Bæredygtig fremtid

Drømmejobbet

Studiemiljø

Online rundvisning på MSK

Vi er til rådighed for dig!
Book en samtale og besøg os

Velkommen til Danmarks bredeste professionsbacheloruddannelse. Her omsættes teori til
praksis i vores mange værksteder og laboratorier og ruster dig til en karriere i erhvervslivet. Gennem studiet vil du arbejde med projekter, som sigter direkte på, at du skal være en aktiv
del af den grønne omstilling.

Uddan dig til maskinmester her på maskinmesterskolen København
og tal med en nuværende studerende om uddannelsen.
Du kan ringe hver søndag mellem
19-21 på 2542 5656.

Bæredygtig energiforsyning

Klimaforandringer skyldes i høj grad vores måder at udvikle energi på. For at Danmark kan nå de ambitiøse mål for reduktion af CO2-udledningen, er der et stort fokus på at producere bæredygtig energi. Her er maskinmesterens polytekniske evner meget efterspurgte.

Vindmølleindustrien og biogasanlæg er bare to af de områder, hvor maskinmestre i stort tal forvandler gode ideer til konkrete løsninger. Men også på de traditionelle kraftværker er der et kæmpe potentiale for optimeringer og smartere brug af teknologi.

Perfekt udsigt
fokus

TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS
TILMELD DIG TIL ÅBENT HUS

Find mere information om hvordan og hvornår, du kan besøge os.

TILMELD ÅBENT HUS
TILMELD ÅBENT HUS