træder ind ad døren på MSK.

Du vil opleve en uddannelsesinstitution, som er tættere på virkeligheden end de fleste andre. Vores nære
forbindelse til erhvervslivet skaber vi gennem vores dygtige undervisere, som kommer direkte derfra, og gennem virksomhedsbesøg, praktikophold og afsluttende bachelorprojekter, der behandler virkelige problemstillinger. Vores laboratorier og værksteder afspejler alt fra simulatorer til robotter også den virkelighed, du bliver uddanner til her.

Vores moderne bygninger og faciliteter midt i Campus Lyngby skaber et godt studiemiljø både fagligt og socialt, og døren til rektors kontor står altid åben. Vores studerende er ambitiøse og målrettede, og de har en god bagage med udefra, der alt sammen fremmer en positiv ånd, højner lærelysten og kvaliteten i undervisningen. Her spilder vi aldrig tiden, men er altid i udvikling.

Campus

MASKINEN

Studieforeningen driver den råhyggelige og velindrettede fredagsbar ’Maskinen’, som findes ved aulaen på skolens underetage. Den har åbent hver fredag fra om eftermiddagen og til festen ender, samt når der er arrangementer på skolen.

I fredagsbaren er der ikke kun mulighed for at drikke øl og andre læskende drikke, men også for at spille diverse spil som bordfodbold og bordtennis. Disse faciliteter bliver også anvendt i dagligdagen, når der er pause mellem lektionerne.

’Maskinen’ råder desuden over en projektor, et godt lydanlæg samt intelligent lys, som muliggør farveskift alt efter lokalets anvendelse.

Besøg Maskinens facebookside her. Husk at ‘like’ siden, så du modtager beskeder om tilbud og events.

STUDIEFORENINGEN

De studerende på Maskinmesterskolen København har en studieforening, som dels repræsenterer de studerende eksternt, dels varetager interesserne på selve skolen.

Studieforeningen har kontakt med faglige foreninger, fonde og ikke mindst studerende fra andre skoler – og driver tillige fredagsbaren ‘Maskinen’, der har til huse i underetagen. Repræsentanter for de studerende deltager i skolens bestyrelse, studienævn, forskellige udvalg og andre bestyrelsesaktiviteter indenfor skolens rammer.

STUDIEHÅNDBOG

Studiehåndbogen er udarbejdet til dig som studerende på MSK og skal hjælpe og støtte dig gennem dit uddannelsesforløb.

Find studiehåndbogen her

Boghandel

Her finder du alle de lærebøger og kompendier, som du
har brug for i løbet af din studietid.
Åbningstid: Mandag – Fredag kl. 11.00-15.00

SU-kontor

SU-kontoret er åbent mandag og torsdag kl. 10.00-12.00.
Kontakt Karin Achen, mail: ka@msk.dk, telefon: 78 74 56 00 eller ved personligt fremmøde (lokale 245).

Campus net

Log ind med din MSK-bruger og selvvalgte kode

Studievejledning

Du kan sende en mail til studievejleder@msk.dk, ringe
på 29 44 84 12 og 21 34 16 13 eller finde os i lokale 230c.

IT – VEJLEDNINGER

GENEREL VEJLEDNING FOR NYE STUDERENDE

Brugernavn og adgangskode til MSK IT systemer:

Du får udleveret en midlertidig adgangs kode ved skolestart på din første dag

Skifter du koden hjemmefra, via mobil hotspot eller mobil browser kan du gøre det her: https://password.msk.dk:8443

Vi forslår at du gør det straks, da denne kode er den samme du skal bruge til alle skolens systemer.

Dit brugernavn er dit studienummer plus ”@student.msk.dk”, dvs. studienummer@student.msk.dk

Med dette og den udleverede adgangskode kan du lave en personlig kode.

NOTE:

Din kode skal være 8 til 16 karakterer lang og indeholde mindst et stort bogstav, et lille bogstav og et tal eller et speciel tegn. Koden kan ikke genbruges og koden må ikke indeholde nogen sekvens af dit kontonavn.

Er koden skiftet så vent op til 30 min på at ændringen er opdateret i alle IT systemer. 

Vil du senere skifte kode når du befinder dig på skolens net (eduroam), skal du bruge dette link. https://password.msk.dk

Trådløst Netværk på MSK:

På hele MSK Campus er der trådløst netværk, SSID / Netværksnavn er eduroam (også her logges ind med dit eget bruger id og kode til skolen)

Du kan starte med (via mobilt hotspot) at hente eduroam certifikatet fra https://cat.eduroam.org Vælg “The Copenhagen School of Marine Engineering and Technology Management” som uddannelsessted, og hent / kør den MSI install pakke der bliver vist. Indtast bruger id (xxxxxxx@student.msk.dk) og password til MSK netværk, og accepter installationen af det nye certifikat. Er det første gang at installationen køres, vil man blive promptet 2 gange for installation af certifikater.

