Klagevejledning

Denne klagevejledning er relevant for studerende på og ansøgere til uddannelser på uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der ønsker at klage over en afgørelse truffet af uddannelsesinstitutionen vedrørende studerendes forhold.

Klagevejledning ses her