DK | EN
DSC_2333.JPG

Dimittendundersøgelse 2019

Svarprocent 35% (gennemført 35%, nogen svar 11%, 58 respondenter ud af 167).

Samlet vurdering af uddannelsen
91% af de adspurgte dimittender svarer, at de i høj grad (35%) eller i nogen grad (56%) vurderer at maskinmesteruddannelsen fra MSK samlet set var af høj kvalitet. Dette er 1% højere end i 2018.

89% af de adspurgte dimittender svarer, at de i høj grad (30%) eller i nogen grad (59%) vurderer at maskinmesteruddannelsen fra MSK matcher de krav, der bliver stillet på arbejdsmarked. Dette er 6% højere end i 2018.

89% af de adspurgte dimittender svarer, at de i høj grad (46%) eller i nogen grad (37%) vurderer at maskinmesteruddannelsen fra MSK samlet set levede op til deres forventninger. Dette er 8% højere end i 2018.

Opsamling
Den samlede vurdering af uddannelsen er lidt højere i 2019, set i forhold til 2018.

Andelen af dimittender der har overvejet at afbryde uddannelsen er faldet, set i forhold til 2018

Den generelle maskinmesterfagligheds betydning for ansættelse i første job er steget, set i forhold til 2018.

Andelen af dimittender fra MSK, som er i beskæftigelse, er stadig høj -  ledighedsperioden for nyuddannede maskinmestre fra MSK er dog over de seneste år blevet længere.

Læs hele undersøgelsen her