Bemærk at du ikke kan logge på WIFI før du har skiftet din adgangskode, som beskrevet øverst i dette dokument.

Uautoriseret adgang til IT-systemer:

Det er ikke tilladt for studerende at tiltvinge sig adgang, eller forsøge at få adgang til it systemer på MSK, der ikke tilgængelig for studerende. Forsøg på uautoriseret adgang til skolens it systemer, bliver registreret og kan medføre bortvisning fra skolen. Det er ikke tilladt at ændre på skolens it systemer, AV-udstyr , netværk, trådløse Access points m.m, eller fysisk at fjerne udstyr, kabler, adaptere m.m fra skolens område.

IT Support:

Har du brug for IT support til at logge på MSK IT systemer, er du velkommen til at tage kontakt til vores Servicedesk. Du finder dem på administrationsgangen i 237c dagligt mellem 8.30 og 12.15 (onsdag lukket). Husk at medbringe dit studiekort. Udenfor normal åbningstid kan en supportsag oprettes ved at skrive tisupport@komplex-it.dk Oplys navn, mailadresse, studienummer samt hvad henvendelsen drejer sig om – så kontakter vores IT support dig omkring din henvendelse.

Drejer henvendelsen om nulstilling af adgangskode, skal du medsende et billede af dit studiekort.

PC KRAV TIL STUDERENDE

Hardware:

Gerne på en i7 processor eller som minimum på en 2ghz 64bit (Inventor vil ikke installere på processer der ikke understøtter SSE2) og minimum krav til hukommelse er 8GB ram men gerne 16 GB. Grafikkortet skal kunne køre Microsoft Direct3D revision 10 men gerne revision 11 opløsningen på din skærm skal være 1280×1024 eller højere. Vi anbefaler i øvrigt at din harddisk er SSD (ikke sata!)

Din computer skal have kamera, mikrofon og højtaler.

Software:

Adobe Flash player 15

Internet Explorer 11 (eller tilsvarende)

En fuld installation af Microsoft Excel 2010, 13 eller 16

(En fuld installation af Office365 er tilbudt og kan downloades for alle tilmeldte studerende via skole mail på outlook.office365.com)

Microsoft .NET Framework 4.6

Operativ systemet skal være Windows 64-bit, øvrige operativ systemer supporteres ikke.

EDUROAM WIFI

Eduroam er et globalt samarbejde, hvor forsknings- og uddannelsesinstitutioner giver hinandens studerende og ansatte adgang til trådløse netværk på tværs af institutionerne.

Dermed kan en studerende ved et dansk universitet gå på internettet på et universitet i udlandet uden at skulle registrere sig som bruger.

Eduroam kan bruges i hele verden og er ganske gratis at benytte. Der er adgang på danske erhvervsskoler, universiteter og university colleges med millioner af logins hver måned.

Eduroam er også tilgængeligt i større bynet og tilbyder stor sikkerhed for brugerne.

EKSAMENSINFO EDUROAM

SKRIFTLIGE EKSAMENER DER FORGÅR I WISEFLOW SKER VIA EDUROAM!

Når du sidder til eksamen på skolen er det vigtigt at du sikre dig at din pc er på WiFi via Eduroam og at dit flow er åbnet direkte herfra i en browser.

Du må ikke være på via mobilt hotspot og skal også sikre dig at du ikke bruger vpn services såsom tor etc.

Er du i tvivl om noget i denne sammenhæng er du selvfølgelig velkommen til at henvende dig hos IT inden din eksamen.

WIFI PÅ MOBILEN

1. Vælg eduroam under trådløse netværk.
2. Indtast brugernavn og adgangskode (PEAP – MS-CHAP v2) og tryk Tilslut.
Eks. 1234567@student.msk.dk (studerende) eller abc@msk.dk (medarbejder)
3. Tryk Godkend for at acceptere certifikatet.
4. Du er nu forbundet til eduroam WiFi.

Opsætnings eksempel for iPhone.

CAMPUS NET

Campusnet er de studerendes læringsplatform og centrale kanal for information om og fra MSK. Her finder du materiale fra undervisere, afleverer opgaver, o.l.

Ansatte
For ansatte fungerer Campusnet dels som den primære digitale kontaktflade med de studerende, og dels som “intranet” med information om organisationens udvikling og drift.

