DK | EN

Håndtering af ballastvand

Ballastvand fra store skibe kan være et problem for havmiljøet. Hvis man ikke renser vandet kan forskellige levende organismer i ballastvandet sprede sig til økosystemer, hvor de ikke hører hjemme. I uheldigste fald kan de udgøre et miljøproblem.

FN´s konvention om ballastvand har til formål at mindske udbredelsen af introducerede og invasive arter, som bl.a. kan forårsage sygdomme, samt påvirke badevandet, mennesker, fisk og økosystemer.

I workshoppen sættes der fokus på:

 • Den i dag anvendte teknologi til løsning af ballastvands rensningen
 • Kontrol af rensningskvalitet
 • Gældende myndighedskrav
 • Omkostninger i forbindelse med drift hhv. kubikmeterpriser på forskellige anlægstyper
 • Beskrivelse af, og foredrag om allerede eksisterende anlæg, samt erfaringer med anlægget
 • Yderligere information

  Målgruppe

  Maskinmestre, ingeniører og elinstallatører der i det daglige arbejder med problemstillingen.

  Workshop

  Eftermiddag fra 16.00 til 19.00.

  Deltagelsen er gratis, men ved udeblivelse faktureres kr. 500,00 + moms.

  Efter workshoppen serveres der en let anretning.

  Tider

  Datoen er rykket, så der vil fremkomme en ny dato, men vi vil gerne have din tilmelding og så vil vi orientere dig så snart en ny dato er fastlagt.

  Praktiske oplysninger

  Mødested:
  Maskinmesterskolen KøbenhavnGyrithe Lemches Vej 20
  2800 Kgs. Lyngby
  Telefon 78 74 56 00

  Lokale: Ikke fastlagt.

  Tilmelding og frister

  Tilmelding kan ske til MSK på følgende måder:
  - Via hjemmesiden
  - Telefon: 78 74 56 00
  - E-Mail: tbd@msk.dk

  Senest: Ikke fastlagt.

  Tilmeldingen er bindende, men deltageren kan ændres.

  Andre oplysninger

  NB: Der kan forekomme ændringer i afviklingsforløbet, og ret til ændringer forbeholdes, herunder aflysning.

  Pris

  Gratis

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------