Optagelse

Ansøgning om optagelse på maskinmesteruddannelsen på Maskinmesterskolen København kan ske to gange om året:

Sommer: Her ansøger du via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk. Husk at uploade de nødvendige dokumenter (se nedenfor).

Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00.  

Vinter: Her skal du printe, udfylde og sende denne ansøgningsblanket sammen med de nødvendige dokumenter (se nedenfor) på mail til: adm@msk.dk eller pr. post til: Maskinmesterskolen København, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby.

Ansøgningsfrist: 1. december 2020, kl. 12.00. 

Overflytning fra anden maskinmesterskole: Hvis du søger overflytning fra en anden maskinmesterskole efter værkstedsskoledelen, så bedes du udfylde og indsende denne ansøgningsblanket samt dokumentation. Du skal ikke søge via optagelse.dk. Ansøgningsfristerne er 5. juli for sommeroptag og 1. december for vinteroptag.

 

OPTAGELSESKRITERIER

Optagelse sker uden om kvotesystemet. Det betyder, at alle ansøgere optages ud fra en samlet vurdering af karaktergennemsnit, karakterer i relevante fag, motiveret ansøgning og CV. Husk derfor altid at uploade en motiveret ansøgning og et CV.

 

ADGANGSKRAV

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF).
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.
 • En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende fag på mindst C-niveau.
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi. To af fagene på mindst B-niveau og de resterende på mindst C-niveau.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Vil du i praktik til søs, skal du desuden bestå en helbredsundersøgelse for søfarende.

Krav til danskkundskaber

Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag, skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven i dansk eller har opnået tilsvarende kundskaber i dansk. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et niveau svarende til Studieprøven i dansk, skal du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgår i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

 • Optagelseskrav - Gymnasiebaggrund

  Har du en studentereksamen, men ingen relevant, håndværksmæssig baggrund, skal du starte på værkstedsskolen. Her arbejder du først 9 måneder i værkstedet på MSK og efterfølgende har du 9 måneders praktik i en virksomhed. Inden du starter på værkstedsskolen, er det en god idé at genopfriske dine færdigheder i matematik og fysik.

  Nødvendige dokumenter:

 • Optagelseskrav - Erhvervsuddannelsesbaggrund

  En erhvervsuddannelse suppleret med matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi (to af fagene på mindst B-niveau og de resterende på C-niveau) er adgangsgivende til maskinmesteruddannelsen. Du kan tage disse fag som enkeltfag hos dit lokale VUC eller via Adgangskurset til maskinmesteruddannelsen på DTU. Du kan læse mere om Adgangskurset her.

  Hvis din erhvervsuddannelse er på listen over relevante erhvervsuddannelser, kan du starte direkte på den teoretiske del af maskinmesteruddannelsen ( 4. semester). Listen med relevante erhvervsuddannelser finder du her.

  Relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed kan ud fra en realkompetencevurdering træde i stedet for adgangskravet om en erhvervsuddannelse. Kontakt studievejledningen på MSK for at høre mere. 

  Nødvendige dokumenter:

   

 • Optagelseskrav - Både gymnasie- og erhvervsuddannelsesbaggrund

  Ansøgere med både en gymnasial uddannelse og en relevant erhvervsuddannelse (fx EUX) kan også starte direkte på uddannelsens teoretiske del (= 4. semester).

  Nødvendige dokumenter: