Løn som maskinmester under uddannelse

Som maskinmester studerende får du selvfølgelig også løn under din uddannelse, hvilket i dette tilfælde kaldes for SU. Satsen for at starte på en videregående uddannelse som udeboende lyder på 6.589 kr. pr. måned før skat i 2023. Du kan læse mere om, hvordan du søger SU, satserne for SU og meget mere på nedenstående link: “Statens Uddannelsesstøtte (SU)”.

Du har i nogle tilfælde mulighed for at få praktikløn under dit eller dine praktikforløb på maskinmesteruddannelse, da nogle virksomheder tilbyder dette. Der er to praktikforløb på maskinmesteruddannelsen, dog kun et praktikforløb hvis du starter fra 4. semester af uddannelsen. De to praktikforløb, Virksomhedspraktik og Professionspraktik, kan du læse mere om på linket: “Maskinmester praktik” nedenfor. Det skal dog siges, at praktikvirksomhederne ikke er forpligtet til at give praktikløn. Ønsker praktikvirksomheden ikke at give dette, vil praktikken selvfølgelig være SU-berettiget.

Startsløn efter endt maskinmesteruddannelse

Hvad tjener en maskinmester egentlig? Du kan som nyuddannet maskinmester se frem til gode jobmuligheder med en god startsløn.

Maskinmester løn er betinget af din anciennitet, den branche du ansættes i samt din stillingsbetegnelse. Indtægten består af 37 løntrin eller derover, og du stiger i trin i takt med, at du får flere års arbejdserfaring. En nyuddannet maskinmester starter dog på trin 0.

Maskinmestrenes Forening (MMF) har udarbejdet en publikation om indkomststatistik for 2022. Følgende tal er fra denne publikation, som viser en nyuddannet maskinmesters gennemsnitlige månedsindtægt opgjort på uddannelsesanciennitet på tre forskellige områder:

 • Privatansat som arbejder på land får 42.965,- kroner.
 • Privatansat der arbejder til søs får 26.420,- kroner.
 • Offentligt ansat på land får 43.937,- kroner.

Du kan her læse mere om MMF’s publikation det ovenstående “Maskinmester lønstatistik”.

Løn og muligheder indenfor maskinmesterbranchen

Maskinmesterens tekniske kompetencer er stærkt efterspurgte i mange brancher både til lands og til vands. Som nævnt i ovenstående vil indtægten som færdiguddannet maskinmester være betinget af din anciennitet, den branche du arbejder og ikke mindst din stilling. I det nedenstående får du nogle eksempler på indtægter ud fra forskellige stillingsbetegnelser og brancher. Tallene er hentet fra MMF’s statistik fra 2022.

Privatansatte på land, månedsindtægt opgjort på branche:

 • Ansatte i en bygge- og anlægsvirksomhed tjener i gennemsnit 56.853,- kroner.
 • Medarbejdere i el-, gas-, vand- og varmeforsyning i gennemsnit 57.817,- kroner.
 • Ansatte i maskinindustri tjener i gennemsnit 59.513,- kroner.
 • Medarbejdere i en ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning tjener i gennemsnit 59.947,- kroner.
 • Ansatte i medicinalindustrien tjener i gennemsnit 62.697,- kroner.
 • Medarbejdere i en skibsfart eller rederivirksomhed tjener i gennemsnit 73.039,- kroner.

Privatansatte på land, månedsindtægt opgjort på stillingsbetegnelse:

 • En junior projektleder tjener i gennemsnit 47.936,- kroner.
 • En maskinmester tjener i gennemsnit 54.668,- kroner.
 • En ingeniør/Engineer tjener i gennemsnit 55.712,- kroner.
 • En projektleder/ project manager tjener i gennemsnit 57.188,- kroner.
 • En konsulent/rådgiver tjener i gennemsnit 58.224,- kroner.
 • En facility manager tjener i 63.000,- kroner.

I 2023 var ledigheden blandt maskinmestre på 1,4 %, hvilket med andre ord betyder, at der er brug for dig som maskinmester.

Læs mere om maskinmesterens mange job- og karrieremuligheder ovenfor i: “Job- og karrieremuligheder”.

Løn for maskinmester offshore

Gennemsnitslønnen for en maskinmester, som arbejder offshore ser således ud:

 • Privatansatte på land som er beskæftiget i olie, gas og offshore industri får 79.734,- kroner.
 • Søfarende som arbejder som maskinchef får 42.862,- kroner.

Tallene er hentet fra MMF’s statistik fra 2022.

Lønstatistik maskinmester

MMF’s indkomststatistik fra 2022 beskriver gennemsnitsindtægten (brutto) for maskinmestre i følgende områder:

 • En privatansat maskinmester, som arbejder på land, tjener 61.697,- kroner.
 • En privatansat maskinmester, som arbejder til søs, tjener 36.806,- kroner (netto).
 • En offentligt ansat maskinmester på overenskomst tjener 53.710,- kroner.
 • En offentligt ansat maskinmester uden overenskomst tjener 59.025,- kroner.

Bliv klogere på maskinmesterens indkomst i 2022 i det ovenstående “Maskinmester lønstatistik”.

Maskinmester studerende dygtiggør sig og kan se frem til en god løn

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS