Studieaktivitetsmodel

Blandt professionshøjskolerne og Maskinmesterskolen København bruges en fælles studieaktivitetsmodel. Modellens fire kategorier viser den helhed i aktiviteter, der er i en professions- eller erhvervsrettet uddannelse. Dette gælder både for det enkelte modul/semester og for hele uddannelsesforløbet.

Der er tre formål med studieaktivitetsmodellen:

1) Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse.
2) Modellen synliggør, at en professions- og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter.
3) Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem studerende og undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Nedenfor udfylder uddannelsen timetal eller procentdele for hver af de fire kategorier, og det er muligt at uddybe indholdet i hver af kategorierne.

Derefter kan modellen tages med til dialog med og orientering til de studerende. Det er muligt at danne en PDF- eller billedfil af den udfyldte model, som kan bruges i PowerPoints, i studieordninger, på itslearning eller i andre sammenhænge.

Se model: https://danskeprofessionshøjskoler.dk/studieaktivitetsmodel/

Vejledning for studerende

vejledning for undervisere