Log på Campusnet
Du logger på Campusnet her: Login til campusnet

Studerende skal bruge uni-login-linket på Campusnet-siden til login
Ansatte logger ind med deres mailadresse og den kode, der udleveres ved tiltrædelse(som kan ændres til en egendefineret kode).

WISEFLOW – DIGITAL EKSAMEN

Her kan du finde information om digital eksamen via Wiseflow, hvad enten du er studerende, underviser, censor eller andet. Wiseflow er MSK’s system til planlægning og afvikling af digital eksamen. Systemet bruges i forvejen af mange uddannelsesinstitutioner i Skandinavien og blev taget i brug på MSK i 2015. For de studerende betyder det at eksamensopgaver, der hidtil er blevet indleveret i papirform eller via Campusnet, nu afleveres digitalt i Wiseflow. For bedømmere og administratorer indebærer det en stribe nye processer og muligheder i forbindelse med at håndtere og vurdere de studerendes præstationer i de forskellige eksamenssituationer. Log på via https://europe.wiseflow.net/support/index.php studerende på MSK skal logge på via WAYF.

DOWNLOAD AF MS PROJECT

Gratis Microsoft Office 2016 pakke til studerende hos MSK

Alle studerende hos MSK har mulighed for gratis at downloade nyeste version af
Microsoft Office pakken til deres egen private PC eller MAC. For at hente
Office pakken, logges på Microsoft Office 365 portalen via Https://outlook.office.com – Vælg
”Installer Office 2016 på din PC”.

Microsoft Imagine

Alle studerende hos MSK har mulighed for gratis at downloade forskelligt
Microsoft Software til brug for understøttende undervisning. For at hente
Microsoft Software fra Imagine, logges ind med den personlige skole mail på
flg. Link. https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=c2180168-ab3e-e411-9403-b8ca3a5db7a1&vsro=8 –
vælg ”Sign in” i øverste højre hjørne.

Her skal man lige være opmærksom på at herfra kan installationsfilen kun
hentes en gang.

Licenskoden vil stadig kunne findes ved login her. (gem filen!)

WEBMAIL

Du finder din webmail her https://Outlook.office365.com :

Ønsker du at opsætte din MSK mail på din mobil telefon skal du: 

Gå i indstillinger – konti på din telefon.

Slet hvis du allerede har en konto for MSKLave en ny konto med nedenstående indstillinger: 

 • E-post adresse: Din MSK mail adresse
 •  Server: outlook.office365.com
 • Domain: Obs!. Skal stå tom
 • Brugernavn: Din MSK mail adresse
 • Adgangskode: Adgangskode i ADM domænet (Samme som til mail konto / outlook)
 • Brug SSL: JA – skal være slået til

NETVÆRKSDREV

Hvis du har en VPN-forbindelse kan du tilgå nedenstående netværksddrev:

\\uvfil01\A-Homedir$\”dit bruger id”

\\uvfil01\A-Ansatte$

\\uvfil01\Temp-Ansatte$

\\uvfil01\Temp-Studerende$Er du i tvivl, så kontakt MSK’s IT-service. 

PRINTEROPSÆTNING

 Åben en stifinder på din PC i søgefeltet skriv \\uvfil01\ + Enter

 Du vil nu se vores tilgængelige netværks printere

 Dobbeltklik på den ønskede printer fx Print237b-1 og accepter

 Du vil nu blive prompted for installations rettigheder her skal du bruge din lokal admin konto:
.\”dit brugerid”
Din kode

Du vil nu kunne finde denne printer i Enheder og printere og
via højreklik eventuelt vælge denne printer som ”standard printer”

For de to store printere/kopimaskiner (Print237b-1 og Print237b-2) skal man yderligere
indtaste brugernavn for at kunne printe dette gøres ved at:

I Enheder og printere at højreklikke printerikonet for printeren og

 • Vælg Udskriftsindstillinger
 • Vælg fanen Jobhåndtering
 • Sæt flueben/marker Loginnavn og Kodeord og tast dine
  oplysninger ind her (Obs! Dine oplysninger er de samme som du bruger ude i printerrummet når du kopiere)
 • Klik ok og du er nu klart til at udskrive fra denne printer.

ORDBOGEN.COM

Som studerende og ansat har du adgang til Ordbogen.com

Du skal oprette dig selv som bruger med din MSK mail på http://www.ordbogen.com/ og vil herved få adgang diverse ordbøger!

Vær opmærksom på at din kode og bruger på ordbogen ikke bliver synkroniseret med resten af skolens systemer så den kode
du har her bliver ikke ændret når du skifter kode til din skole konto. (koden kan ændres i brugerindstillingerne på hjemmesiden).

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS