Køle_6#593B.jpg

For nye studerende

Kære nye studerende

Velkommen til MSK, Maskinmesterskolen København, hvor vi håber, du vil få nogle spændende år, der vil udvikle dig både fagligt og personligt. MSK tilbyder faciliteter og undervisning i verdensklasse, og vi har høje ambitioner på dine vegne. Men vi ved også hvor vigtigt det er at opbygge et solidt socialt netværk i løbet af studieårene. Derfor har vi anstrengt os til det yderste for at skabe et levende og inspirerende studiemiljø.

Brug det, og vær også opmærksom på mulighederne for at rejse ud og opbygge globale og internationale samarbejder og for at arbejde sammen med virksomheder om innovative løsninger. Men først skal du godt i gang. Se her, hvad der skal til nedenfor.

Studievejlederen kan træffes pr. mail studievejleder@msk.dk eller pr. telefon 2944 8412

 • Generelt for alle nye studerende
  Innovation3.jpg

  TAK ja eller nej til din studieplads
  Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på MSK, senest mandag den 3. august 2020tilmeld@msk.dk eller via e-boks.

  Din plads bortfalder, hvis du ikke møder mandag den 17. august 2020.

  Den første uge - Introduktionsuge
  Der er mødepligt.
  Du vil få udleveret studienummer, skema, og din underviser vil præsentere dig for CampusNet og Wiseflow.

  Klasse- og studiekammerater
  Den første dag, vil du blive præsenteret for dine underviser, studievejleder, hvilken klasse du skal gå i, samt dine nye studiekammerater.

  Merit
  Hvis du tidligere har taget et førstehjælpskursus, §17 kursus eller relevante fag på en videre-gående uddannelse, så kan du søge om merit. Send venligst din ansøgning om merit hurtigst muligt til adm@msk.dk vedlagt dokumentation.

  Læs mere om:

  IT på MSK

  Persondataforordningen 

 • For dig der starter på M1

  Du kan have fået et betinget optag fra MSK
  Du skal fremsende dokumentation for at du opfylder adgangsgrundlaget, inden du er endeligt optaget. Det skal være sendt til adm@msk.dk senest mandag den 3. august 2020. Din plads bortfalder, hvis vi ikke modtager denne dokumentation, og hvis du ikke møder mandag den 17. august 2020.

  Arbejdstøj
  Arbejdstøj, svejsehjelm og sikkerhedssko er obligatorisk. Du vil få besked fra din underviser om, hvornår dette skal anskaffes og medbringes.

  Obligatoriske kurser i den første uge

  • Førstehjælpskursus
  • §17 kursus
 • For dig der starter på M4

  Hvis du er betinget optaget på MSK
  Du skal bestå alle eksaminer på DTU’s adgangskursus, og fremsende kopi af dit eksamensbevis fra DTU til adm@msk.dk, så snart du har modtaget det.

  Brush-up-kursus i Matematik
  Genopfrisk din matematik og deltag i et opdateringskursus.
  Kurset er i uge 33, mandag - fredag kl. 9.00 til 14.00.

  Tilmelding skal ske til adm@msk.dk

 • SU og Kilometerpenge
  SU.jpg

  Statens Uddannelsesstøtte (SU)
  Du kan søge SU fra 1. august, du skal søge under Københavns Maskinmesterskole. Bemærk at du først kan lave (taste) ansøgningen om SU fra uge 34. Dog skal ansøgningen for august være tastet inden udgangen af august 2020.

  Du skal søge din SU via www.su.dk

  Skal du ansøge om barselsklip, skal dette også ske via www.su.dk. Husk at udskrive kvitteringen på ansøgningen og aflevere den på studiekontoret, sammen med påkrævet dokumentation, til videre behandling.

  For at få adgang til minSU skal du bruge NemID, som du kan bestille på www.nemid.nu/dk-da Det tager noget tid at få, så bestil i god tid. Så du er sikker på at kunne få din SU til tiden.

  Dine støttemeddelelser og SU-breve bliver sendt til din e-Boks. Du skal derfor huske at skaffe dig adgang til e-Boks via NemID. Oprettelse og Log på sker ved hjælp af NemID eller Digital Signatur. Læs mere om e-Boks på www.e-boks.com/danmark/da

  Nye SU-regler om forsinkelse
  Begynder du på en videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, må du højst blive 6 måneder forsinket i din uddannelse – bliver du mere forsinket, stopper din SU.

  Kilometerpenge og Ungdomskort
  Du har mulighed for at søge om Ungdomskort/kilometerpenge jf. de gældende regler. Disse finder du på www.ungdomskort.dk

  Spørgsmål
  Kan rettes til SU-kontoret på mail: ka@msk.dk eller pr. telefon 7874 5600